Headline

Ľubochniansky unikát

Ľubochňa bola kedysi vyhľadávanou lokalitou. Uhorská vláda si tu stavala vily, klimatické kúpele lákali zahraničnú klientelu. Na prepravu pritom využívali aj unikátnu železničku. Dodnes sa z nej zachovalo len máločo.