Fotoklub nemá kde vystavovať

Viac ako 90-ročný Fotoklub pri Liptovskom múzeu prešiel za posledné tri mesiace výraznými zmenami. V jeho názve už nie je „pri Liptovskom múzeu“. A v múzeu ho už ani nenájdete.

Fotoklub pri Liptovskom múzeu dostal počas uplynulého roka ultimátum. Liptovské múzeum, ktorého názov štyridsať rokov figuroval v mene združenia sa rozhodlo, že to takto ďalej nemôže byť.

Zmeňte názov, inak ste tu skončili

„Po minuloročnom rozdelení dotácií vznikli v kultúrnej komunite neopodstatnené reči, že peniaze, ktoré dostávame na organizovanie výstav vlastne pripadnú a „prejedia“ ich v Liptovskom múzeu. Riaditeľa sa také ohováranie dotklo a povedal, že meno múzea očierňovať nenechá. Vraj si musíme zmeniť názov, inak nám nepredĺži zmluvu,“ popísal ešte v októbri pre Ružomberský magazín začiatok problémov predseda Fotoklubu Štefan Ižo.

„Požiadali sme ich o zmenu názvu s tým, že my nezriaďujeme ani nijakým spôsobom nekontrolujeme činnosť tohto občianskeho združenia. Nanajvýš korektným preto je oddeliť názov Fotoklubu ako občianskeho združenia, od verejnej inštitúcie,“ vysvetlil vtedy nečakaný postoj múzea jeho riaditeľ Martin Krupa.

Dodal, že múzeum má záujem na spolupráci s každým, ak to bude pre obe strany výhodné. Fotoklub pri Liptovskom múzeu sa napriek nevôli značnej časti členskej základne podvolil. Koncom roka sa oficiálne premenovali na Fotoklub RK 1924.

„Ak ide o externé združenie, nevieme a nemáme dosah na kvalitu poskytovaných služieb a pri problémoch nevieme zasiahnuť. Nie je vhodné,  aby združenie, ktoré nie je organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti, vystupovalo pod jej menom,“ súhlasí s rozhodnutím múzea riaditeľ odboru informácií Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Lukáš Milan.

Na novej spolupráci sa aj tak nedohodli

Múzeum následne ponúklo Fotoklubu novú zmluvu na rok 2018. Ten sa s ňou však nestotožnil a odmietol ju podpísať. V podmienkach dodatočne pribudlo, že Fotoklub si musí počas roka zmeniť aj sídlo a nemať ho oficiálne v priestoroch múzea.

„Chceli od nás termínový plán výstav na celý rok dopredu, a že oni potom rozhodnú, ktoré budeme môcť urobiť a ktoré nie. S tým nemôžeme súhlasiť. Kvôli plánu pripravíme výstavu, dohodneme ľudí a potom ju budeme musieť zrušiť, lebo nedostaneme priestor v múzeu? To si nezoberieme na zodpovednosť. Je to neseriózne,“ vysvetľuje výhrady Fotoklubu Ižo.

Fotoklub tiež zaskočilo, že odrazu bolo potrebné za priestory v Liptovskom múzeu platiť.

„Znášali sme réžiu okolo výstavných priestorov, aj okolo organizácie fotografických výstav. Priestory zadarmo sme vnímali ako istú kompenzácia toho, že tam robíme celoročne program, dotiahneme aspoň zopár ľudí. Navyše, vstupné 1,5€, ktoré platili návštevníci výstav, zostávalo Liptovskému múzeu. Len naše vernisáže boli zadarmo,“ hovorí o doterajšom ponímaní vzájomnej spolupráce Štefan Ižo.

„Naša snaha je zasadiť činnosť Fotoklubu do zákonného rámca možnej spolupráce. Ten je definovaný zásadami hospodárenia, ktoré musíme dodržiavať. Páni z Fotoklubu sa rozhodli neakceptovať návrh našej zmluvy. Teraz sa stáva ich agenda témou predvolebného boja v meste Ružomberok, čoho dôkazom, je aj článok vo vašich novinách,“ odpovedá riaditeľ múzea Martin Krupa na otázku, prečo podľa neho nedošlo k dohode s Fotoklubom.

