Bol v Ružomberku Silvester bez zábavnej pyrotechniky?

Ilustračné foto. Zdroj: pexels.com

Ružomberskí mestskí poslanci schválili ešte v marci minulého roku všeobecne záväzné nariadenie mesta o zákaze používania zábavnej pyrotechniky počas celého roka – aj na Silvestra.

Mesto Ružomberok a Kultúrny dom A. Hlinku pozývali v sobotu 31. decembra 2022 o 23:00 h do Parku Š. N. Hýroša na rozlúčku so starým rokom 2022 a privítanie nového roku 2023. Za účasti primátora mesta Ľubomíra Kubáňa sa veselili Ružomberčania bez ohňostroja a zábavnej pyrotechniky. V tomto roku to bola premiéra, ktorú odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo (MsZ).

Na marcovom rokovaní MsZ poslanci schválili zmenu VZN, ktorou sa celoročne zakazuje na celom území mesta Ružomberok používanie všetkých pyrotechnických výrobkov kategórie F2,F3,P1 a T1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území Mesta Ružomberok vykonáva Mestská polícia (MsP) Ružomberok. Za uvedený priestupok proti verejnému poriadku môže v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33 eur, v správnom konaní až do výšky 165 €.

Priestupku sa podľa § 80 ods.1, písm. b) Zákona o výbušninách dopustí aj ten, kto bez osvedčenia, oprávnenia, povolenia alebo súhlasu vykonáva činnosť, ktorú možno vykonávať len na základe osvedčenia, oprávnenia, povolenia, poverenia alebo súhlasu vydaného podľa zákona o výbušninách (ohňostroje – pozn. red.). Za takýto priestupok uloží Obvodný banský úrad pokutu do výšky 1650 €.

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o celoročnom zákaze pyrotechniky na území mesta Ružomberok nadobudlo účinnosť 15. apríla 2022. Celé znenie príslušného VZN č. 03/2022 nájdete TU.

V článku sa ešte dočítate:

 • Či vedia ľudia v Ružomberku o zákaze zábavnej pyrotechniky
 • Čo robila Mestská polícia pri dodržiavaní VZN
 • Ako to vyhodnotila ružomberská radnica
 • Aká bola smogová situácia v meste Ružomberok
 • Kedy prijalo mestské zastupiteľstvo zmenu VZN
 • Aká bola diskusia ružomberských poslancov

Mestská polícia pôsobila skôr preventívne

Ešte začiatkom nového roku 2023 (3. 1.) sme Mestskú políciu v Ružomberku požiadali o informácie, ako to bolo s dodržiavaním VZN o zákaze pyrotechniky počas vianočných a novoročných sviatkov (hlavne oslavy na Silvestra a Nový rok):

 • Zaznamenali ste porušenie VZN?
 • Koľko priestupkov ste zdokumentovali?
 • Koľko pokút v blokovom konaní a v akej výške ste uložili?
 • Koľko porušení ste riešili/riešite v priestupkovom konaní?
 • Či došlo aj k porušeniu Zákona o výbušninách?
 • Či ste zaznamenali nelegálne ohňostroje, ktoré bude riešiť Obvodný banský úrad?

„Ide o nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré zakazuje použitie pyrotechniky na území mesta Ružomberok bez výnimky. V prípade použitia pyrotechniky ide o činnosť, ktorú ľudia robili roky a boli na ňu zvyknutí, mnohí ju nazvali na sociálnych sieťach dokonca tradíciou, je preto pochopiteľné, že nie je možné upraviť tento návyk za pár mesiacov. V meste sme zaznamenali pokles používania pyrotechniky, i keď úplne nevymizla,“ uviedol Roman Jankovič z MsP.

„Mestská polícia pôsobila skôr preventívne, počas silvestrovských osláv i pred nimi upozorňovala na platnosť VZN a na možné dôsledky jeho nerešpektovania. Vždy bude na konkrétnom občanovi, či sa rozhodne nariadenie mesta rešpektovať alebo ho vedome porušiť. Ďakujeme všetkým, ktorí zákaz dodržiavali,“ doplnil.

