Poľovníci vyznamenávali svojich členov. Najvyššie ocenenie putovalo aj do Ružomberka

Medailu za mimoriadne zásluhy pri rozvoji poľovníctva na Slovensku získal aj ružomberský viceprimátor Michal Slašťan.

Hierarchia slovenských poľovníckych ocenení je presne špecifikovaná a pomerne prísna. Špecializovaná smernica určuje, za čo presne možno získať ocenenie a s akým časovým odstupom od toho posledného ho je možné udeliť.

Sv. Hubert patrí k najväčším oceneniam

Najnižšia je bronzová medaila, ktorú možno získať za 10-ročnú aktívnu činnosť v organizovanom klube či združení na Slovensku. Minimálne dvadsať rokov práce a päť rokov od posledného ocenenia musí uplynúť, aby ste dostali medailu striebornú.

Nasleduje zlatá, ďalej ocenenie Zlatý kamzík a potom najvyššia pre aktívnych poľovníkov – medaila sv. Huberta.

„Michal Slašťan je členom Slovenského poľovníckeho zväzu od roku 1979 a dlhoročne sa aktívne podieľa na činnosti okresnej organizácie v Ružomberku, kde pôsobil aj ako člen predstavenstva a v súčasnosti stále pracuje v odborných komisiách,“ zdôvodňuje pre Ružomberský magazín ocenenie Slovenský poľovnícky zväz (SPZ).

„Dlhé roky je aktívnym členom, učí a školí nových poľovníkov, reprezentuje na streleckých súťažiach, podieľa sa na organizačnej práci zväzu a bol už pri založení našej okresnej organizácie v roku 1996,“ vymenúva zásluhy, pre ktoré Slašťana na medailu navrhli, okresný tajomník poľovníckeho zväzu Martin Mrva.

Medailu si prevzal ešte v septembri na Dňoch sv. Huberta, kde mu ju odovzdal prezident SPZ Tibor Lebocký.

Ocenených je každoročne viac

Okresná organizácia v Ružomberku má pod sebou 16 rôznych poľovníckych subjektov. Aktuálne zastrešuje 554 členov. „Pravidlá sú také, že každá okresná organizácia môže udeliť ročne jednu medailu na 100 členov,“ vysvetľuje Mrva.

Na pravidelnom poľovníckom dni v Lúčkach, ktorý býva vždy v júni, udelili okresná organizácie svojim členom aj bronzové, strieborné a zlaté medaily.

Medailu sv. Huberta môžu udeliť len jednému poľovníkovi ročne. Schváliť ho musí Slovenský poľovnícky zväz. „Vlani ju dostal Jaroslav Bačkor. Tento rok sme sa rozhodli nominovať Michala Slašťana. Je to pre jeho zásluhy, ale dožil sa aj významného životného jubilea,“ ozrejmil výber Martin Mrva.

Poľovníci ako skauti

„Mrzí ma, že mnohí nás považujú len za tých, ktorí si idú zastrieľať na zver,“ rozhovorí sa pri stretnutí Mrva. Všetko je však regulované a práca poľovníka spočíva aj v sledovaní revíru a zveri v ňom či zimnom prikrmovaní. „Veľký problém v súčasnosti predstavujú medvede. Žiaľ, naše upozornenia a listy máju asi menšiu váhu ako názory ochranárov. Dúfam, že sa nestane nejaké nešťastie,“ uzatvára Mrva tému, ktorá je na dlhšiu diskusiu.

Podľa neho snahou poľovníkov je najmä vzdelávať deti a mládež. Venujú sa detským krúžkom poľovníctva a organizujú prednášky v školách. „V krúžkoch chodíme s deťmi do lesa, poznávajú stromy, listy, plody, ale aj zvieracie stopy a samotné zvieratá. Kto chce, absolvuje aj strelecký výcvik a súťaže. Snažíme sa v mladých ľuďoch vybudovať k prírode vzťah, toto je pre nás hlavná činnosť, na ktorú sa chceme zameriavať,“ konštatuje tajomník ružomberskej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu.

Titulná fotografia – Prikrmovanie v zime (Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu).

Fotografia v texte – Michal Slašťan pri preberaní medaily sv. Huberta (Michal Slašťan).

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.