Prednáška nebola len o živote Houdekovej, ale aj o významných koreňoch jej rodiny – Makovických. Foto: Diana Dereninová