Základné školy pozývajú rodičov a deti

Do školských lavíc v Ružomberku by malo zasadnúť v nasledujúcom školskom roku približne 270 prvákov. Pre predškolákov a ich rodičov organizujú základné školy v meste v marci Dni otvorených dverí.

V Ružomberku je šesť mestských, jedna súkromná a jedna cirkevná základná škola. V marci organizujú Dni otvorených dverí pre budúcich prváčikov, ktorým chcú spolu s ich rodičmi ukázať, čo na nich čaká a na čo sa môžu tešiť. Informáciu priniesla radnica na oficiálnom webovom sídle mesta.

Školy a ich zriaďovatelia pozývajú budúcich prváčikov a ich rodičov na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v mesiaci marec v základných školách (ZŠ) v Ružomberku. V utorok 7. marca ako prvá privíta budúcich školákov Súkromná ZŠ postupne sa predstavia ďalšie.

Pre deti a rodičov pripravili zaujímavý program

Na stretnutiach rodičov a predškolákov chcú prezentovať, čo čaká prvákov v každej škole. Pripravili prehliadky priestorov školy, ale aj videá zo života školy, športové súťaže či zábavné aktivity a iné prekvapenia. „Ukážeme vám naše triedy, ako sa u nás učí, spoločne sa zabavíme a zašportujme,“ láka ZŠ Bystrická cesta do tried pre intelektovo nadaných žiakov

„Čaká vás zaujímavá cesta po stopách žiačika Adama a veľa veselých aktivít a hier,“ sľubuje napríklad ZŠ na sídlisku Klačno. „Čakajú na vás zábavné športové disciplíny, maľovanie na tvár, kreslenie na pamätný list a iné prekvapenia,“ ponúka budúcim prváčikom a ich rodičom ZŠ Zarevúcka.

Zaujímavú a kreatívnu akciu ponúka aj ZŠ Sládkovičova: „Pripravili sme pre vás pestrý program, prehliadku priestorov školy, ukážky vyučovacích hodín s tematikou Svetového dňa vody, tvorivé dielne, pokusy, filmy, hry, konzultácie so špeciálnou pedagogičkou a ešte viac.“

Dni otvorených dverí – prehľad termínov v ZŠ

  1. marca od 7:45 do 9:30 h Súkromná ZŠ, Štiavnická cesta 80, Ružomberok –  v budove 1. stupňa na Bystrickej ceste 192.
  2. marca od 7:45 do 9:30 h v ZŠ A. Hlinku, Černovských martýrov 29, RužomberokČernová.
  3. marca od 14:00 do 16:30 h v ZŠ Bystrická cesta 14, Ružomberok, elokované pracovisko Ul. Dončova.
  4. marca od 14:30 do18:00 h ZŠ Klačno 4, Ružomberok.
  5. marca od 14:00 do17:00 h ZŠ sv. Vincenta, Nám. A. Hlinku 22, Ružomberok.
  6. marca od 7:45 do 9:30 h ZŠ Bystrická cesta 14, Ružomberok, elokované pracovisko Dončova – triedy pre intelektovo nadaných žiakov.
  7. marca od 14:30 do18:00 h ZŠ Zarevúca 18, Ružomberok.
  8. marca od 7:40 do16:00 h ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok.
  9. marca od 14:30 do16:30 h ZŠ Bystrická cesta 14, Ružomberok.
  10. marca od 9:00 do 16:00 h ZŠ Belianka – Školská 7, Ružomberok – Biely Potok.

Kompletný zoznam aj s popisom jednotlivých akcií v rámci Dní otvorených dverí v ZŠ v Ružomberku nájdete na webovej stránke mesta TU.

Zdroj: Mesto Ružomberok

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.