Je Ružomberok študentské mesto?

V meste sídli niekoľko stredných škôl, ale aj Katolícka univerzita. Na aglomeráciu veľkosti Ružomberka stále výnimočná vec. Pýtali sme sa stredoškolákov aj vysokoškolákov, či vôbec a prečo sa cítia u nás ako v študentskom meste.

Kto navštívil niektorú zo západoeurópskych „študentských metropol“, kde je univerzita neraz taká stará ako samotné mesto, ten sa pri tejto téme len pousmeje. Kto však porovná Ružomberok napríklad s podobne veľkými Topoľčanmi, ten zrejme dospeje ku kladnému stanovisku. Zamyslime sa preto spoločne: čo robí mesto študentským mestom? Je to lokalizácia univerzity v jeho katastri? Prítomnosť študentov medzi jeho obyvateľmi? Alebo dokonca spätosť ducha mesta s univerzitou? Pre koho je podstatná prvá otázka, ten Ružomberok za študentské mesto určite prehlási – sídli tu predsa univerzita, čím sa spomínané Topoľčany pochváliť nemôžu. S odpoveďou na druhú otázku to už nie je také jasné. Katolícka univerzita má síce niekoľko tisíc študentov, no len malá časť z nich ostáva v Ružomberku cez víkendy, určite aj zásluhou bezplatnej vlakovej prepravy. Prítomnosť študentov aktívne pociťujú azda len obyvatelia Políka či Klačna. Napokon je tu tretia otázka: duch mesta a univerzita. Ružomberok nevznikol ako univerzitné mesto a snáď by existoval aj keby KU zanikla. V oblasti kultúry, športu či „mestského života“ je medzi Ružomberkom a KU len niekoľko prienikov. Asi nik otvorene netvrdí, že „Ružomberok priam dýcha študentstvom“. Nie je to však nezmeniteľným pravidlom.

Samuel Štefan Mahút, doktorand na Katedre filozofie, Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

 
 

RK Magazín je už tri roky súčasťou ružomberských médií a stále pokračuje vo víziách svojich zakladateľov. Našim cieľom je robiť kvalitnú lokálnu žurnalistiku. Aby sme mohli naďalej slobodne tvoriť, potrebujeme aj vašu podporu.

 
 

 

Už to budú tri roky, od kedy vnímam Ružomberok ako mesto môjho univerzitného štúdia. Ako zástupca študentov v orgánoch univerzity často diskutujem so študentmi o Ružomberku ako univerzitnom meste.
Časť študentom úplne stačí, že si po škole môžu vybrať  z niekoľko útulných, veľmi príjemných kaviarní alebo si vedia dať v meste dobrú a zároveň lacnú večeru. Veľa študentov využíva aj možnosť kultúrneho vyžitia a najčastejšie ide o návštevu kina. Myslím však, že takéto možnosti majú byť v študentskom meste samozrejmosťou…
Od zmeny vedenia na pedagogickej fakulte, sa študenti tejto fakulty tešia z viacerých zliav v rekreačných a športových strediskách, pizzerii či kaviarni, po tom čo sa tieto zľavy vedeniu PF podarilo vybaviť s prevádzkarmi.
Ružomberok je študentským mestom. Otázkou je do akej miery? Pre mňa je toto mesto málo študentské, bohužiaľ.
Veľa veci by sa mohlo zmeniť začatím diskusie medzi Katolíckou univerzitou a mestom ako sa dostať bližšie ku študentom. Ako príklad len uvediem, že každá univerzita pravidelne organizuje akési dni univerzity, ktoré majú častokrát hlavičku festivalu. Tieto univerzity to nerobia sami ale v spolupráci s mestami a inými partnermi, toto v Ružomberku chýba.
Okrem iného je Ružomberok mesto kde to po 22. hodine stíchne a nočný život sa stráca…okrem dvoch klubov, kde málo študentov chodí pretože nič iné im neostáva alebo za nočným životom cestujú do Banskej Bystrice, či Žiliny.

Boris Kočko, študent predškolskej a elementárnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, člen Senátu KU

 

Môj názor na moje rodné mesto Ružomberok z pohľadu študenta je taký, že Ružomberok je naozaj študentské mesto. Myslím si, že študenti majú pestrý výber stredných odborných škôl. Taktiež vysokoškolsky sa tu môže človek vzdelať v rôznych smeroch, a preto tu študujú aj zahraniční študenti. Ja a väčšina mojich priateľov z Ružomberka alebo okolitých miest sa tu cítime dobre, no chýba nám tu jedna multifunkčná budova na šport. Nájdu sa tu aj miesta, kde sa dá učiť so skupinou ľudí napr.: knižnica Katolíckej univerzity, no v strede mesta  priestor na takéto aktivity nenájdeme. Myslím si, že pre kvalitný študentský život študent potrebuje v meste mať: dobré autobusové spoje, internát v blízkosti školy, miesto, kde je možné sa stretnúť s priateľmi a mať možnosť učiť sa tam, a taktiež možnosť vykonávať praktickú časť štúdia v meste školy, čo nám Ružomberok poskytuje. Osobne sa cítim v Ružomberku ako študent veľmi dobre. Študenti z Ružomberka si vytvárajú aj určité symboly ktorým pochopí iba Ružomberčan napr.: ,,Stretneme sa pri vajci” a s týmito výrazmi oboznamujeme cezpoľných študentov.

Martina Martinková, členka študentskej rady Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej Ružomberok

 

Ružomberok ponúka veľa možností štúdia. Budúci stredoškolák si môže vybrať hneď z niekoľkých odborných škôl či gymnázií a známa univerzita v našom meste tiež nechýba.

Jednou zo silných stránok mesta sú umelecké školy, voľnočasové aktivity, kluby a občianske združenia, ktoré  veľmi pomáhajú v rozvoji študentov a mesta samého. Realita nášho školstva však nespĺňa podmienky, aké sú vyžadované. Niekedy je viac menej a kvalita by mala prevažovať kvantitu.

Z môjho pohľadu, a síce určite aj z pohľadu iných študentov, Ružomberok napriek jeho rôznorodým ponukám nie je príliš študentské mesto. Rovnako ako ľudia odchádzajú z mesta za prácou, takisto odchádzajú aj za školou, študentským životom.

Študenti sa tu môžu cítiť aj príjemne v spoločnosti ostatných, ale vďaka klesajúcej úrovni nie sú naše školy okrem ich odboru a možno i výsledkom lákavé. Veľakrát za to môže neuspokojivé zariadenie školy, či nedostatočne kvalifikovaní vyučujúci v nej.

Mesto by sa mohlo efektívne rozvinúť v tvorbe akcií pre študentov, študentských zariadení, študovní…

Ružomberok je mesto plné stredoškolských aj vysokoškolských študentov, najvyšší čas ho zmeniť na mesto, v ktorom sa im bude aj dobre a prijateľne žiť.

Kristína Hrčková, študentka Gymnázia v Ružomberku, členka Mestského študentského parlamentu

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne číslo 2/2019.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.