Ružomberská nemocnica je najlepšia na Slovensku

Prvenstvo ružomberskej nemocnice vyplýva z aktuálneho rebríčka, ktorý zostavil inštitút INEKO. Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) bola hodnotená medzi štátnymi univerzitnými a fakultnými nemocnicami.

Vlani bola ÚVN tretia, teraz vyskočila na prvé miesto. Predbehla zariadenia v Nitre aj Banskej Bystrici. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO hodnotil nemocnice za obodbie rokov 2013 – 2016 .

V hodnotení transparentnosti skončila ÚVN až na 4. mieste

Spokojnosť pacientov, kvalita zdravotnej starostlivosti, hospodárenie a transparentnosť. To sú štyri kritéria, podľa ktorých analytici inštitútu hodnotili slovenské nemocnice. Ružomberská nezvíťazila ani v jednom z nich. No po spriemerovaní výsledkov bola vo všetkých nadpriemerná a dopadla najlepšie.

„Silnou stránkou ÚVN v Ružomberku je spokojnosť pacientov a kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Po Univerzitnej nemocnici v Martine má ružomberská nemocnica najspokojnejších pacientov,“ píše INEKO v hodnotiacej správe.

Pacienti posudzovali nemocnicu podľa dvanástich rôznych kritérií. Subjektívne sa v dotazníkoch vyjadrovali ku kvalite poskytovaných informácií o zdravotnom stave, efektivite liečby, prístupu a správaniu personálu, ubytovaniu, upratovaniu či strave.

Výskumníci brali do úvahy aj oficiálne sťažnosti pacientov na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Najväčšiu váhu, až 40 percent, dávalo INEKO na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tu rozhodli tvrdé dáta, ktoré poskytli poisťovne. Išlo o reoperovanosť, opätovnú hospitalizáciu, úmrtnosť na mozgovo-cievnu príhodu, úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) či pokuty od ÚDZS.

„Vo svojej kategórii dominuje ÚVN pri indikátore kvality – reoperovanosť (t.j. nízka miera nutnosti opakovať operácie). Nižšiu úmrtnosť po operačných výkonoch má len Univerzitná nemocnica v Bratislave a po mozgových príhodách len univerzitka v Košiciach. Slabšou stránkou vojenskej nemocnice v porovnaní s ostatnými zariadeniami v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc je úmrtnosť na JIS,“ konštatuje INEKO.

Ako tretia najlepšia dopadla ÚVN v kritériu hospodárenie. Tu je vzorom Fakultná nemocnica v Nitre, kde dokazujú, že nemocničné zariadenie môže aj u nás existovať bez dlhov. Práve tie podľa autorov prieskumu uberajú body vojenskej nemocnici. „Nemocnica v Ružomberku by sa mala popasovať s relatívne vysokým dlhom po lehote splatnosti,“ píše sa v hodnotení.

Z celkovo jedenástich hodnotených štátnych nemocníc (chýbali napríklad všetky detské, ale aj nemocnica ministerstva vnútra  ̶  sv. Michala v Bratislave), dopadla pri kritériu transparentnosti nadpriemerne len Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici. Ružomberok získal 41 bodov zo sto a bol na 4. mieste.

Nemocnica vyhrala už druhýkrát

Inštitút INEKO pripravil hodnotenie nemocníc už tretí rok po sebe. V roku 2015 ÚVN taktiež vyhrala. Vlani bola tretia. Hodnotené sú pritom vo všetkých kritériách vždy posledné tri roky. Najväčšiu váhu má posledný skompletizovaný rok, v tomto prípade to bol rok 2016.

„Víťazstvo je výsledkom tímovej práce všetkých zamestnancov nemocnice a v neposlednom rade patrí vďaka aj nášmu zriaďovateľovi Ministerstvu obrany SR, ktoré nás finančne podporuje. ÚVN má spolu s Fakultnou nemocnicou v Martine prioritné postavenie na Orave a Liptove. V našej nemocnici je ročne ošetrených 400-tisíc pacientov, vykonaných 12-tisíc operácií a viac než 22 300 hospitalizácií,“ uviedol pre Ružomberský magazín riaditeľ ÚVN Peter Lofaj. Do funkcie riaditeľa bol menovaný ministrom obrany Petrom Gajdošom (SNS) v júni tohto roka.

Riaditeľ pritom na žiadosti o vyjadrenie nereagoval ani po menovaní do funkcie a ani pred týždňom v súvislosti s napätou situáciou v ÚVN. Viac o tom píšeme v tlačenom vydaní Ružomberského magazínu, ktorý nájdete vo svojich schránkach už koncom týždňa.

Až teraz v súvislosti s úspechom nemocnice prezradil viac zo svojich plánov. „ÚVN Ružomberok chce aj naďalej poskytovať pacientom kvalitnú zdravotnú starostlivosť na čo najvyššej úrovni. Práve preto nemocnica plánuje v najbližšom období vybudovať špičkové oddelenie na klinike ORL a chirurgie hlavy a krku, na klinike cievnej chirurgie a plánujeme aj modernizáciu gastroenterologického oddelenia,” hovorí riaditeľ Lofaj v reakcii pre Ružomberský magazín.


Kritéria hodnotenia ako ich použil inštitút INEKO. Zdroj: ineko.sk

Hodnotené boli aj všeobecné nemocnice

V inštitúte INEKO hodnotili aj všeobecné nemocnice, kam patria najmä tie, ktoré patria do pôsobnosti žúp, miest alebo sú súkromné. Po tretí raz dopadla najlepšie nemocnica v Starej Ľubovni, pred nemocnicou Košice-Šaca a popradským špitálom. Poradie sa tu za rok nezmenilo.

INEKO upozorňuje, že tento prieskum ešte nezohľadňuje aktuálne údaje zo systému DRG. Ten vypovedá o náročnosti diagnóz hospitalizovaných pacientov v jednotlivých nemocniciach. Môže sa tak stať, že niektoré zariadenia, ktoré pracujú s ťažšími prípadmi, mohli byť v meraní znevýhodnené oproti zariadeniam, kde náročnejšie stavy neriešia.

INEKO preberalo dáta od zdravotných poisťovní, samotných nemocníc, ministerstva zdravotníctva, vyšších územných celkov, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a ďalších inštitúcií. Aj preto nemôže garantovať a niesť právnu zodpovednosť za správnosť použitých originálnych dát.

Meraním a zverejňovaním údajov chce INEKO pritiahnuť pozornosť verejnosti a vytvoriť diskusiu o kvalite a efektívnosti zdravotníckych zariadení. Pokiaľ majú ľudia viac kvalitných informácií, dokážu sa na ich základe lepšie rozhodnúť a vytvoriť účinnejší tlak na zlepšovanie verejných služieb, popisuje dôvody takéhoto výskumu analytik inštitútu INEKO Dušan Zachar.

Titulná fotografia archadam.eru (interiér chirurgického pavilónu ÚVN z roku 2010)

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.