Mesto Ružomberok bude súťažiť nového dopravcu

Nové autobusy pre MAD Ružomberok predstavili 21. septembra 2022. Foto: Miroslav Parobek
Ružomberskí poslanci rokovali mimoriadne o dotácii pre mestský basketbalový klub a doplatku za mestskú autobusovú dopravu.

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Ružomberku na mimoriadnom rokovaní v pondelok 30. októbra rozhodlo o navýšení dotácie pre Mestský basketbalový klub, s.r.o. (MBK). Financie vo výške 40-tisíc eur mu poslúžia na krytie prevádzkových nákladov. O rovnakú sumu 40-tisíc eur bude zároveň v budúcom roku znížená dotácia pre MBK. V tomto roku mesto podporilo basketbalistov sumou 262 200 eur, v roku 2024 to bude 180 200 eur.

„Dôvodom na zvýšenie dotácie je fakt, že v MBK má prechodný nedostatok hotovostných prostriedkov, ktorý je spôsobený časovým rozdielom medzi kontrahovanými príjmami klubu od hlavného sponzora (na celú hráčsku sezónu 2023/2024) a plánovanými výdavkami klubu v roku 2023. Znížená výška dotácie v roku 2024 bude následne vykrytá zakontrahovanými príjmami od hlavného sponzora v roku 2024,“ vysvetlil primátor mesta Ľubomír Kubáň, ktorý návrh na rokovaní zastupiteľstva predložil.

Doplatok za rok 2021 pre dopravcu

Zastupiteľstvo sa na rokovaní zaoberalo správou o verejnej osobnej doprave a dopravnej obsluhe za rok 2021. Dôvodom je doplatok vo výške 661 581 eur, ktorý požaduje za služby v preprave cestujúcich v pravidelnej mestskej autobusovej doprave (MAD) uhradiť dopravca, spoločnosť Blaguss Slovakia, s.r.o.

Mesto Ružomberok dopravcovi mesačné zálohové platby, ktorých hlavným atribútom je v zmysle platných zmlúv počet odjazdených kilometrov a tarifná sadzba za jeden kilometer. Blaguss Slovakia je zas povinný predkladať mesačné, kvartálne a ročné vyúčtovania kompenzácie poskytnutého príspevku.

„Počas roku 2021 neboli doručované ani kvartálne a ani mesačné vyúčtovania. K prvému kompletnému vyúčtovaniu za rok 2021, ktoré bolo doručené mestu 2. júna 2022, sa nové vedenie mesta Ružomberok dostalo až v januári 2023. Pre rok 2021 a 2022 neboli bývalým vedením mesta a príslušným oddelením alokované zdroje na doplatok k príspevku, ktorý bol vyčíslený vo vyúčtovaní na sumu 384 930 eur,“ konštatuje v správe pre MsZ ružomberský primátor.

Náklady za pandémiu mesto nevyplatí

Blaguss Slovakia vo vyúčtovaní za rok 2021 požaduje aj náklady v celkovej výške 276 651 eur súvisiace s pandémiou Covid-19. Uvedené náklady neboli doposiaľ dopravcom riadne zdokladované, preto mesto namieta ich vyplatenie. Blaguss Slovakia upozornil, že ak nedôjde k plneniu jeho nárokov, prestane vykonávať svoju činnosť prevádzkovateľa MAD v meste Ružomberok.

Výsledkom niekoľkých stretnutí so spoločnosťou Blaguss Slovakia, ktoré inicioval primátor mesta Ľubomír Kubáň z dôvodu riešenia patovej situácie, sú dodané vyúčtovania a podklady k nim. Na základe splnenia tejto požiadavky boli zároveň odstránené prekážky na úhradu doplatku. Ešte pred MsZ zasadala mimoriadne mestská rada a potom na neverejnom rokovaní odpovedali na otázky poslancov aj právni zástupcovia mesta a dopravcu.

Mestskí poslanci napokon podporili úhradu doplatku ku poskytnutému príspevku za služby MAD pre Blaguss za rok 2021 v celkovej výške 384 930 eur. Zastupiteľstvo zaviazalo uznesením primátora mesta, aby do konca novembra od Blaguss Slovakia zabezpečil predloženie vyúčtovania kompenzácie poskytnutého príspevku za rok 2022 a jeho predpoklad v roku 2023.

Mestskí poslanci chcú nového dopravcu

Poslanci zároveň zaviazali primátora mesta, aby na decembrovom rokovaní mestského parlamentu predložil návrh na ukončenie zmluvy so spoločnosťou Blaguss Slovakia k 31. januáru 2024 a súčasne aj návrh na obstaranie nového dopravcu, ktorý bude zabezpečovať služby MAD na území mesta Ružomberok.

„Zo strany mesta ide o ústretový krok na vyriešenie problému, ktorý nám ostal po prechádzajúcom vedení mesta. Zároveň sme odstránili hrozbu v podobe ohrozenia prevádzkovania MAD v Ružomberku. Našim zámerom je do budúcna mestskú dopravu zefektívniť a upraviť jej služby tak, aby čo najviac reflektovali potrebu verejnosti,“ skonštatoval primátor Ľ. Kubáň.

Uznesenie MsZ podporilo 16 z 20 prítomných poslancov mesta, štyria sa pri hlasovaní zdržali.

Zdroj: Tlačová správa mesta Ružomberok

Fungovanie autobusov by sa podľa primátora malo zlepšiť

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.