Žilinská župa za ostatných päť rokov ušetrila verejným obstarávaním vyše 100 miliónov eur

Zdroj: ŽSK
Žilinský samosprávny kraj za dané obdobie zabezpečil transparentným procesom verejného obstarávania uzatvorenie 572 zmlúv vo finančnom objeme min. 944,84 mil. eur. 

Žilinská župa ušetrila vďaka verejným obstarávaniam vyše 104 miliónov eur za posledných päť rokov, z toho 16,5 milióna eur v roku 2023. Všetkých 572 zákaziek bolo v procese verejného obstarávania verejne dostupných a tým sme výraznou mierou podporili otvorenú hospodársku súťaž pre lepšie podnikateľské prostredie. Kvalitu práce vo verejnom obstarávaní, ktorú realizuje odboru verejného obstarávania ŽSK posúdil pozitívne aj portál Transparex – špecializovaný informačný systém pre analýzu dát v oblasti verejného obstarávania. Spomedzi 4440 hodnotených subjektov sme sa zaradili medzi 236 verejných obstarávateľov, ktorí získali nadpriemerné hodnotenie A+ VEĽMI ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ. Zároveň v kategórii Samosprávny kraj sme sa umiestnili na prvom mieste,“ informuje Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

V rokoch 2019 – 2023 bolo vyhlásených Odborom  verejného obstarávania ŽSK 701 nadlimitných a podlimitných súťaží vo finančnom objeme viac ako 907,9 mil. eur a k tomu stovky zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré nie sú zahrnuté v týchto štatistikách. V roku 2023 bolo zazmluvnených 149 zákaziek s finančným objemom viac ako 114,1 mil. eur.

Úrad ŽSK vyhlásil nadlimitné a podlimitné súťaže za roky 2019 až 2023:

Predpokladané hodnoty zákaziek sú uvádzané bez DPH

 • Rok 2019 – 63 zákaziek s predpokladanou hodnotou viac ako 163,23 mil. eur
 • Rok 2020 – 206 zákaziek s predpokladanou hodnotou viac ako 264,53 mil. eur
 • Rok 2021 – 169 zákaziek s predpokladanou hodnotou viac ako 282,18 mil. eur
 • Rok 2022 – 123 zákaziek s predpokladanou hodnotou viac ako 83,85 mil. eur
 • Rok 2023 – 149 zákaziek s predpokladanou hodnotou viac ako 114,14 mil. eur
 • Spolu 701 zákaziek s predpokladanou hodnotou viac ako 907,99 mil. eur

Úrad ŽSK vyhlásil súťaže postupom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou

 • Rok 2023 – 43 zákaziek s predpokladanou hodnotou 1,304 mil. eur bez DPH

Úrad ŽSK  zazmluvnené zákazky za roky 2019 až 2023 (uvádzané v eur s DPH)

 • Rok 2019 – 63 zákaziek so zmluvnou cenou viac ako 165,98 mil. eur
 • Rok 2020 – 139 zákaziek so zmluvnou cenou viac ako 22,77 mil. eur
 • Rok 2021 – 143 zákaziek so zmluvnou cenou viac ako 91,20 mil. eur
 • Rok 2022 – 130 zákaziek so zmluvnou cenou viac ako 564,12 mil. eur (vrátane PAD)
 • Rok 2023 – 97 zákaziek so zmluvnou cenou viac ako 100,68 mil. eur

Spolu 572 zákaziek so zmluvnou cenou viac ako 944,76 mil. eur

Úrad ŽSK ukončil súťaže postupom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou

 • Rok 2023 – 40 zákaziek so zmluvnou cenou viac ako 1,16 mil. eur s DPH

Úspory za roky  2019 až 2023 (uvádzané v eur s DPH)

 • Rok 2019 – 14,06 mil. eur
 • Rok 2020 – 4,72 mil. eur
 • Rok 2021 – 7,67 mil. eur
 • Rok 2022 – 61,74 mil. eur
 • Rok 2023 – 16,50 mil. eur
 • Spolu úspory 104,69 mil. eur.

Žilinská župa vyhlásené súťaže zverejňuje na stránke Žilinský samosprávny kraj – ŽSK (zilinskazupa.sk) v časti Verejné obstarávanie a každý týždeň sú aktualizované informácie o zákazkách pred otváraním ponúk zverejnené v časti Prehľad vyhlásených zákaziek.

Zdroj: TS ŽSK

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.