Kraju hrozia miliónové pokuty za obstarávanie prímestskej dopravy

Ilustračná fotografia. Zdroj: arriva.sk
Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová tvrdí, že ÚVO rozhoduje krajne nezákonne a svojvoľne. Predseda úradu Peter Kubovič jej vyjadrenia odmieta.

Výber autobusového dopravcu pre samosprávne kraje či mestá je zložitý a náročný, natiahnuť sa môže aj na niekoľko rokov. V prípade blížiaceho sa konca pôvodnej zmluvy sa objednávatelia dostávajú do časovej tiesne a hrozí, že ľudia ostanú bez tohto typu verejnej dopravy. Do problémov sa pred časom dostali napr. Bratislavský či Banskobystrický kraj.

Doplatil na to aj Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), ktorý v roku 2019 nestihol ukončiť verejné obstarávanie na poskytovateľov prímestskej verejnej autobusovej dopravy v regiónoch, kde končili zmluvy na jej poskytovanie. Preto ich vybral priamym zadaním, a to predĺžením zmluvy s pôvodnými dopravcami – SAD Žilina a Arriva Liorbus.

Zmluvy posudzoval Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý rozhodol, že ŽSK za neodôvodnené použitie priameho rokovacieho konania pri zadávaní zákaziek na služby prímestskej autobusovej dopravy porušil zákon, za čo mu udelil dve pokuty.

Jednu vo výške 2,84 milióna eur za výber dopravcu pre regióny Kysuce, Horné Považie a Turiec, ktorým je spoločnosť SAD Žilina. Druhú, v hodnote 765-tisíc eur, za výber dodávateľa dopravy na Orave, ktorú poskytuje spoločnosť Arriva Liorbus.

Kraj podpísal 10-ročnú zmluvu na prímestskú dopravu v regióne Orava

ÚVO potvrdil rozhodnutie o uložení pokút

Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil prvostupňové rozhodnutia o uložení pokút pre ŽSK za verejné obstarávanie prímestskej autobusovej dopravy v celkovej výške 3,61 milióna eur. Žilinský samosprávny kraj ich považuje za nezákonné, svojvoľné a bude sa proti nim brániť podaním žaloby na súd.

Predseda ÚVO Peter Kubovič odmieta vyjadrenia predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej, podľa ktorých úrad rozhoduje krajne nezákonne a svojvoľne. „Priame rokovacie konanie musel ŽSK použiť v dôsledku časovej tiesne, ktorú vlastným pričinením, v tomto prípade nekonaním, vytvoril. Pri zabezpečovaní služieb verejnej dopravy mal vyhlásiť súťaž v dostatočnom časovom predstihu pred ukončením vtedy platnej zmluvy. Postup zadávania zákazky verejnou súťažou sa však začal len 5,5 mesiaca pred skončením zmluvy, čo je úplne nedostatočné,” uviedol riaditeľ odboru komunikácie a protokolu ÚVO Jozef Gabík.

Vysvetlil, že zákon neumožňuje ÚVO rozhodnúť iným spôsobom ani uložiť pokutu v inej výške. „Pri tomto type porušenia stanovuje výšku pokuty taxatívne, konkrétne vo výške piatich percent, čo v rámci týchto rozhodnutí znamená 2,84 milióna eur a 764.496 eur,” doplnil.

ŽSK je povinný uložené pokuty zaplatiť v lehote do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí. Rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 8. apríla 2023. „Rozhodovacia prax úradu v obdobných prípadoch je potvrdená už aj súdmi,” dodal Kubovič.

Priame zadanie bolo v súlade so zákonom

Žilinský samosprávny kraj riadne vyhlásil v roku 2019 verejnú súťaž, ktorú však musel z dôvodov aj na strane samotného ÚVO zrušiť, a nemal inú možnosť, ako následne zadať zákazku priamo aktuálnemu dopravcovi. RK Magazín o tom informovala Eva Lacová, hovorkyňa ŽSK.

„Rozhodnutia predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, ktorými potvrdil prvostupňové rozhodnutia úradu o uložení pokuty za verejné obstarávanie prímestskej autobusovej dopravy, považujeme za krajne nezákonné a svojvoľné. Žilinský samosprávny kraj sa proti týmto nezákonným rozhodnutiam bude brániť a podá žalobu na súd,“ uviedla Lacová.

„Žilinský samosprávny kraj si nevybral dobrovoľne možnosť zadať zákazku priamo, ale bol nútený tak urobiť, pretože inú možnosť za danej situácie, kedy hrozilo, že bude zastavená prímestská autobusová doprava jednoducho nemal,“ vysvetľuje Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Podľa Jurinovej na mimoriadnu situáciu, v ktorej sa nie vlastnou vinou ŽSK ocitol, zákon o verejnom obstarávaní pamätá, a zákazka bola priamo zadaná v súlade so zákonom. „Úrad pre verejné obstarávanie si však nesprávne vykladá zákon, a mimoriadne udalosti vidí len v živelných pohromách. Takýto výklad však nemôže obstáť, pretože život prináša aj iné mimoriadne situácie, kedy je nevyhnutné zákazku zadať priamo,“ dopĺňa predsedníčka ŽSK.

