Michal Lazár: Reakcia na článok Najviac funkcií v mestských podnikoch …

Reakcia na článok uverejnený v Ružomberskom magazíne.

Vážený pán šéfredaktor,

chcel by som reagovať na Váš článok o mestských podnikoch. Veľmi ma mrzí, že najmä nadpis článku ma vykresľuje ako zberateľa funkcií a  platov. Chápem, že verejnosť to vníma veľmi negatívne, ale skutočnosť, že z väčšiny týchto funkcií neplynie pre mňa žiadny príjem, ste ako redakcia už nezverejnili. Som verejný funkcionár, musím zniesť kritiku, ale nadpis článku považujem za tendenčný a vyvoláva pochybnosti. Spôsobil problém aj mojej rodine a preto pokladám za dôležité mať priestor na vysvetlenie.

Chcel by som teda informovať verejnosť, že v  mojom prípade bude pravdepodobne spoplatnená iba jedna funkcia v spoločnostiach, a to konateľ spoločnosti ByPo. Predpokladám, že to bude mesačne 400 € v hrubom, neviem to presne, žiadnu zmluvu ani dohodu som ešte nepodpisoval. Takto získané finančné prostriedky využijem, aby som podporil novovzniknutý fond na podporu talentovanej mládeže v meste a budem na tento fond pravidelne prispievať. Urobil som to aj teraz, keď sa fond zakladal. K vzniku fondu len niekoľko informácií pre čitateľov R-magazínu. V januári 2019 som inicioval stretnutie s predstaviteľmi študentského parlamentu. Navrhol som im, aby sme spoločne vytvorili fond na podporu talentovaných detí v meste a hľadali na tento účel možné finančné zdroje. Dohodli sme sa, že to urobíme ako občiansku iniciatívu študentského parlamentu a požiadame médiá o pomoc pri zverejnení tejto iniciatívy. Stál som pri zrode tejto myšlienky a budem ju podporovať počas môjho celého funkčného obdobia. Verím, že aj Vy zverejníte potrebné informácie a tým pomôžete dobrej veci.

S úctou Michal Lazár

Prvý viceprimátor mesta Ružomberok