Mesto prijalo opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Vedenie mesta zakázalo organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a dočasne ukončilo prevádzku plavárne. Pozrite si aj ďalšie opatrenia, ktoré prijalo v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu.

Vedenie mesta Ružomberok zvolalo mimoriadne zasadanie krízového štábu s cieľom prijať také kroky, ktoré budú viesť k ochrane obyvateľov mesta v súvislosti s možným nebezpečenstvom nákazy vírusom 2019-NCOV. Informoval hovorca primátora Viktor Mydlo.

Mesto Ružomberok s okamžitou platnosťou:

  • zakazuje organizovanie kultúrno-spoločenských udalostí organizovaných na území mesta Ružomberok vrátane premietania filmov, koncertov, besied…;
  • zakazuje účasť publika na športových zápasoch MBK Ružomberok a MFK Ružomberok;
  • ukončuje prevádzku mestskej plavárne;
  • zakazuje organizovať školské podujatia vrátane výletov, táborov, exkurzií…;
  • požiada spoločnosť ARRIVA o hĺbkovú dezinfekciu vozidiel MAD;
  • zakazuje účasť verejnosti na rokovaniach mestského zastupiteľstva;
  • prikazuje zamestnancom klientskeho centra Mestského úradu nosiť ochranné rúška.

Foto – Marek Hasák

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.