Mesto zaplatilo za rekonštrukciu ulice o 9-tisíc eur viac

Podľa zistení hlavného kontrolóra mesta sú za predraženú opravu Horskej ulice v Rybárpoli zodpovední niektorí zamestnanci mestského úradu.

Pre plánovanú rekonštrukciu Horskej ulice vyčlenilo mesto na rok 2016 v rozpočte 200-tisíc eur. Do verejnej súťaže sa prihlásilo sedem stavebných spoločností, pričom najnižšiu cenu navrhla firma Dopstav z Brezy. Vyhrala s ponukou 171-tisíc eur.

Firma mala stavbu dokončiť do decembra 2016. Napokon skončila až v júli 2017. „Podľa zmluvy mala firma za každý deň platiť pokutu 0,5 percenta zo zmluvy o dielo. To je takmer 223-tisíc. Nie je zrejmé, akým spôsobom a či vôbec si mesto túto pokutu uplatnilo,“ konštatuje vo svojej správe hlavný kontrolór mesta Vladimír Trnovský.

Niečo nespravili, iné spravili navyše

Zlyhania však kontrolór zistil aj pri samotnej realizácii diela. Na jednej strane došlo k zníženiu ceny kvôli nevybudovaniu šácht, zavedenie menšieho potrubia či nevybudovanie nového žľabu na dažďovú vodu. Na druhej strane sa cena navýšila väčším objemom búracích prác, asfaltovania, ručného kopania či spevňovania nestabilného terénu.

Zrekonštruovaná Ulica Horská v Rybárpoli. Foto – autor.

Všetky nevykonané aj naviac urobené práce mali byť zazmluvnené dodatkom. „K uzatvoreniu dodatku, kde by sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy o znížení, respektíve navýšení prác, však nedošlo,“ zistil hlavný kontrolór.

Mesto tak doplatilo za práce naviac 28-tisíc eur, takže rekonštrukcia napokon dokopy stála 194-tisíc eur. Takmer 9-tisíc eur z toho bolo podľa kontrolóra vyfakturované za práce, ktoré neboli zrealizované.

„Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré sú platné, ak sú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán,“ hovorí podľa kontrolóra zmluva.

V skutočnosti však všetky uvedené práce boli vykonané a potvrdené zo strany mesta len na základe podpisu vedúceho investičného oddelenia Pavla Dobrodeja.

Čo s tým?

„Nesúhlasím so závermi kontroly. Viem to doložiť fotodokumentáciou, zápismi zo stavebného denníka. Žiadal som o nezávislý stavebný audit, ale bol zamietnutý,“ vysvetľoval pred poslancami mestského zastupiteľstva Dobrodej.

„Sú to vážne zlyhania a vrhá to zlé svetlo na Pavla Dobrodeja, ako aj na vás, pán primátor. Ako chcete vykonať nápravu?“ reagoval poslanec Miroslav Zuberec.

„Prečo na mňa? Nevtierajte publiku mylné názory. Vyprosujem si to od vás. Neprišiel som sa sem obohacovať. Musí sa to všetko dôkladne prešetriť a potom vykonám rozhodnutie a nápravu. Nepošlem na trestné stíhanie vedúceho oddelenia, kým v tom nebudem mať jasno,“ oponoval primátor.

Poslanci napokon zaviazali vedenie mesta vykonať nápravu do konca septembra.

Hlavný kontrolór navrhuje zistiť mená všetkých zodpovedných zamestnancov a identifikovať mieru ich zavinenia, vrátane možnosti prekročenia svojich kompetencií, pretože chyby pri realizáciách investícií sa zo strany mesta opakujú.

Spoločnosť Dopstav by podľa Trnovského mala dielo dobudovať alebo naviac vyplatené peniaze vrátiť.

 

Titulná fotografia – Začiatok Horskej ulice v Rybárpoli. Foto – autor.

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne č. 7/2018.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.