Brožúra o stredných školách v kraji je už k dispozícii

Končíte základnú školu a stále ste sa nerozhodli, na akú strednú školu v Žilinskom kraji sa prihlásiť? Pomôže vám prehľad odborov v príručke stredných škôl.

Brožúra Stredné školy Žilinského kraja mapuje 88 stredných škôl a jednu jazykovú školu v našom kraji. Redakciu RK Magazín o tom informovala Eva Lacová, hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Brožúra je voľne dostupná na stiahnutie na www.mojastredna.sk.

Stránka www.mojastredna.sk prináša informácie o školách a školských zariadeniach v jednotlivých regiónoch, podľa ich zamerania a tiež o možnostiach štúdia. Informuje o nových odboroch, aktuálnych aktivitách na školách, webinároch a prednáškach.

Praktická príručka pre žiakov a rodičov

Brožúra, ako i stránka je užitočnou pomôckou najmä pre žiakov základných škôl a ich rodičov, výchovných a kariérnych poradcov či odborných pracovníkov v školstve. Poskytuje v prehľadnej podobe zoznam stredných škôl v našom kraji, a predstavuje praktickú príručku pri správnom výbere strednej školy,“ uviedol Ondrej Buzala, riaditeľ Úradu ŽSK.

Brožúra Stredné školy Žilinského kraja 2023, ktorá je určená pre končiacich žiakov základných škôl, informuje okrem stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK aj o súkromných, cirkevných a štátnych stredných školách.

Stredné školy v Žilinskom kraji ponúkajú široké možnosti výberu štúdia a ďalšieho rozvoja. Svojim zameraním pokrývajú takmer celú oblasť hospodárstva a kvalifikovaní pedagógovia modernou formou odovzdávajú svoje vedomosti, skúsenosti a zručnosti, aby študentov čo najlepšie pripravili na budúce povolanie a na život,“ doplnil Buzala, ktorý je poverený vedením odboru školstva a športu ŽSK.

Investície do rozvoja stredných škôl

Žilinský samosprávny kraj sa snaží zvyšovať úroveň stredných škôl a rozvíjať zručnosti, vedomosti a talent mladých ľudí aj prostredníctvom investícií a modernizácie školských zariadení v každom z našich regiónov.

Medzi naše top školské investície v predchádzajúcom období patrili stavebné úpravy na Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši, kde sme preinvestovali viac ako 4 mil. €, ďalšie investície smerovali do Strednej zdravotníckej školy v Žiline  (2 417 000 €), Spojenej školy v Martine (2 080 000 €), SOŠ dopravnej v Žiline (1 105 000 €), Gymnázia Varšavská v Žiline (417 000 €), či Gymnázia P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (449 000 €). Záleží nám na tom, aby sa stredoškoláci a pedagógovia cítili v školskom prostredí dobre, aj preto je naším zámerom aj v tomto roku pokračovať v rekonštrukciách našich stredných škôl,“ objasnila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Brožúra je voľne dostupná na stiahnutie na www.mojastredna.sk a PDF nájdete tu: Moja stredná

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.