Muž chcel vyhodiť z bytu svoju manželku

Ilustračné foto. Zdroj: canva.com

Hádka manželov, zlodeji pečiva a vína, agresívni muži či nezaplatený účet. Aj takéto prípady rieši ružomberská mestská polícia, ktorá zároveň upozorňuje na priestupky týkajúce sa snehu na cestných komunikáciách.

Muž chcel vyhodiť z bytu svoju manželku

V sobotu 28. januára preverovala hliadka Mestskej polície (MsP) v Ružomberku telefonické oznámenie, že na Ulici Textilná vyhadzuje manžel z bytu svoju manželku.

,,Hliadka po príchode kontaktovala oznamovateľku. Porozprávali sa s manželmi, ktorí mali medzi sebou nezhody. Kontaktovali aj blízkych príbuzných,“ uviedol Roman Jankovič z MsP v Ružomberku.

Podľa polície k fyzickému násiliu ani vyhrážaniu nedošlo, manželia mali medzi sebou len slovnú hádku. Po chvíli sa podarilo situáciu upokojiť a manželka sa vrátila domov.

Chceli ukradnúť pečivo a víno

V sobotu 28. januára vo večerných hodinách príslušníci mestskej polície preverovali telefonické oznámenie, že v nákupnom centre na Ulici Podhora pracovník súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) chytil zlodeja.

,,Hliadka na mieste zistila, že podozrivým z krádeže je 50-ročný muž z okresu Ružomberok. Ten bol v reťazci na nákupe, do ruksaka si však vložil pečivo, za ktoré nezaplatil. Pri odchode z predajne ho zastavili a privolali mestskú políciu,“ priblížil incident Jankovič.

Doplnil, že policajti následne v evidencii priestupkov preverili, či podozrivý nebol za obdobný skutok za posledných dvanásť mesiacov postihnutý. ,,Keďže takýto záznam nemal, mestskí policajti vyriešili priestupok proti majetku uložením blokovej pokuty,“ dodal Jankovič.

Mestská polícia zároveň vysvetlila, že ak by podozrivá osoba mala takýto záznam, nešlo by už o priestupok, ale o podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže.

Podobne postupovali mestskí policajti v rovnakom nákupnom centre aj vo štvrtok 2. februára.

,,Pracovník SBS stál za dvoma ženami a vypočul si rozhovor o tom, ktoré víno zoberú, biele alebo červené. Hneď potom si jedna z nich vložila fľašu vína do bundy a chcela odísť bez zaplatenia,“ informovali z MsP.

Išlo o 37-ročnú ženu z okresu Ružomberok, ktorá krádežou spáchala priestupok proti majetku. Ten vyriešili na mieste uložením blokovej pokuty.

Mestskú políciu volali na muža trikrát

V prvý februárový deň na mestskú políciu oznámili, že v jednom podniku v centre mesta Ružomberok sa nachádza opitý zákazník a obsluha si s ním nevie poradiť.

,,Hliadka zistila, že v prevádzke sa nachádza 49-ročný muž z okresu Námestovo. Svojím správaním, ovplyvneným alkoholom, ako aj skutočnosťou, že bol pomočený a zapáchal, obťažoval ostatných zákazníkov,“ spresnili mestskí policajti.

Hliadka následne muža vyviedla z podniku, ten na ulici od zlosti hodil o zem mobilný telefón. Podľa polície muž z miesta odišiel po tom, ako sa upokojil.

Druhýkrát sa hliadka s tým istým mužom stretla po jeden a pol hodine, kedy z recepcie hotela v centre mesta oznámili, že tam prišiel opitý muž a zaspal na recepcii. ,,Opäť išlo o 49-ročného muža, ktorého hliadka zobudila a vyzvala, aby hotel opustil,“ informovali policajti.

Tretíkrát zavolali mestských policajtov obyvatelia Ulice Madačova o ďalšie dve hodiny. Tí oznámili, že vo vchode spí neznámy bezdomovec. Aj v tomto prípade ho hliadka vyprevadila z vchodu.

