Nápady na regionálne projekty bude hodnotiť verejnosť

Miestna akčná skupina Dolný Liptov vypísala výzvu na projekty pre širokú verejnosť i samosprávy.

Program s názvom Malý Leader je príležitosť, ako získať peniaze na dobrý nápad. Ide o prvý ročník programu, ktorý vyhlásila Miestna akčná skupina OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ (MAS). Alokácia pre prvý ročník je 3-tisíc eur, čo umožní poskytnutie dotácie pre minimálne desať zaujímavých projektov.

„Hlavnou myšlienkou je podpora takých nápadov a aktivít, ktoré majú široký záber, to znamená, že budú prospešné celému okoliu a prispejú k rozvoju regiónu. Musí sa jednať o aktivity zamerané  na širokú verejnosť,“ približuje podmienky Rastislav Horvát z MAS Dolný Liptov.

Ilustračná foto výrobkov, aké môžu získať podporu prostredníctvom programu Malý Leader. Zdroj – MAS dolný Liptov.

Uchádzať sa môžu všetci, fyzické aj právnické osoby či drobní podnikatelia z regiónu.

Takýmto spôsobom chce miestna akčná skupina podporiť nápady a aktivity ľudí žijúcich na území pôsobenia MAS. Vyhlásené oblasti zahŕňajú témy ochrany prírody, používanie obnoviteľných zdrojov energie, športové aktivity ako cyklistika, turistika, zdravý životný štýl, kultúrne a spoločenské podujatia, kurzy remesiel, miestne produkty a niekoľko ďalších. Konkrétne typy aktivít, ako aj ostatné detaily sú uvedené vo výzve, ktorú žiadatelia nájdu na stránke OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov, vrátane formulárov a ďalších podrobností.

„Žiadosti doručené do kancelárie MAS bude hodnotiť verejnosť prostredníctvom sociálnej siete Facebook a členovia Rady MAS. Takýmto spôsobom budú môcť aj občania Ružomberka podporiť svoje obľúbené aktivity a pomôcť im tak získať finančnú dotáciu,“ približuje systém hodnotenia Horvát.

Konečný termín, kedy je možné predložiť kompletnú žiadosť aj s potrebnými prílohami je 1. júl. Následne bude prebiehať hodnotenie.

Výzvy aj pre mesto a obce

Miestna akčná skupina zverejnila aj ďalšie výzvy, ktoré sú však zamerané na samosprávy v území dolného Liptova. V rámci Programu rozvoja vidieka môžu získať peniaze na drobnú infraštruktúru, budovanie parkov, zelených plôch, detských ihrísk, rekonštrukcie kultúrnych domov, úpravu komunikácií, športovísk a podobne.

„Ide o výzvy na podporu základných služieb pre obyvateľstvo v oblastiach voľného času, kultúry, ale aj investovania do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Všetky výzvy musia byť realizované na území dolného Liptova, ktorý je súčasťou MAS,“ hovorí Rastislav Horvát.

Každá žiadosť o finančný príspevok musí byť predložená najneskôr do 18. septembra 2019 a obce môžu žiadať príspevok vo výške od 10 do 35-tisíc eur.

V tomto roku plánuje miestna akčná skupina vyhlásiť ešte tri výzvy, z čoho jedna by mala byť zameraná aj na podnikateľov v území pôsobnosti miestnej akčnej skupiny.

Titulná fotografia – Výrobcovia a remeselníci sa môžu uchádzať o podporu. Foto – ilustračná. Zdroj – MAS Dolný Liptov.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.