Aktivisti žiadajú úpravu ďalšej ulice v Ružomberku

Jeden z návrhov Občianskeho združenia Bajkom, ktorý mal zlepšiť premávku na Poľnej ulici. Foto: o.z. Bajkom

Občianske združenie Bajkom v otvorenom liste poslancom Mestského zastupiteľstva v Ružomberku žiada zverejniť plány rekonštrukcie Obvodovej ulice.

Do redakcie RK Magazínu sme dostali z Občianskeho združenia (o. z.) Bajkom otvorený list poslancom Mestského zastupiteľstva v Ružomberku, ktoré nám poslal Miroslav Klíma. Uverejňujeme ho v plnom znení:

„Už počas decembra sa k nám dostala informácia o pripravovanej rekonštrukcii, resp. úprave dopravného značenia na ulici Obvodová. Vzhľadom na to, že údajnú zmenu na Obvodovej pripravovali rovnakí ľudia ako Poľnú ulicu a zmenu značenia vo Veľkom Políku máme vážne obavy,“ uvádza o.z. Bajkom v otvorenom liste. 

„Nechceme, aby sa po Poľnej aj Obvodová ulica stala mementom a odstrašujúcim príkladom toho, ako sa v 21. storočí nemá pristupovať k úpravám a rekonštrukcii ulíc v mestách,“ zdôrazňujú aktivisti, ktorí svoj návrh prezentovali vlani aj na februárovom rokovaní MsZ.

Aktivisti z občianskej iniciatívy Ružomberkom bajkom Miroslav Klíma a Ladislav Matej vtedy predstavili možné riešenia ako zrealizovať projekt Poľnej ulice tak, aby sa zachovala plynulosť premávky, zvýšila bezpečnosť a vytvoril priestor pre chodcov aj cyklistov. Podľa ich návrhu mohlo mesto ušetriť 290-tisíc eur, keďže projekt spĺňa predpoklady financovania z Fondu obnovy SR. Projekt vznikol v spolupráci s Občianskym združením Cyklokoalícia. Minulé vedenie mesta návrh nerealizovalo.

Ulice nielen pre autá, ale aj pre ľudí

„Okrem pochybnosti o kvalite projektu si myslíme, že predchádzajúce vedenie mesta podcenilo a zanedbalo participatívne princípy a do debaty o pripravovaných zmenách dostatočne nezapojilo obyvateľov tejto lokality a verejnosť,“ pokračuje otvorený list.

„Záleží nám na tom, aby boli ulice v našom meste pre ľudí. Boli by sme veľmi neradi, aby Obvodová ulica dopadla tak ako ulica Poľná. Na Poľnej ulici, žiaľ, prebehla pomerne rozsiahla rekonštrukcia za nemálo peňazí, ktorá ale zlepšila len pohyb automobilov a nemyslela na ľudí, ktorí sa tam pohybujú pešo, na bicykli či MHD. Aj napriek prísľubom minulého vedenia mesta a poslaneckého zboru neboli zapracované akékoľvek naše návrhy, ktoré sme odprezentovali na MsZ pred rokom,“ aktivisti priložili aj video z prezentácie.

„Preto Vás chceme požiadať, aby ste sa aktívne zaujímali o pripravované zmeny na Obvodovej ulici. Informovali o nich verejnosť. Zverejnili plány rekonštrukcie a začali aj túto ulicu vnímať ako ulicu, na ktorej môžeme všetci žiť kvalitnejší život. Aj Obvodová ulica môže byť ulicou, kde sa neprekračuje rýchlosť, a kde môžu byť naše deti v bezpečí,“ zdôrazňuje otvorený list.

„V prípade Vášho záujmu sme k dispozícii,“ uzatvárajú členovia o.z. Bajkom. O ich aktivitách sme čitateľov RK Magazínu a webu rkmagazín.sk informovali aj v ďalšom článku.

Námestie plné elektrických bicyklov a kolobežiek

Zdroj: Bajkom, o. z.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.