Plat primátora ostal nezmenený, poslanci si mierne prilepšili

Pozreli sme sa na výšku platov primátora a viceprimátorov, ako aj na odmeny poslancov.

Primátor Igor Čombor má v tomto volebnom období rovnaký plat ako v tom predchádzajúcom. Ide o sumu 4 155 eur. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva ešte na svojom ustanovujúcom zasadnutí v decembri 2018.

Ako dospeli k tejto sume? Platové pomery starostov obcí a primátorov miest stanovuje zákon. Odvíjajú sa od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Jej výška bola v roku 2017 na úrovni 954 eur.

V prípade primátorov miest s počtom obyvateľov od 20-tisíc do 50-tisíc sa priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve násobí koeficientom 3,21, čo činí sumu 3062,34 eur.

Navyše, obecné zastupiteľstvo môže rozhodnúť o navýšení tohto platu až o 60 percent. Ružomberskí poslanci sa rozhodli primátorov plat navýšiť o necelých 36 percent, teda o 1091,72 eur.

Viceprimátorské platy sú na najvyššej možnej úrovni

Od platu primátora sa odvíjajú aj platy jeho viceprimátorov. Zákon stanovuje, že im „patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu“.

Hovorca mesta Viktor Mydlo Ružomberskému magazínu potvrdil, že obom viceprimátorom, Michalovi Lazárovi aj Jánovi Bednárikovi, primátor prisúdil plných 70 % mesačného platu starostu. Ide o sumu 2 909 eur.

Podobne to bolo aj v prípade ich predchodcov v minulom volebnom období.

Poslanci môžu zarobiť stovky, ale aj tisíce eur

Na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili aj svoje odmeny. Systém ich odmeňovania je podstatne zložitejší ako v prípade primátora a viceprimátorov, aj keď ide o rádovo nižšie finančné položky.

Každému poslancovi prináleží mesačná odmena 50 eur. Za každú účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva doteraz dostával ďalších 35 eur. Po novom to je 50 eur. Tým snaživejším môže byť raz do roka vyplatená aj mimoriadna odmena.

K tomu poslanci dostávajú aj jednorazovú náhradu cestovných nákladov vo výške 135 eur.

Stále to však nie je všetko. Predsedovia výborov mestských častí Biely Potok, Černová, Hrboltová a Vlkolínec dostávajú mesačnú odmenu 85 eur, členovia mestskej rady dostávajú za účasť na rokovaní 50 eur a predsedovia a podpredsedovia mestských komisií, ako aj predseda mestskej školskej rady si za účasť na zasadnutí prilepšia o 30 eur.

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Ružomberku však zároveň stanovujú, že „odmena poslanca v kalendárnom roku môže byť najviac jeden mesačný plat primátora mesta bez jeho navýšenia“. Teda 3 062 eur.

Finančne najlukratívnejšou je však pre poslancov účasť v riadiacich a dozorných orgánoch spoločností s účasťou mesta, napríklad v technických službách, vodárenskej spoločnosti či CZT. V niektorých prípadoch si tak môžu prilepšiť až o tisícky eur ročne.

O tom, kto zasadne na ktorú stoličku, by malo mestské zastupiteľstvo rozhodovať na aprílovom zasadnutí.

Foto – autor

Vyštudoval som dejepis a náboženskú výchovu, doktorandské štúdium som absolvoval v odbore teória a dejiny žurnalistiky. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku, píšem pre internetový denník Postoj.sk a pre médiá komentujem dianie v cirkvi.