Kraj ešte nemá list s požiadavkami k R1 a R3 od starostov z Liptova

Prepojenie Ružomberka s Dolným Kubínom komplikovala minulý rok aj oprava mosta v Likavke. Foto: Jaroslav Moravčík

Predstavitelia samospráv z dolného Liptova v ňom volajú po zabezpečení výstavby rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Ružomberok a príprave projektu R3 Oravský Podzámok – Ružomberok.

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zatiaľ nemá k dispozícii spoločný list s požiadavkami Ružomberského združenia mesta a obcí, ktorý minulý týždeň adresovali aj rezortu dopravy. Pre TASR to v piatok 24. februára potvrdila hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.

Predstavitelia liptovských samospráv v ňom volajú po zabezpečení výstavby rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Ružomberok a príprave projektu R3 Oravský Podzámok – Ružomberok.

Samosprávy žiadajú napojenie regiónu v projektoch R1 a R3

Kraj vyhodnocuje pripomienky

Starostovia a primátori z dolného Liptova od ŽSK požadujú, aby do záväznej časti nového územného plánu vyššieho územného celku zabezpečil zakreslenie príslušnej trasy R1 za účelom rezervovania územia pre tento účel, a to podľa aktuálne platného trasovania.

„Žilinský samosprávny kraj ako orgán územného plánovania v súčasnosti obstaráva Územný plán regiónu Žilinského kraja. Aktuálne prebieha vyhodnotenie zaslaných pripomienok, podnetov a zámerov a stanovenie spôsobu ich zapracovania do územnoplánovacej dokumentácie regiónu,” reagovala hovorkyňa kraja.

Dodala, že k priemetu rýchlostnej cesty R1 do územnoplánovacej dokumentácie im doručili niekoľko pripomienok. ŽSK preto podľa Lacovej požiadal ministerstvo dopravy o poskytnutie takého návrhu trasy rýchlostnej cesty R1, ktorá zohľadňuje záujmy ochrany prírody.

Ministerstvo dopravy pracuje na štúdii

Lacová zároveň vysvetlila, že výstavba R1, R3 a jej zabezpečenie je v kompetencii Ministerstva dopravy SR. „V súčasnosti prebieha proces posudzovania vplyvu rýchlostnej cesty R3 v úseku Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1 na životné prostredie,” podotkla.

Rezort dopravy minulý týždeň reagoval, že pri príprave a výstavbe jednotlivých úsekov sa riadia striktne harmonogramom prípravy a výstavby projektov v cestnej infraštruktúre, nie želaniami politikov či nátlakom zástupcov samospráv.

Podľa rezortného odboru komunikácie momentálne pracujú na štúdii, ktorá dá odpoveď na to, či sa R1 s D1 vôbec prepojí medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom, alebo na inom mieste.

Zdroj: teraz.sk

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.