Radnica chce na Klačne postaviť dom sociálnych služieb, developer bytovku a obchodné centrum

O predaji pozemkov budú rozhodovať v stredu mestskí poslanci. Vedenie mesta má s lokalitou iné zámery, finančná komisia odporúča parcely predať, ale formou obchodnej verejnej súťaže.

Spoločnosť Nelly Consulting požiadala radnicu o kúpu mestských pozemkov na sídlisku Klačno. Na Liptovskej ulici má zámer postaviť bytovku so sto bytmi a obchodné centrum.

Súčasťou centra je predajňa potravín. Pôvodne sa skloňoval menší Lidl, developer uviedol, že predbežne rokoval s viacerými celoslovenskými sieťami predajní.

V plánovanom obchodnom centre Klačno by sa mala nachádzať aj pošta, lekáreň, bankomat, kaviareň s cukrárňou a terasou, kvetinárstvo a rýchle občerstvenie. Spoločnosť deklarovala, že je ochotná diskutovať aj o iných druhoch prevádzok.

Investor tiež ponúka vybudovanie 200 parkovacích miest. Na vlastné náklady, pozemky pod stojiskami by ostali vo vlastníctve mesta.

V prípade predaja pozemkov by do mestskej kasy putovalo minimálne 68-tisíc eur. Kúpnu cenu by ešte stanovil znalecký posudok.

O predaji pozemkov budú rozhodovať poslanci na júnovom mestskom zastupiteľstve.

Investičný zámer spoločnosti Nelly Consulting na sídlisku Klačno. Radnica má s pozemkami iné plány. Zdroj: MsÚ RK.

Radnica plánuje dom sociálnych služieb   

Radnica chce voľné parcely využiť inak. V lokalite plánuje výstavbu nového zariadenia pre seniorov, vypracovanie štúdie realizovateľnosti v hodnote 4-tisíc eur nechala v apríli dodatočne zaradiť do investičného plánu.

„Vedenie mesta odporúča neschváliť prebytočnosť pozemkov z dôvodu kolízie žiadosti s investičným zámerom mesta v tejto lokalite postaviť dom sociálnych služieb,“ píše sa v rokovacom materiáli.

Ako ďalší dôvod uvádza grant, ktorý mesto získalo na revitalizáciu územia hromadnou stromovou výsadbou. Potrebné je podľa slov mesta preveriť, či čerpanie grantových prostriedkov nebráni prípadnému predaju pozemkov.

Mestská rada ako aj stavebná komisia neodporúčajú predloženej žiadosti vyhovieť. Finančná komisia sa priklonila k predaju pozemkov, nie však priamo do rúk žiadateľa, nového vlastníka navrhuje hľadať formou obchodnej verejnej súťaže.

Podľa stanoviska Útvaru hlavného architekta (UHA) územný plán výstavbu bytovky aj obchodného centra v danej lokalite pripúšťa. Parkovanie by však bolo potrebné riešiť iným spôsobom.

„Navrhované využitie pre bytový dom je v súlade s územným plánom mesta. Obchodné centrum ako súčasť základnej občianskej vybavenosti – zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich nevýrobných služieb pre obyvateľov územia je v súlade s územným plánom mesta. Upozorňujeme, že územný plán v predmetnej ploche navrhuje umiestnenie hromadnej garáže,“ konštatuje vo svojom vyjadrení UHA.

Bytovky už raz zamietli

V rovnakej lokalite chcel pred vyše rokom stavať bytovky aj martinský architektonický ateliér Marcoop.

Odpredaj pozemkov vtedy cez poslancov na návrh vedenia mesta neprešiel. V tom čase sa ešte investičné zámery mesta a developera neprekrývali, dôvod, pre ktorý ateliéru nevyhoveli, bola chýbajúca občianska vybavenosť v jeho projekte.

„Vzhľadom k vysokej intenzite obyvateľov a chýbajúcej doplnkovej vybavenosti v tejto lokalite ÚHA neodporúča urbanizovať územie len bytovými domami bez polyfunkcie,“ odôvodnil svoj zamietavý postoj Útvar hlavného architekta, s ktorým sa radnica stotožnila.

Titulná fotografia: Pozemky na sídlisku Klačno, o ktorých kúpu požiadal developer Nelly Consulting. V lokalite vedenie mesta plánuje postaviť dom sociálnych služieb. Zdroj: MsÚ RK. 

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.