Mestskí policajti riešili psa bez majiteľa aj nepovolaných návštevníkov v nemocnici

Uplynulý týždeň si zásah polície vyžiadal voľne pohybujúci sa pes bez majiteľa, bezdomovkyne pod vplyvom alkoholu zohrievajúce sa v nemocnici i neplnoletý opitý mladík, ktorý sa pokúsil ukradnúť cigarety.


Na základe telefonického oznámenia zasahovala v sobotu 24. marca hliadka mestskej polície v Hrboltovej, na verejnom priestranstve sa tam pohyboval pes bez majiteľa. Hliadka psa odchytila a zistila jeho majiteľa. Psa mu odovzdala a za porušenie povinnosti držiteľa psa mu uložila blokovú pokutu.

Telefonicky požiadali o prítomnosť mestských policajtov aj zamestnanci nemocnice v sobotu v poobedňajších hodinách. V suteréne budovy sa tu nachádzali dve bezdomovkyne. Nečakali na nijaké vyšetrenie, len sa prišli do nemocnice zohriať. Na výzvy personálu, aby nemocnicu opustili, však nereagovali. Urobili tak až po príchode hliadky, ktorá ich odporučila na útulok ľudí bez domova. Obidve si však boli vedomé toho, že pod vplyvom alkoholu ich správca neubytuje.

S jednou zo spomínaných žien sa stretla hliadka aj v utorok 27. marca. Tento raz obsadila lavičku v čakárni u lekára na Považskej ulici. Dokonca si na radiátore sušila svoju bielizeň. Ani teraz nečakala na ošetrenie, preto si po výzve hliadky musela zobrať osobné veci a bola vyprevadená až pred nemocnicu.

V pondelok 26. marca riešili mestskí policajti na ulici Podhora 17-ročného mladíka, ktorý sa z predajne pokúsil ukradnúť dve krabičky cigariet. V zmysle zákona išlo o mladistvú osobu, preto bol kontaktovaný chlapcov otec. V jeho prítomnosti vykonali u chlapca orientačnú dychovú skúšku s pozitívnym výsledkom. Mládenec mal v dychu 1,85 promile. Podľa evidencie priestupkov bolo zistené, že mladík ešte nemá záznam, preto bola krádež na mieste vyriešená uložením blokovej pokuty. Ukradnutý tovar bol nepoškodený vrátený na predajňu. Poverený príslušník mestskej polície sa však ďalej zaoberá porušením zákazu požívať alkoholické nápoje osobou pod 18 rokov. O jednotlivých porušeniach zákona bude v zmysle zákona oboznámené Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na ÚPSVaR.

Zdroj: Tlačová správa Mestskej polície Ružomberok z 29. marca 2018

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.