Samosprávy žiadajú napojenie regiónu v projektoch R1 a R3

Rýchlostná cesta R1 by sa mala napojiť na diaľnicu R1 pri Ivachnovej. Foto: Jaroslav Moravčík
Primátori a starostovia z dolného Liptova volajú po zabezpečení výstavby R1 Banská Bystrica – Ružomberok a príprave projektu R3 Oravský Podzámok – Ružomberok. Súčasne žiadajú ŽSK zakreslenie príslušnej trasy R1 do nového územného plánu VÚC.

Starostovia a primátori z dolného Liptova podpísali vo štvrtok 16. februára na rokovaní Ružomberského združenia mesta a obcí (RZMO) v Ľubochni spoločný list Ministerstvu dopravy SR a Žilinskému samosprávnemu kraju (ŽSK).

Podľa hovorcu ružomberského primátora Vladimíra Miškovčíka v ňom žiadajú zabezpečenie výstavby rýchlostnej komunikácie R1 na trase Banská Bystrica – Ružomberok – napojenie na D1 v Ivachnovej a zabezpečenie prípravy projektu rýchlostnej komunikácie R3 na trase Oravský Podzámok – Ružomberok – napojenie na D1.

Miškovčík doplnil, že súčasne žiadajú, aby v súvislosti s obstarávaním nového územného plánu vyššieho územného celku (VÚC) zabezpečil ŽSK do jeho záväznej časti zakreslenie príslušnej trasy R1 s cieľom rezervovania územia na tento účel, a to podľa aktuálne platného trasovania (uvedeného v KURS 2001).

Ľ. Kubáň: Dopravné napojenie je pre región dôležité

„Podpora výstavby R1 Banská Bystrica – Ružomberok bola schválená a deklarovaná Vládou SR opakovane,“ uviedol primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň na sociálnej sieti.

„Všetci vnímame súčasný kritický stav narastajúceho dopravného preťaženia a nespoľahlivého dopravného napojenia Liptova trasami cez Donovaly, Strečno a Čertovicu. Dopravné napojenie regiónu je dôležité najmä pre jeho hospodársky rozvoj, rozvoj cestovného ruchu, pre podporu mobility za prácou, pre podporu záujmu o investovanie v regióne a pre zabezpečenie spoľahlivej dopravnej dostupnosti,” vysvetlil Kubáň.

Ružomberský mestský poslanec Miroslav Zuberec, ktorý vystúpil na rokovaní RZMO, poukázal na vecné dôvody pre realizovanie R1 a R3:

  • Pre zabezpečenie konkurencieschopnosti v regióne, prílevu investícií a rozvoja je potrebná spoľahlivá dopravná infraštruktúra.
  • Prepojenie R1 predstavuje dôležité alternatívne spojenie k problémovému prepojeniu Ružomberka diaľnicou D1 v smere do Bratislavy.
  • Liptov a najmä Ružomberok má v súčasnosti problémové dopravné spojenie na všetky štyri svetové strany. Uvedená skutočnosť diskriminuje región a ohrozuje konkurencieschopnosť subjektov podnikajúcich v regióne.
  • Prepojenie má okrem dopravy význam pre región aj z hľadiska mobility pracovnej sily.
  • Dlhodobo preťažená doprava na štátnych cestách I/18 a I/59 prechádzajúcich cez mesto Ružomberok zaťažuje životné prostredie a komplikuje fungovanie mesta.

Rezort dopravy spracúva štúdiu prepojenia R1 s D1

Ministerstvo dopravy (MD) SR sa podľa jeho odboru komunikácie riadi pri príprave a výstavbe jednotlivých úsekov striktne harmonogramom prípravy a výstavby projektov v cestnej infraštruktúre, nie želaniami politikov či nátlakom zástupcov samospráv.

Momentálne pracujeme na štúdii, ktorá dá odpoveď na to, či sa R1 s D1 vôbec prepojí medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom alebo na inom mieste. Až po jej vyhodnotení bude ministerstvo, respektíve Národná diaľničná spoločnosť môcť podniknúť kroky na zabezpečenie prípravy a výstavby toho úseku, ktorý zo štúdie vzíde ako najlepší,” uviedol odbor komunikácie MD.

Boj rýchlostných ciest R1 a R3: Je rýchlocesta z Ružomberka do Banskej Bystrice naozaj potrebná?

Zdroj: teraz.sk, FB/Mesto Ružomberok

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.