Nová autobusová doprava môže meškať. Radnica zrušila verejné obstarávanie

Jediný uchádzač predložil výrazne vyššiu cenovú ponuku, ako mesto očakávalo (aktualizované 7. 2. o 20:55).

Výsledkom verejného obstarávania na zákazku za 12,7 milióna eur s DPH na prevádzkovanie verejnej mestskej autobusovej dopravy (MAD) v meste je jeho zrušenie. Vyplýva to z elektronického zápisu verejného obstarávania, kde mesto Ružomberok zverejnilo informáciu o zrušení.

Dôvodom zrušenia súťaže je vyššia cena, ktorú jediný uchádzač vo verejnom obstarávaní predložil. Kým mesto vypočítalo predpokladanú hodnotu zákazky na 12,7 milióna s DPH (10,5 milióna bez DPH), uchádzač, ktorého meno oficiálne zatiaľ nepoznáme, ponúkol v súťaži až 23,8 milióna eur s DPH.

„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, … ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota,“ píše sa vo zverejnenom zdôvodnení. Z jeho formulácie je jasné, že dôvodom zrušenia súťaže v Ružomberku nie je jedna predložená ponuka, ale finančne vyššia ponuka ako predpokladaná hodnota zákazky.

„Ponuka jediného uchádzača, ktorá je o 87,43 percenta vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, riadne zdokumentovaná a určená verejným obstarávateľom, sa tak musí okrem samotnej skutočnosti, že je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, považovať zároveň aj za ponuku neprijateľnú,“ uvádza sa v zdôvodnení zrušenia zákazky.

Súťaž na autobusy

Mesto Ružomberok zverejnilo súťaž na prevádzkovateľa autobusovej dopravy vlani v novembri. Následne dvakrát predĺžilo termín odovzdania ponúk. Obálku otvorili 20. januára. Do dnes radnica prepočítavala a vyhodnocovala ponuku uchádzača, ktorej výsledkom je spomínané zrušenie súťaže.

Radnica od súťaže očakávala dopravnú službu v meste Ružomberok na 10 rokov v rozsahu minimálne 600-tisíc kilometrov ročne. Víťaza súťaže zaväzovala dodať 12 nových autobusov s motorickou normou aspoň Euro VI. Tie by jazdili na šiestich presne určených linkách v meste. Predpoklad mesta bol, že ročne bude na prevádzku MAD doplácať 400-tisíc eur. Ak by akceptovalo predloženú ponuku v súťaži, dá sa predpokladať, že by to bolo minimálne raz toľko.

Podrobnosti o obsahu novej MAD v meste sme písali tu.

Čoskoro sa dozvieme, kto vyhrá mestskú zákazku za desať miliónov eur

O reakciu a vysvetlenie zrušenia zákazky, ako aj ďalší postup vo veci sme požiadali tiež radnicu. Stanovisko publikujeme v plnom znení.

„Vedenie mesta Ružomberok sa rozhodlo zrušiť pôvodný postup verejnej súťaže vyhlásenej podľa zákona o verejnom obstarávaní na zabezpečenie dopravnej obsluhy mesta. Predložená ponuka bola komisiou vyhodnotená ako neprijateľná, nakoľko výrazne prekračovala stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky. Vysokú sumu predloženej ponuky nedokážeme racionálne zhodnotiť, a preto nebudeme o nej špekulovať. Mesto ako verejný obstarávateľ vo veľmi krátkej dobe vyhlási nové transparentné verejné obstarávanie na pôvodný predmet zákazky podľa pôvodných súťažných podkladov, ktorý bude realizovaný postupom rokovacieho konania so zverejnením v zmysle § 70 – 73 Zákona o verejnom obstarávaní, keďže bol naplnený dôvod na jeho uskutočnenie v zmysle § 70 ods. 1 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní,” napísal poradca primátora pre oblasť dopravy Tomáš Mišovič.

Podľa zákona o verejnom obstarávaní môže teraz mesto vyhlásiť nové obstarávanie. Môže aj súťaž zúžiť a použiť takzvanú užšiu súťaž alebo môže pristúpiť k rokovaciemu konaniu so zverejnením, k čomu sa podľa stanoviska radnica aj prikloní. Do tohto typu obstarávania sa môže prihlásiť podľa Tomáša Mišoviča opäť ktokoľvek.

Poradca primátora dodal, že aj napriek zrušeniu súťaže si myslí, že sprevádzkovanie novej MAD stihnú v navrhnutom termíne od 1. júla 2020.

Titulná fotografia – MAD v Ružomberku. Zdroj – wikipedia.com

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.