Komisia na riešenie prachu a zápachu sa stretla. Zatiaľ bez aktivistov

Komunikácia medzi mestom a občianskou iniciatívou Za zdravý Ružomberok sa však predsa len rozbehla.

V pondelok popoludní sa po prvý raz stretli členovia Komisie na riešenie problematiky zápachu a prašnosti v meste Ružomberok. Išlo o úvodné stretnutie na ktorom chýbali aktivisti z iniciatívy Za zdravý Ružomberok.

Viac členov komisie

„Do pondelka sme nedostali odpoveď na našu požiadavku, aby základným bodom prvého rokovania komisie bolo prehodnotenie jej finálneho zloženia s možnosťou jej úpravy a doplnenia,“ zdôvodnili aktivisti z občianskej iniciatívy svoju neúčasť. Eva Svozilová a Rastislav Šaravský tak na stretnutie neprišli.

Žiadali doplniť odborníka na civilnú ochranu, ale aj členov Občianskych združení Za zdravý domov a Žijeme tu spoločne Annu Šanobovú a Moniku Dubskú.

Do pondelka žiadna odpoveď neprišla, no radnica následne predsa len zareagovala kladne.

„Radnica berie ich stanovisko na vedomie a vzhľadom na to, že považuje za veľmi dôležité a potrebné aby boli na rokovaní prítomní aj zástupcovia aktivistov, rozhodla sa ich požiadavky splniť,“ informoval hovorca mesta Viktor Mydlo.

Stretnutia každý týždeň

Najbližšie stretnutie komisie, už v kompletnom zložení, je naplánované na pondelok, 4. marca.

„Lekári – hygienici majú pripraviť analýzu štatistiky, ktorá bola primátorovi poskytnutá oficiálne zo Štatistického úradu Slovenskej republiky a z Národného centra zdravotníckych informácii. Zástupcovia MONDI SCP majú pripraviť analýzu aktuálneho stavu,“ informoval o prvých úlohách členov komisie Mydlo.

Podľa mesta sa bude komisia stretávať na týždennej báze – minimálne na začiatku, kým si členovia stanovia ciele a možné riešenia a plány.

Aktivisti žiadali aj ďalšie, skôr technické ústupky. Najmä v čase rokovania, ktorý nechceli skôr ako o 15:00. V prípade, že komisia nebude mať pravidelný termín rokovaní, požiadali o týždenné informovanie vopred o zvolaní jej zasadania. Radnica v tomto kroku taktiež vyhovela.

„Mnohí aktivisti sú zamestnaní a nemôžu si dovoliť každý týždeň odísť zo zamestnania, chápeme tieto požiadavky – no radi by sme požiadali aj aktivistov o ohľaduplnosť, pretože mnohí iní členovia, napr. lekári majú aj iný program. No prioritou je zosúladiť potreby každého, aby tým nebolo ohrozené samotné rokovanie. Verím, že nájdeme spoločnú cestu a aj to, že aktivisti naše kroky ocenia – i keď som už niektoré vyjadrenia uznania zo strany aktivistov zahliadol,“ reagoval hovorca mesta Viktor Mydlo.

Témou vyjasňovacích rozhovorov medzi mestom a iniciatívou Za zdravý Ružomberok sa stal aj člen komisie Ľubomír Schmida. Aktuálny predseda Zväzu slovenských fotografov vystupoval v minulosti za Stranu zelených a aktivisti žiadali zdôvodnenie jeho nominácie.

„Ľubomír Schmida ako niekdajší člen komisie pre ovzdušie a rovnako ako ekoaktivista si svoje miesto v komisii zaslúži. Vedenie komisie prehodnotilo jeho zastúpenie a z pôvodnej skupinky „Za mesto“ ho pridelilo k skupinke „Aktivisti“. Je to však len administratívne zaradenie, na sile jeho hlasu či členstvo to nemá dosah. Každý jeden člen v komisii má rovnakú silu hlasu,“ vysvetlil stanovisko Mydlo.

Zloženie Komisie na riešenie problematiky zápachu a prašnosti v meste Ružomberok

Za mesto Ružomberok

Ján Bednárik – zástupca primátora (KDH)

Michal Matis – referent ochrany životného prostredia na mestskom úrade

Za Mondi SCP

Vladimír Krajči – výrobný riaditeľ v Mondi SCP

Marianna Matajová – riaditeľka životného prostredia v Mondi SCP

Za štátnu správu

Dušan Mataj – vedúci Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Ružomberku

Vladimír Macko – Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Ružomberku – ovzdušie

Milan Filo – Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Ružomberku – odpady

Lekári

Jozef Domenik – prednosta Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie ÚVN Ružomberok

Pavol Zákuťanský – hygienik z Vojenského ústavu hygieny a epidemiológie

Aktivisti

Rastislav Šaravský – predseda rady OZ Ochrana ovzdušia dolný Liptov

Eva Svozilová – lekárka, podpredsedníčka rady OZ Ochrana ovzdušia dolný Liptov

Anna Šanobová – poslankyňa za Hrboltovú, OZ Za zdravý domov

Monika Dubská – OZ Žijeme tu spoločne

Ľubomír Schmida – predseda Zväzu slovenských fotografov

Titulná fotografia – Komisia sa bude stretávať na Mestskom úrade. Foto – redakcia

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.