Priestory chodby Liptovského múzea, kde do decembra vystavoval Fotoklub pri Liptovskom múzeu. Zdroj: Fotoklub RK 1924

Priestor bude pre iných

Že dohoda, či zmluva o prenájme musí byť spoplatnená potvrdil aj zriaďovateľ múzea, Žilinský samosprávny kraj (ŽSK).

„Organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pri prenájmoch postupuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom a zákonom o majetku vyšších územných celkov. V prípade výstav sa s každým vystavujúcim partnerom uzatvára Dohoda o spolupráci,“ vysvetľuje Milan.

Zásady kraja o tom naozaj hovoria. Vo Fotoklube však tomuto kroku po rokoch nepeňažnej spolupráce nie celkom rozumejú. Nemôžu sa zbaviť pocitu, že v múzeu ich jednoducho nechcú.

„Myslím, že tie priestory chcú pre iné fotografické združenia a my by sme tam prekážali,“ zamýšľa sa Ižo.

„Je pravdou, že o vystavovanie a podobný nadštandardný prenájom priestorov, majú záujem viaceré iné organizácie z mesta. Voči všetkým budeme postupovať rovnako ako voči Fotoklubu,“ reaguje riaditeľ Krupa.

V múzeu okrem Fotoklubu pravidelne vystavujú Občianske združenia Strom či Fotoforum a Zväz slovenských fotografov, ktoré sídlia v meste. Chceli sme porovnať ich zmluvy s tými, aké mal Fotoklub. Na webe múzea však žiadna dohoda či zmluva o spolupráci s týmito subjektmi za posledné tri roky nie je.

„Nemožno porovnávať tieto organizácie. Fotoklub a Strom vystavujú sporadicky raz v roku. Fotoklub užíval verejný priestor celoročne, a nielen chodbu s výstavnými panelmi, ale aj zasadaciu miestnosť múzea aj mimo otváracích hodín. Podľa Zásad hospodárenia s majetkom ŽSK to môže len na základe vyhláseného prenájmu, a to sa v tomto prípade neuskutočnilo,“ vysvetľuje rozdielny postup pri týchto združeniach Krupa a dodáva: „Dohody o spolupráci pri organizovaní výstav, samozrejme, existujú a sú evidované.“

Ako znejú a prečo nie sú zverejnené sme sa ale nedozvedeli. V zásadách sa píše, že im podlieha každý prenájom priestorov nad 10 dní alebo nad 3500 eur.

Žiadny problém v chýbajúcom zverejnení dohôd nevidí ani zriaďovateľ. „Liptovské múzeum postupuje vždy zmysle platných zásad a každý vzájomný vzťah musí byť zmluvne ošetrený,“ dodáva riaditeľ komunikačné odboru ŽSK Lukáš Milan.

Bez priestorov

Nič to však nemení na skutočnosti, že Fotoklub RK 1924 zostal bez priestorov. Verejnosť tým prišla zhruba o osem výstav ročne.

„Ďalšie dve budeme musieť urobiť. Dostali sme na ne dotácie od mesta, hoci výrazne nižšie, ako pred rokom. Pravdepodobne ich zrealizujeme v synagóge alebo na Katolíckej univerzite,“ hľadá alternatívu Štefan Ižo.

O priestorových problémoch Fotoklubu vedia už aj v okolí. Dostali ponuky z Dolného Kubína aj z Liptovského Mikuláša. Odchod z mesta zatiaľ nepripúšťajú, aj keď ho nevylučujú. „Sme Ružomberčania, bolo by to zvláštne, pôsobiť v inom meste, ale ak nebude iná možnosť…“  Ižo už vetu radšej nedokončí.

O probléme v krátkosti debatovali už aj poslanci. Uznesenie hovorí, že Fotoklubu by mesto malo pomôcť nájsť priestory do roka.

Titulná fotografia: Priestor, kde Fotoklub už vystavovať pravdepodobne nebude. Zdroj foto – Fotoklub RK 1924.

Článok bol publikovaný v tlačenej verzii Ružomberského magazínu číslo 2/2018.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.