žiaci z Mekelle počas rozlúčky, dobrovoľníci dostali tradičný odev (2)

žiaci z Mekelle počas rozlúčky, dobrovoľníci dostali tradičný odev (2)