Podľa ŽSK zákon vraj porušil samotný úrad

„Rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie, ako aj potvrdzujúce rozhodnutia predsedu úradu, nás o to viac zarážajú, že jedným z dôvodov, prečo bol Žilinský samosprávny kraj zrušiť verejnú súťaž a zadať zákazku priamo, bolo porušenie zákona úradom samotným,“ uvádza sa v stanovisku ŽSK.

„Keby Rada úradu pre verejné obstarávanie rešpektovala svoje vlastné zákonné lehoty pre vydanie rozhodnutia, bez ktorého Žilinský samosprávny kraj nemohol ďalej v procese pokračovať, verejnú súťaž by nebolo potrebné zrušiť a zadať zákazku priamo, ale verejná súťaž by sa s najväčšou pravdepodobnosťou včas úspešne dokončila,“ pokračuje stanovisko ŽSK.

„Rada úradu však nekonala, a nevydala rozhodnutie ani po niekoľkých týždňoch po uplynutí vlastnej zákonnej lehoty. Ak Rada úradu nerešpektovala zákonnú lehotu, tak sa nedalo ani odhadnúť, kedy rozhodnutie vydá, a či vôbec,“ zdôvodňuje ŽSK.

Príčinou boli aj obštrukcie uchádzačov

„Ďalšou príčinou, pre ktorú bol ŽSK nútený zrušiť verejnú súťaž a zadať zákazku priamo aktuálnemu dopravcovi, boli obštrukcie uchádzačov, ktorí koordinovanými podaniami zahlcovali verejného obstarávateľa so zjavnou snahou zbrzdiť alebo zmariť verejnú súťaž, a dostať ŽSK do časovej tiesne, kedy by nemal inú možnosť ako zadať zákazku priamo. V konečnom dôsledku sa im to, bohužiaľ, aj s „pomocou“ nekonania Rady úradu podarilo. Úrad pre verejné obstarávanie tieto skutočnosti prehliada,“ tvrdí ŽSK.

„Kvôli cielenému koordinovanému postupu uchádzačov a nekonaniu Rady ÚVO, ktoré spoločne významne zbrzdili verejnú súťaž, sa ŽSK dostal do časovej tiesne, kedy nemal inú možnosť ako zrušiť riadne vyhlásenú verejnú súťaž a zadať zákazku priamo,“ dodáva ŽSK.

Kraj sa chce brániť súdnou cestou

Budeme sa brániť súdnou cestou, pretože sme konali v zmysle zákona. Bolo by krajne nezodpovedné voči obyvateľom, aby sme sa len prizerali situácii, vypli verejnú dopravu a čakali na rozhodnutie Rady úradu nevedno dokedy. Ak by Žilinský samosprávny kraj ďalej vyčkával a nekonal, dôsledky mohli byť katastrofálne,“ tvrdí E. Jurinová a pokračuje:

„Vtedy platná zmluva by skončila, a bez novej vysúťaženej zmluvy by sa desaťtisíce obyvateľov Žilinského kraja nedostalo do práce, do škôl, či k lekárovi. Škody by boli nevyčísliteľné. Z toho dôvodu považujeme za absurdné, aby Žilinský samosprávny kraj dostal pokutu v miliónoch za to, že v súlade so zákonom zadal priamo zákazku aktuálnemu dopravcovi, aby zabezpečil prímestskú dopravu v regióne ako základnú nevyhnutnú potrebu obyvateľov.“

Do dnešného dňa nedostal ŽSK od ÚVO odpoveď na otázku, čo konkrétne mal v danej situácii urobiť inak, aby zákon neporušil. „Zjavne sám Úrad pre verejné obstarávanie na to odpoveď nepozná. Je preto na zamyslenie, či je sám Úrad pre verejné obstarávanie v skutočnosti presvedčený o správnosti svojich rozhodnutí, a nejde len o urputné presadzovanie svojich názorov,“ uzatvára svoje stanovisko ŽSK.

Stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič odmieta vyjadrenia predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej, podľa ktorých ÚVO rozhoduje krajne nezákonné a svojvoľne.

V stanovisku na reakciu E. Jurinovej predseda ÚVO uvádza, že úrad dlhodobo upozorňuje verejných obstarávateľov, že zadávanie nadlimitných zákaziek je potrebné začať najmenej rok vopred. Podľa úradu ŽSK preto vie, ako mal postupovať, aby zákon neporušil. „Verejné obstarávanie mal plánovať, začať konať v dostatočnom predstihu a vyhnúť sa tak vytvoreniu časovej tiesne,“ kontruje ÚVO.

ÚVO sa dlhodobo snaží predchádzať porušeniam zákona zo strany verejných obstarávateľov. Preto im poskytuje aj metodickú pomoc. „Verejným obstarávateľom dlhodobo ponúkame metodickú pomoc. Táto je dostupná aj v regiónoch. Pracovisko v Žiline je pripravené samosprávnemu kraju pomáhať tendre nastaviť kvalitnejšie,“ doplnil Marek Motyka, riaditeľ odboru stálych pracovísk ÚVO.

Kubovič na záver dodal, že rozhodovacia prax úradu v obdobných prípadoch je potvrdená už aj súdmi. „Potešilo by ma, keby sa Žilinský samosprávny kraj snažil zlepšiť najmä svoje plánovacie procesy a z pokuty sa poučiť namiesto obhajovania nezákonného postupu.“ 

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.