Dni otvorených dverí na stredných školách v kraji začínajú v Ružomberku

Ilustračné foto: FB/SOŠP Ružomberok

V Žilinskom kraji majú žiaci ZŠ na výber 96 stredných škôl. Deň otvorených dverí privítajú ako prví v Ružomberku v Strednej odbornej škole polytechnickej.

Žiaci základných škôl (ZŠ), ktorí sa rozhodujú, kam na strednú školu (SŠ), môžu zistiť viac o možnostiach štúdia aj prostredníctvom Dní otvorených dverí (DOD), ktoré jednotlivé SŠ organizujú v priebehu týchto mesiacov. Prvé zo série podujatí v dolnom Liptove pripravili na utorok 14. novembra v Strednej odbornej škole polytechnickej Ružomberok.

Žiaci a rodičia, ktorí hľadajú informácie, môžu navštíviť jednotlivé SŠ v Žilinskom kraji počas DOD. „Práve Deň otvorených dverí  je pre žiakov príležitosťou získať čo najrelevantnejšie informácie o štúdiu a zistiť, v čom je daná škola výnimočná v porovnaní s inými,“ uviedla Eva Lacová z oddelenia komunikácie ŽSK.

Deviataci, ktorí sa rozhodujú, kam budú smerovať ich ďalšie kroky a rozhodujú sa o budúcom profesionálnom smerovaní,, majú v našom kraji na výber z 96 stredných škôl. Z toho v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) je 59 stredných škôl.

V ponuke ŽSK je 15 gymnázií, 1 konzervatórium, 1 škola umeleckého priemyslu, 4 spojené školy, 1 stredná športová škola a 37 stredných odborných škôl (6 obchodných akadémií, 2 hotelové akadémie, 1 SOŠ pedagogická, 3 stredné zdravotnícke školy, 7 škôl zameraných na obchod, služby a podnikanie, 3 školy zamerané na stavebníctvo, 1 na poľnohospodárstvo, 2 na lesníctvo a drevárstvo, 1 na stavebníctvo a drevárstvo a 15 škôl s technickým zameraním).

Informácie o DOD na webe aj v brožúre

O možnostiach štúdia informujú tiež webové stránky každej strednej školy. Prehľad DOD na jednotlivých stredných školách získajú žiaci na stránke www.mojastredna.sk v sekcii kalendár aktivít. „Na stránke nájdu žiaci a rodičia tiež všetky potrebné informácie o školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy podľa jednotlivých regiónov,“ vysvetlila Lacová.

Žilinský samosprávny kraj pomáha každoročne žiakom ZŠ s rozhodnutím aj prostredníctvom praktickej brožúry Moja stredná, ktorá je určená pre žiakov, ich rodičov, výchovných a kariérnych poradcov a odborných pracovníkov v školstve. „Nachádza sa aj v digitálnej podobe na webe,“ doplnila krajská hovorkyňa.

Dobré podmienky a vybavenie pre výučbu aj mimoškolské aktivity

„Chceme, aby sa naše deti cítili bezpečne a dostávali kvalitné vzdelanie v moderných školách, kde nájdu nielen dobré podmienky a vybavenie pre výučbu, ale aj dostatok možností na kultúrne a športové aktivity,“ zdôraznila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

„Do školstva investujeme každoročne desiatky miliónov eur, a to predovšetkým do stavebných úprav, obnovy školských zariadení a revitalizácie areálov, debarierizácie atď. Sme tiež otvorení novým výzvam a inováciám. Naša župa ponúka aj veľa príležitostí v rámci mimoškolských aktivít. Štúdium na našich stredných školách je určite správnym rozhodnutím,“ dodala.

Dni otvorených dverí SŠ v okrese Ružomberok:

Gymnázium Ružomberok – 12. 12. 2023

Obchodná akadémia (OA) Ružomberok – 28. 11. 2023, 2. 2. a 7. 6. 2024

Spojená škola (SŠ) Ružomberok – 4. 12. 2024

Stredná odborná škola polytechnická (SOŠP) Ružomberok – 14. 11. 2023

Škola umeleckého priemyslu (ŠUP) Ružomberok – 22. 11., 12. 12. a 19. 12. 2023

Zdroj: Tlačová správa ŽSK

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.