Je Ružomberok študentské mesto?

V meste sídli niekoľko stredných škôl, ale aj Katolícka univerzita. Na aglomeráciu veľkosti Ružomberka stále výnimočná vec. Pýtali sme sa stredoškolákov aj vysokoškolákov, či vôbec a prečo sa cítia u nás ako v študentskom meste.

Kto navštívil niektorú zo západoeurópskych „študentských metropol“, kde je univerzita neraz taká stará ako samotné mesto, ten sa pri tejto téme len pousmeje. Kto však porovná Ružomberok napríklad s podobne veľkými Topoľčanmi, ten zrejme dospeje ku kladnému stanovisku. Zamyslime sa preto spoločne: čo robí mesto študentským mestom? Je to lokalizácia univerzity v jeho katastri? Prítomnosť študentov medzi jeho obyvateľmi? Alebo dokonca spätosť ducha mesta s univerzitou? Pre koho je podstatná prvá otázka, ten Ružomberok za študentské mesto určite prehlási – sídli tu predsa univerzita, čím sa spomínané Topoľčany pochváliť nemôžu. S odpoveďou na druhú otázku to už nie je také jasné. Katolícka univerzita má síce niekoľko tisíc študentov, no len malá časť z nich ostáva v Ružomberku cez víkendy, určite aj zásluhou bezplatnej vlakovej prepravy. Prítomnosť študentov aktívne pociťujú azda len obyvatelia Políka či Klačna. Napokon je tu tretia otázka: duch mesta a univerzita. Ružomberok nevznikol ako univerzitné mesto a snáď by existoval aj keby KU zanikla. V oblasti kultúry, športu či „mestského života“ je medzi Ružomberkom a KU len niekoľko prienikov. Asi nik otvorene netvrdí, že „Ružomberok priam dýcha študentstvom“. Nie je to však nezmeniteľným pravidlom.

Samuel Štefan Mahút, doktorand na Katedre filozofie, Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

Už to budú tri roky, od kedy vnímam Ružomberok ako mesto môjho univerzitného štúdia. Ako zástupca študentov v orgánoch univerzity často diskutujem so študentmi o Ružomberku ako univerzitnom meste.
Časť študentom úplne stačí, že si po škole môžu vybrať  z niekoľko útulných, veľmi príjemných kaviarní alebo si vedia dať v meste dobrú a zároveň lacnú večeru. Veľa študentov využíva aj možnosť kultúrneho vyžitia a najčastejšie ide o návštevu kina. Myslím však, že takéto možnosti majú byť v študentskom meste samozrejmosťou…
Od zmeny vedenia na pedagogickej fakulte, sa študenti tejto fakulty tešia z viacerých zliav v rekreačných a športových strediskách, pizzerii či kaviarni, po tom čo sa tieto zľavy vedeniu PF podarilo vybaviť s prevádzkarmi.
Ružomberok je študentským mestom. Otázkou je do akej miery? Pre mňa je toto mesto málo študentské, bohužiaľ.
Veľa veci by sa mohlo zmeniť začatím diskusie medzi Katolíckou univerzitou a mestom ako sa dostať bližšie ku študentom. Ako príklad len uvediem, že každá univerzita pravidelne organizuje akési dni univerzity, ktoré majú častokrát hlavičku festivalu. Tieto univerzity to nerobia sami ale v spolupráci s mestami a inými partnermi, toto v Ružomberku chýba.
Okrem iného je Ružomberok mesto kde to po 22. hodine stíchne a nočný život sa stráca…okrem dvoch klubov, kde málo študentov chodí pretože nič iné im neostáva alebo za nočným životom cestujú do Banskej Bystrice, či Žiliny.

Boris Kočko, študent predškolskej a elementárnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, člen Senátu KU

 

Môj názor na moje rodné mesto Ružomberok z pohľadu študenta je taký, že Ružomberok je naozaj študentské mesto. Myslím si, že študenti majú pestrý výber stredných odborných škôl. Taktiež vysokoškolsky sa tu môže človek vzdelať v rôznych smeroch, a preto tu študujú aj zahraniční študenti. Ja a väčšina mojich priateľov z Ružomberka alebo okolitých miest sa tu cítime dobre, no chýba nám tu jedna multifunkčná budova na šport. Nájdu sa tu aj miesta, kde sa dá učiť so skupinou ľudí napr.: knižnica Katolíckej univerzity, no v strede mesta  priestor na takéto aktivity nenájdeme. Myslím si, že pre kvalitný študentský život študent potrebuje v meste mať: dobré autobusové spoje, internát v blízkosti školy, miesto, kde je možné sa stretnúť s priateľmi a mať možnosť učiť sa tam, a taktiež možnosť vykonávať praktickú časť štúdia v meste školy, čo nám Ružomberok poskytuje. Osobne sa cítim v Ružomberku ako študent veľmi dobre. Študenti z Ružomberka si vytvárajú aj určité symboly ktorým pochopí iba Ružomberčan napr.: ,,Stretneme sa pri vajci” a s týmito výrazmi oboznamujeme cezpoľných študentov.

Martina Martinková, členka študentskej rady Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej Ružomberok

 

Ružomberok ponúka veľa možností štúdia. Budúci stredoškolák si môže vybrať hneď z niekoľkých odborných škôl či gymnázií a známa univerzita v našom meste tiež nechýba.

Jednou zo silných stránok mesta sú umelecké školy, voľnočasové aktivity, kluby a občianske združenia, ktoré  veľmi pomáhajú v rozvoji študentov a mesta samého. Realita nášho školstva však nespĺňa podmienky, aké sú vyžadované. Niekedy je viac menej a kvalita by mala prevažovať kvantitu.

Z môjho pohľadu, a síce určite aj z pohľadu iných študentov, Ružomberok napriek jeho rôznorodým ponukám nie je príliš študentské mesto. Rovnako ako ľudia odchádzajú z mesta za prácou, takisto odchádzajú aj za školou, študentským životom.

Študenti sa tu môžu cítiť aj príjemne v spoločnosti ostatných, ale vďaka klesajúcej úrovni nie sú naše školy okrem ich odboru a možno i výsledkom lákavé. Veľakrát za to môže neuspokojivé zariadenie školy, či nedostatočne kvalifikovaní vyučujúci v nej.

Mesto by sa mohlo efektívne rozvinúť v tvorbe akcií pre študentov, študentských zariadení, študovní…

Ružomberok je mesto plné stredoškolských aj vysokoškolských študentov, najvyšší čas ho zmeniť na mesto, v ktorom sa im bude aj dobre a prijateľne žiť.

Kristína Hrčková, študentka Gymnázia v Ružomberku, členka Mestského študentského parlamentu

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne číslo 2/2019.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.