„Čo sa týka nelegálnych ohňostrojov, tie zaznamenané neboli, a preto zatiaľ nebude nijaká vec postúpená na Obvodný banský úrad,“ dodal R. Jankovič na záver v stanovisku MsP, ktoré sme dostali do redakcie RK Magazínu v pondelok 9. januára.

Ružomberčania vraj o zákaze zábavnej pyrotechniky nevedia

Hneď na druhý deň po našich otázkach pre Mestskú políciu ružomberská radnica reagovala. V meste zaznamenali pokles používania pyrotechniky, aj keď podľa hovorcu primátora úplne nevymizla. Na celoročný zákaz používania pyrotechniky v Ružomberku plánuje mesto upozorniť prostredníctvom širšej informačnej kampane, o čom sme informovali v článku:

Ľudia v Ružomberku o zákaze pyrotechniky nevedia

 

Smogová situácia v Ružomberku sa zhoršila

Na prelome rokov zaznamenali obe okresné mestá v Liptove vysoký podiel smogu. Vyplýva to z meraní Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), podľa ktorých boli prekročené limitné hodnoty. Rekordne vysoké údaje zaznamenali v rámci celého Slovenska práve v Ružomberku a Liptovskom Mikuláši.

Ako vysvetlil Martin Kremler, vedúci odboru monitorovania kvality ovzdušia zo SHMÚ, posledný deň minulého roku a zároveň v ranných hodinách nového roka zaznamenali zvýšené koncentrácie PM 10 a tiež PM 2,5 v Ružomberku a Liptovskom Mikuláši – aj v dôsledku používania pyrotechniky v oboch mestách.

Dôvodom mali byť horšie rozptylové podmienky v kombinácii s emisiami z komínov rodinných domov kúriacich tuhým palivom, ale aj používanie zábavnej pyrotechniky. Meteorológovia upozornili aj na svojom webe, že zvýšené hodnoty PM10 zaznamenané v čase polnoci do štvrtej hodiny nadránom, boli práve ako dôsledok masívneho používania zábavnej pyrotechniky.

„Najvyššie koncentrácie PM10 sme na nový rok o druhej hodine zaznamenali v Liptovskom Mikuláši. Bolo to 425 mikrogramov na m3 a v Ružomberku 290 mikrogramov na m3,“ spresnil a zároveň doplnil: „Nenastali však podmienky na vydanie upozornenia na smogovú situáciu.”

SHMÚ vydal 3. januára pre celý okres Ružomberok upozornenie pre zhoršujúcu sa kvalitu ovzdušia. Namerané hodnoty častíc PM 10 prekročili limitné hodnoty. „Vysoké emisie PM10 z vykurovania tuhým palivom a z ďalších lokálnych zdrojov a nepriaznivé rozptylové podmienky vďaka polohe v horskej doline. Možný je vplyv dopravy a priemyslu,” spresnil SHMÚ.

Najvyššie znečistenie ovzdušia bolo dve hodiny po polnoci v Liptovskom Mikuláši a Ružomberku. Zdroj: SHMÚ

O zákaze diskutovali už vo februári

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku na minuloročnom februárovom (9. 2.) zasadnutí sa zaoberalo návrhom na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o zákaze používania zábavnej pyrotechniky. Predkladateľom návrhu bol poslanec Michal Kubačka, ktorý v dôvodovej správe uviedol:

„Používanie pyrotechniky je každoročne čoraz agresívnejšie a nebezpečné. Okrem stresu v prírode, zvýšenému ohrozeniu zdravia ľudí aj zvierat,  ostáva na území mesta a okolí neuveriteľný neporiadok. Navrhujem nahradiť celoročným zákazom používania zábavnej pyrotechniky bez výnimky. Som presvedčený, že väčšina obyvateľov mesta túto zmenu privíta. Je mi jasné, že predaju nijako nemôžeme zabrániť, ale takto môžeme výrazne eliminovať každoročný negatívny jav súvisiaci s týmito oslavami.“