Muž bol agresívny v podniku aj na recepcii

Vo štvrtok 2. februára požiadala obsluha pohostinstva v centre mesta operačného príslušníka, aby vyslal do ich podniku hliadku. Dôvodom bol muž, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu a mal búchať päsťou po bare.

,,Agresívnym a podguráženým zákazníkom bol 51-ročný muž z okresu Ružomberok. Obsluha uviedla, že v bare našťastie nevznikla nijaká škoda, preto nikto nechcel podať oznámenie,“ uviedol R. Jankovič.

V záujme obnovenia verejného poriadku policajti muža vyzvali, aby podnik opustil. Následne muža nasmerovali na stanicu, odkiaľ chcel ísť domov autobusom.

S týmto mužom sa hliadka stretla opäť o dve hodiny. ,,Muž si cestu domov autobusom rozmyslel a hodinu pred polnocou vošiel na recepciu hotela Kultúra. Svojím správaním opitý muž vystrašil recepčnú a tá kontaktovala tiesňovú linku mestskej polície 159,“ priblížil Jankovič.

Po upozornení hliadkou muž odišiel z hotela smerom ku stanovišťu taxíkov.

Stratená peňaženka a nezaplatený účet

Vo štvrtok 2. februára popoludní zastavila hliadku MsP mladá pani, ktorá našla peňaženku s dokladmi na parkovisku na Ulici Madačova. Hoci sa v nej nenachádzal občiansky preukaz, na základe ostatných dokladov sa podarilo hliadke majiteľa kontaktovať.

,,Bol ním 46-ročný muž z okresu Ružomberok. Peňaženku aj s platobnými kartami sme odovzdali majiteľov,“ upozornili z mestskej polície.

Vo štvrtok 2. februára požívali alkohol v bare v centre mesta dvaja občania Ukrajiny. ,,Keď im obsluha priniesla účet, odmietli ho zaplatiť. Nakoniec sa zamestnanci rozhodli vyrozumieť mestskú políciu,“ informovali mestskí policajti.

Hliadka po príchode do baru skontrolovala totožnosť neznámych mužov. Pri kontrole totožnosti si títo muži vec predsa len rozmysleli a 44-ročný Ukrajinec útratu zaplatil. Potom, za prítomnosti hliadky, bar opustili.

Polícia upozorňuje o priestupkoch v súvislosti so snehom

Počas tuhej zimy plnej snehových zrážok sa chce každý čo najrýchlejšie zbaviť nahromadeného snehu, ako vie. Žiaľ, veľakrát sa stáva, že sneh z chodníkov a zo záhrad končí nahromadený na cestných komunikáciách. Mestská polícia v Ružomberku upozorňuje, že ide o priestupok.

,,V zmysle cestného zákona (Zákon č. 135/1961 Zb.) sa priestupku dopustí ten, kto znečistí alebo poškodí diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu tak, že spôsobí alebo môže spôsobiť chybu v zjazdnosti alebo v schodnosti pozemnej komunikácie,“ zdôrazňuje mestská polícia.

Nikto nesmie svojou činnosťou ohrozovať diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu a premávku na nich, ani sťažovať ich údržbu. ,,Ak sa tak stane, príslušný cestný správny orgán môže rozhodnúť o vykonaní opatrení na náklady toho, kto ohrozenie vyvolal,“ dodávajú z mestskej polície.

Mesto má v platnosti Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2018 o udržiavaní čistoty, poriadku a ochrane verejnej zelene na území mesta Ružomberok.

 ,,Toto nariadenie zakazuje odvádzať z vlastných nehnuteľností a pozemkov povrchové vody (zrážková voda, sneh, ľad) a podzemné vody na verejné priestranstvá a miestne komunikácie. Porušenie tohto nariadenia môže byť sankcionované pokutou,“ upozorňujú z MsP v Ružomberku

Zdroj: MsP Ružomberok

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.