Župa minula za dva mesiace na opatrenia proti koronavírusu pol milióna eur

Žilinský samosprávny kraj dosiaľ investoval na opatrenia v boji s ochorením Covid-19 takmer 500-tisíc eur. Poslancov o tom informovala županka Erika Jurinová počas pondelkového krajského zastupiteľstva.

Župní poslanci rokovali po trojmesačnej prestávke prostredníctvom videokonferencie. Prvé virtuálne zastupiteľstvo prinieslo správu o finančnom dopade pandémie na kondíciu Žilinskej župy, ako aj rozhodnutie o zrušení v dotácií, či schválenie odkladu splátok úveru.

Jednou z hlavných tém dnešného (27.4.) zastupiteľstva bol vplyv opatrení proti novému koronavírusu na ekonomickú situáciu kraja. Nakoľko samosprávne kraje sú financované z prerozdelenia výnosu dane z príjmov fyzických osôb, tak očakávaný výpadok výnosu tejto dane bude mať zásadný vplyv rozpočet kraja. Podľa prognóz župa počíta s výpadkom daňových príjmov v objeme od 8 mil. eur do 32 mil. eur (v prípade najhoršieho scenára). ,,Som rada, že scenáre, ktoré nám Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pôvodne predstavila, dnes vyzerajú oveľa pozitívnejšie. Na druhej strane ani postupné uvoľnenie opatrení nemusí automaticky znamenať, že sa príjmy výrazne zvýšia. Preto sa musíme správať zodpovedne tak, aby sme zabezpečili chod a výška nákladov neohrozila fungovanie kraja,” povedala županka Erika Jurinová.

Prvým veľkým ,,šetrením” je návrh na zrušenie regionálnych a participatívnych dotácií, ktorý dnes schválili poslanci ,,Mrzí nás, že musíme niektoré aktivity zrušiť, ale zákon o rozpočtových pravidlách a finančnej disciplíne nám v takejto finančnej krízovej situácii ani inú možnosť nedáva. Ušetrenú sumu budeme môcť použiť na nevyhnutné výdavky v súvislosti s pandémiou. Bohužiaľ, odložia sa i viaceré investičné aktivity, nedotkne sa to však  eurofondových projektov, ako aj strategických projektov, či  stavieb pred dokončením,” povedala županka Erika Jurinová.

Rozpočet kraja a jeho organizácií pripravila mimoriadna situácia okolo nového koronavírusu aj o príjmy v oblasti kultúry, vzdelávania, sociálneho zabezpečenia aj zdravotníctva (nevykonávané zákroky). Ku koncu júna sa predpokladá výpadok v týchto oblastiach vo výške štyri milióny eur. Zároveň sa navýšili výdavky ŽSK v oblasti prímestskej autobusovej dopravy (výrazný pokles príjmov dopravcov z cestovného), na ochranné pracovné pomôcky, či hygienické pomôcky. Opatrenia v súvislosti s pandémiou stáli kraj za dva mesiace (marec, apríl) takmer pol milióna eur.

Okrem dotácií župa postupne prijíma aj ďalšie opatrenia na úsporu výdavkov. Obmedzujú sa práce na dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti, župa pristúpila k vyplácaniu miezd na úrovni základných miezd bez akýchkoľvek doplnkových foriem mzdy, odkladajú sa investície, ktoré nie sú nevyhnutné a obmedzuje sa aj nákup tovarov a služieb.  Krajskí poslanci dnes zároveň schválili odklad splátok istiny úveru prijatého od Slovenskej sporiteľne v celkovej výške takmer dva milióny eur v roku 2020. Zmena splátkového kalendára zabezpečí finančné prostriedky na úhradu nevyhnutných výdavkov v súvislosti splnením základných funkcií samosprávneho kraja. Zároveň sa tak predíde prípadnému omeškaniu so zaplatením záväzku župy voči banke.

S cieľom naštartovať efektivitu zariadení a úradu zriadila Žilinská župa Krízový ekonomický manažment, ktorý podrobne analyzuje nielen výdavky úradu a krajských organizácií, ale rozoberá aj ich organizačnú štruktúru.

Témou rokovania boli ďalej aj personálne otázky v zariadeniach v pôsobnosti kraja. Zároveň bol z programu zastupiteľstva stiahnutý bod o odvolávaní podpredsedu Igora Janckulíka z funkcie. Podpredseda Janckulík sa po viac ako dvojročnom pôsobení vo funkcií oficiálne vzdal funkcie už 4.marca. Po dohode so župankou Erikou Jurinovou svoje rozhodnutie stiahol a bude naďalej vykonávať funkciu podpredsedu.

Na Úrade ŽSK pracuje 250 zamestnancov. ŽSK má v správe 113 organizácií, v ktorých pracuje viac ako 9-tisíc ľudí, čím sa VÚC radí medzi najväčších zamestnávateľov.

Titulná fotografia – rokovanie Žilinského zastupiteľstva prebiehalo v pondelok 27. apríla prostredníctvom videokonferencie. Zdroj Foto – ŽSK.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.