Poslanec Ján Burgan povedal, že je to ďalší typický bod, ktorý mal byť najprv prerokovaný v Komisii pre životné prostredie MsZ. „Ale toto náš problém nevyrieši. Vo väčšine prípadov máme ošetrené, kedy sa pyrotechnika môže používať. V platnom nariadení je napísané, že je zákaz používania pyrotechniky sto metrov od nemocníc, kostolov, detských zariadení, škôl, liečební a cintorínov. Na Rovni toto pravidlo porušovali všetci. Otázka je, či to vieme nejako vynucovať a čo je podstatnejšie, či vieme vychovávať a motivovať ľudí, aby neboli ,sprostí´.“

Pridal sa aj poslanec Martin Hromada: „Vyzerá to tak, že sa nevieme správať. Na Silvestra mi to v zásade nevadí, ale počas roka je to dosť veľký problém – je to stresujúci faktor. Prikláňam sa k tomu, aby sme porozmýšľali nad nejakými preventívnymi opatreniami. Som pripravený za to zahlasovať, ale dôležité bude, aby to fungovalo aj v praxi.“

Vtedajší 2. zástupca primátora Ján Bednárik mal iný názor ako predkladateľ. „My tomu nezabránime, pokiaľ vláda neprijme zákon na zákaz predaja pyrotechniky.“ Predkladateľ návrhu M. Kubačka reagoval: „Touto zmenou všeobecne záväzného nariadenia aspoň prinútime možno polovicu ľudí uvažovať nad tým a nerobiť to.“

Poslanci v uznesení žiadali primátora mesta o spracovanie zmeny VZN č. 5/2016 o obmedzení používania zábavnej pyrotechniky s celoročným zákazom používania zábavnej pyrotechniky bez výnimky na najbližšie rokovanie MsZ. Návrh uznesenia podporilo 18 mestských poslancov a dvaja sa zdržali (J. Bednárik a M. Lazár).

Ako sa dodržiavanie zákazu bude kontrolovať?

V diskusii na marcovom zasadnutí MsZ pri schvaľovaní VZN o zákaze používania zábavnej pyrotechniky sa poslanec Marián Gašaj zaujímal, ako chcú v meste kontrolovať dodržiavanie tohto VZN. Aj bývalý 1. viceprimátor Michal Lazár sa pýtal, či treba prijímať nové VZN, alebo máme na to dostačujúce normy a zákony.

 „Je bezzubé a nedá sa skontrolovať. Priestupok musí byť spoľahlivo zistený a zdokumentovaný, Dáme si poradiť aj od poslancov, ako to máme zabezpečiť, lebo to bola požiadavka MsZ. Robíme preventívne opatrenia, rovnako na to upozorňujú v iných mestách či národných parkoch,“ odpovedal Ing. Ivan Stromko, náčelník MsP v Ružomberku.

„Keby ste mali psa, tak by ste vedeli, čo je to za starosť. Trpia nielen zvieratá, ale aj malé deti a starší ľudia. Mestská polícia nemôže byť na všetkých miestach, ale tam, kde bude evidentné porušovanie, tak tam zasiahne,“ oponovala poslankyňa Mária Kramárová.

„Obávam sa, že ak to schválime, aby nebodaj aj mestská polícia nedostala pokutu, že nepokutuje tých, ktorí to porušujú,“ dodala na záver s úsmevom poslankyňa Janka Štreitová.

Následne sa uskutočnilo hlasovanie o zmene VZN, na čo je potrebná trojpätinová väčšina prítomných poslancov. Za celoročný zákaz zábavnej pyrotechniky hlasovalo 13 poslancov, zdržali sa 3 (J. Bednárik, M. Kerdík, S. Klačko), nikto nebol proti, 1 nehlasoval (P. Šípoš). Zaujímavosťou je, že medzi neprítomnými poslancami (J. Burgan, P. Habo, M. Hromada, K. Javorka, Ľ. Kubáň, P. Štupák, R. Zach) bol aj iniciátor zmeny VZN M. Kubačka, ktorý sa ospravedlnil z pracovných dôvodov.

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.