Hudba u Fullu na novom mieste

Komorné koncerty pokračujú v Kostole Povýšenia Sv. Kríža. Najbližšie podujatie sa uskutoční 12. novembra.

Fullova galéria čaká na rekonštrukcia, cyklus komorných koncertov bude preto pokračovať v Kostole Povýšenia Sv. Kríža, tentokrát organovým recitálom sólistky Ľvovskej filharmónie, pani Oľgy Strileckej.

Na organe zahrá talentovaná Oľga z Ukrajiny

V pestrom programe, zostavenom z duchovnej hudby skladateľov 18., 19., 20. a 21. storočia, ukrajinská organistka uvedie diela Johanna Sebastiana Bacha, Arvo Pärta, Louisa Marchanda, Pēterisa Vasksa, Petra Machajdíka a svojho krajana Sergiia Leontieva.

Oľga Strilecka vyštudovala hru na klavír a dirigovanie na Ľvovskej národnej hudobnej akadémii pomenovanej po Mykolovi Lysenkovi (Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка). V roku 2012 sa zúčastnila metodických kurzov barokovej hudby vo Varšave, kde sa začala zaujímať o hru na organe. Je sólistkou Ľvovského múzea dejín náboženstva, ako aj Ľvovskej filharmónie.

Foto: Oľga Strilecka. Zdroj: TS Hudba u Fullu

Oľga Strilecka sa pravidelne zúčastňuje hudobných festivalov na Ukrajine ako organistka, čembalistka a klaviristka. Účinkovala aj v Poľsku, Lotyšsku, Číne a Hong Kongu. V hudobnom repertoári uprednostňuje barokovú a súčasnú hudbu.

Projekt Hudba u Fullu 2023 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Organový recitál Oľgy Strileckej v Kostole Povýšenia Sv. Kríža sa realizuje v spolupráci s Katedrou hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity, Spoločnosťou Ježišovou, ako aj vďaka grantom, poskytnutým SOZA a Hudobným fondom.

Viac informácií o podujatí a projekte Hudba u Fullu nájdete na stránke občianskeho združenia Simach Art https://simachart.weebly.com/bude.html

Zdroj: TS Hudba u Fullu

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.