Líšky sa prechádzajú po obci a zabíjajú zvieratá

Ilustračná fotografia: pexels.com
Podhorskú obec Liptovská Štiavnica trápia premnožené líšky, ktoré stratili plachosť. Obyvateľom už stihli usmrtiť niekoľko sliepok či zajacov.

Posledné tri mesiace boli v  obci ružomberského okresu veľmi rušné. Obyvatelia zaevidovali úhyn domácich zvierat vo viacerých prípadoch. ,,Obec má niekoľko poznatkov, kde došlo k úhynu hydiny. Ide o viac ako desať nahlásených prípadov,“ uviedol Dušan Lauko, starosta obce Liptovská Štiavnica.

Kataster obce leží pod horou, čo znamená, že v tesnej blízkosti intravilánu sa nachádza buď les, alebo poľnohospodárska pôda. Líšky však stratili svoju prirodzenú plachosť, vyšli z lesa a bežne sa potulujú okolo domov, humien či v záhradách. ,,V poslednom období občania evidovali nadmerný výskyt líšok v intraviláne obce. Chcem podotknúť, že najhoršie na celej veci je to, že líšky úplne stratili plachosť a počas bieleho dňa sa prechádzajú po ulici,“ prezradil starosta obce.

Požiadali o povolenie na odstrel líšok

Situácia sa zhoršovala, preto starosta podal na pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Ružomberku, žiadosť o povolenie na odstrel líšok, ktoré sa v obci premnožili a ohrozujú zdravie, bezpečnosť a majetok občanov. Toto povolenie platí od 29. júna do 30. septembra.

Lov líšky má na starosti užívateľ revíru, ktorým je Poľovnícke združenie (PZ) Salatín. Im patrí aj ulovená zver. Tí sú zároveň povinní zabezpečiť laboratórne vyšetrenie ulovených líšok podľa pokynov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš.

Opatrenie na odstrel líšok v intraviláne obce, ktoré je platné do konca mesiaca september 2022, by malo byť dostatočné a malo by byť odstrelených čo najviac premnožených líšok. ,,Doteraz došlo k odstrelu minimálne dvoch líšok. Poľovnícke združenie taktiež zakúpilo pascu, kde by sa líška dala odchytiť,“ priblížil starosta obce.

,,Chcem veriť, že nikto po týchto mojich odpovediach nevymyslí, aby sme chránili aj líšky tak, ako medvede na Slovensku,“ dodal na záver starosta Liptovskej Štiavnice, ktorý zároveň prosí občanov, že v prípade, ak pri svojich nehnuteľnostiach spozorujú líšku, aby mu to ihneď nahlásili na telefónne číslo 0903 520 644.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.