Kraj podpísal 10-ročnú zmluvu na prímestskú dopravu v regióne Orava

V pondelok 19. septembra podpísali zmluvu na zabezpečenie služieb prímestskej autobusovej dopravy v dopravnom regióne Orava na obdobie 10 rokov s víťazným dopravcom ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok, ktorý ponúkol najlepšiu cenu.

Desaťročný kontrakt podpísala za Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) jeho predsedníčka Erika Jurinová, za spoločnosť ARRIVA László Ivan, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti, ako aj Karol Petöcz, člen predstavenstva, výkonný riaditeľ a prokurista spoločnosti. RK Magazín o tom informovala Eva Lacová, hovorkyňa ŽSK.

Dopravca obstará 52 nových autobusov

V Žilinskom kraji ide o prvý región s uzavretým kontraktom súťaženým na 10-ročné obdobie. „Verejné obstarávanie bolo vyhlásené koncom roka 2020. Vzhľadom na skutočnosť, že ide  o najväčšie a najrozsiahlejšie tendre v celej histórii župy,  považujem to aj z časového hľadiska za veľký úspech,“ skonštatovala Jurinová.

„Veľké poďakovanie patrí odbornej skupine, ktorá celý proces verejného obstarávania pripravovala a zastrešovala. Podstatné je, že sme čerpali zo skúseností z predchádzajúceho obstarávania na dopravu, čo bola pre nás všetkých obrovská výhoda,“ dodala predsedníčka ŽSK.

Dopravca začne poskytovať svoje služby podľa novej zmluvy v apríli 2023. Dovtedy obstará 52 nových autobusov. Vekový priemer všetkých autobusov používaných v prímestskej doprave na Orave sa tak zníži pod hranicu šiestich rokov.

„Nové autobusy budú vybavené technológiami ako sú USB zásuvky na nabíjanie mobilných zariadení, bezdrôtové pripojenie wifi, vnútorné LCD informačné panely a vonkajšie smerové tabule, čo prinesie zvýšenie kvality aj komfortu cestovania,” uviedol generálny riaditeľ Karol Petőcz.

Do súťaže sa prihlásili dvaja dopravcovia

Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 8. decembra 2020. Do súťaže sa so svojimi ponukami zapojili dve dopravné spoločnosti. Vyhral uchádzač s najvýhodnejšou ponukou, ARRIVA Liorbus, ktorá aktuálne poskytuje v regióne Orava a Liptov dopravné služby.

Uskutočnilo sa viacero kôl objasňujúcich otázok a odpovedí a na základe podnetov uchádzačov počas obstarávania došlo k úpravám zmluvných podmienok. „Na súťaži sa podieľalo viacero odborníkov a odborných poradcov, či už z externého alebo interného prostredia, veľký kus práce odviedla právnická kancelária a taktiež v rámci prípravy odborných podkladov kolegovia z Integrovanej dopravy Žilinského kraja,“ doplnila Gabriela Tisoňová, riaditeľka odboru dopravy ŽSK.

„Cena je vďaka férovo nastavenej súťaži a konkurenčnému prostrediu, ktoré sa na Slovensku začalo vytvárať až po našich prvých súťažiach na verejnú dopravu, na úrovni roku 2019,“ uviedla Lacová. Dodala, že ARRIVA Liorbus zvíťazila s ponúknutou maximálnou celkovou ročnou cenou 9 764 433, 2951 eur. Ponuka bola v porovnaní s druhým uchádzačom výhodnejšia o približne 240 tisíc eur.

Súčasťou Integrovaného dopravného systému kraja

Keďže jednou zo súťažných podmienok je napojenie sa do Integrovaného dopravného systému ŽSK, bola súčasne slávnostne podpísaná i Zmluva o spolupráci pri organizácií verejnej osobnej dopravy a prevádzke Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji, so spoločnosťou: Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.

Som nesmierne rád, že v rámci uvedeného procesu verejného obstarávania sme odviedli poctivú prácu, ktorej výsledkom bude nový prímestský dopravca v absolútnej miere pripravený na zapojenie do IDS, ktorý bol spustený od júla tohto roka na území Kysuckej a Rajeckej doliny,“ uviedol Richard Staškovan, konateľ spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja.

Zdroj: ŽSK

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.