Nezabudnime

Parlamentné voľby.

Rozmýšľal som, ako sa vám v tejto súvislosti prihovoriť. Úplne náhodou som sa pred pár dňami dostal k textu  od svetoznámeho talianskeho spisovateľa Umberta Eca s názvom Večný fašizmus.

Umberto Eco sa narodil v roku 1932 a vyrastal vo vtedy fašistickom Taliansku. Spomína, ako až po oslobodení Talianska, na konci druhej svetovej vojny, pochopil význam slova diktatúra a význam slova sloboda. Súhlasím s ním a s jeho tvrdením, že až pochopením týchto slov sa stanete slobodným človekom.

Fašizmus, ako totalitný režim, označuje veľa aspektov. Fašizmus je tradicionalistický, nacionalistický, závistlivý. Fašizmus je rasistický, je elitársky a neznesie kritiku. Fašizmus je homofóbny. Fašizmus je stále nablízku. Fašizmus sa môže vrátiť v tých najnevinnejších prevlekoch.

Našou povinnosťou je odhaľovať ho a ukazovať na všetky jeho nové formy. Každý deň a na každom mieste sveta. Musíme zostať ostražití, nedovoľme, aby bol zmysel slov diktatúra a sloboda znovu zabudnutý.

O pár dní budeme mať možnosť a výnimočnú príležitosť prejaviť svoju vôľu a svoj názor tým, že pôjdeme voliť v parlamentných voľbách.

NEZABUDNIME, a využime toto právo!

Považujem sa v prvom rade za Ružomberčana. V roku 2017 som založil a odvtedy vydávam Ružomberský magazín. Štyri roky som pôsobil ako poslanec v mestskom zastupiteľstve. Pracoval som v manažérskych pozíciách, dlhodobo riadim súkromnú stavebnú spoločnosť. Vyštudoval som Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.