Hľadá sa sabotér výstavby novej plavárne

V novembri mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo, že najneskôr vo februári musí byť vyhlásená architektonická súťaž na stavbu novej plavárne. Termín však opäť posunuli.

Na začiatku novembra poslanecký zbor odsúhlasil odstúpenie od zmlúv s dvomi súkromnými spoločnosťami 2021 architekti a VO SK, ktoré mali v súčinnosti s mestom pripraviť architektonickú súťaž návrhov novej plavárne.

Vo februári napokon nie

Od odsúhlasenia zámeru výstavby plavárne v decembri 2016 došla všetkým po takmer roku trpezlivosť, pretože príprava súťaže bola stále len vo fáze diskusii. Písali sme o tom nedávno.

Pri novembrovom vypovedaní zmlúv sa poslanci vedno s mestom dohodli, že súťaž vyhlásia vo februári. Za tri mesiace bolo potrebné dotiahnuť v poslaneckej pracovnej skupine, spoločne s Útvarom hlavného architekta (ÚHA) rozrobené podklady a nechať ich schváliť Slovenskou komorou architektov.

„V bodoch rokovania tento bod nemáme, chcem sa preto spýtať, či stihneme vo februári túto súťaž vyhlásiť,“ otvoril tému na februárovom zastupiteľstve Ľubomír Kubáň (nezávislý).

„Pracovné podklady sme od spoločností dostali len 29. januára. Okamžite zasadne pracovná skupina, ÚHA doplní, čo je potrebné a súťaž môžeme vyhlásiť aj na mimoriadnom zastupiteľstve, ak budete súhlasiť,“ odpovedal prednosta mestského úradu Marián Šeršík, ktorý má túto problematiku na starosti.

Pozemok pri zimnom štadióne, kde by nová plaváreň mala stáť. Foto. M. Hasák

Kto je sabotér?

„My sme vôbec nemuseli čakať na tie podklady. Všetko sme mali v pracovnej skupine k dispozícií a dnes sme mali odsúhlasiť súťažné podmienky. V tejto chvíli som už presvedčený, že to niekto zámerne sabotuje a zdržuje. Stratili sme rok. Kto na meste je zodpovedný za manažovanie a riadenie tejto súťaže? Prečo sa vina hádže stále na poslancov a hľadajú sa výhovorky?“ Obviňujúco sa pýtal člen pracovnej skupiny, ktorá na podmienkach súťaže pracovala, poslanec Róbert Kolár (OKS).

Tento výstup nenechal chladným primátora mesta, ktorý, naopak, vinu za už viac ako rok trvajúci proces hľadania a vyhlasovania správneho modelu súťaže hádže na poslancov.

„Nehádžte to na mesto. Vy, poslanci, ste na vine. Vydali ste sa zlou cestou. Skladáte komisie, vymýšľate kadejaké súťaže, extrém na extrém. Neviete sa držať praktických vecí. Nikto to nechce robiť kovbojsky a nejako odboku, pokútne. Ale rok sa na jeden problém pozerať zo všetkých možných strán? Neviňte mesto za to, za čo ste vy zodpovední,“ odpovedal rovnako nahnevaným spôsobom primátor Igor Čombor (nezávislý).

„Nesúhlasím s vami, pán primátor. My sme trvali najmä na cenovom strope 3,6 milióna, čo firmy neboli schopné akceptovať. Ako je možné, že súťažné podklady nám posielajú od začiatku novembra a prídu na konci januára? Nie sú to poslanci, kto celý proces zdržuje,“ zapojil sa do debaty Ján Kolík (nezávislý).

Nový termín: koniec marca

Aj za cenu mimoriadneho zastupiteľstva potom poslanci navrhovali schváliť súťaž ešte vo februári. Od hlavného architekta Jozefa Jurča sa ale dozvedeli, že pre relevantnosť súťaže je potrebné jej schválenie Slovenskou komorou architektov, ktorá má na posúdenie 30 dní.

A tak prijali uznesenie, kde stanovili nový termín vyhlásenia súťaže. Najbližšie mestské zastupiteľstvo: 28. marca.

Súťaž návrhov má priniesť viaceré architektonické štúdie, ako by mala plaváreň vyzerať. Mesto a poslanci následne podľa určených kritérií vyberú víťazný projekt, ktorý jeho navrhovateľ podrobnejšie rozpracuje.

 

Róbert Kolár je väčšinovým spoločníkom v spoločnosti R PRESS, ktorá je vydavateľom Ružomberského magazínu.

Titulná fotografia: ilustračná. Autor: M. Hasák

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.