Nie som politik. Len obyčajný občan, ktorý chce zmeniť toto mesto

O primátorskej kandidatúre sme sa rozprávali s krajským a mestským poslancom, lekárom Karolom Javorkom.

Po minuloročných úspešných voľbách do krajského zastupiteľstva ste sa rozhodli zapojiť aj do primátorského súboja. Prečo?

Celý môj život je spätý s Ružomberkom. Z mojej lekárskej praxe viem načúvať ľuďom. Keď počúvam, viem im pomôcť. Je to alfa a omega medicínskej práce, ale rovnako to funguje aj v politike. Ružomberčania chcú žiť v zdravom meste a ja chcem tomu napomôcť. Preto som sa pred štyrmi rokmi rozhodol vstúpiť do komunálnej politiky.

Kedy padlo definitívne rozhodnutie, že do toho idete?

Prvým impulzom boli spomenuté župné voľby, v ktorých som získal podporu viac ako päťtisíc obyvateľov ružomberského okresu. Konečné rozhodnutie padlo predčasom. Predchádzali tomu rozhovory v úzkom rodinnom kruhu, s priateľmi, ktorí ma ku kandidatúre nabádali, ale aj uvažovanie, čo s mojou lekárskou praxou.

Kto bude tvoriť váš tím?

Postupne ho celý predstavím. Ale budem sa opierať najmä o ľudí, s ktorými spolupracujem a ktorým dôverujem.

Je verejným tajomstvom, že kandidatúru na primátora zvažoval aj poslanec Miroslav Zuberec, s ktorým v mestskom zastupiteľstve úzko spolupracujete. Došlo medzi vami k nejakej finálnej dohode?

S Mirom Zubercom ma spája odhodlanie robiť veci najlepšie ako vieme. Tak, ako o tom svedčí naše pôsobenie – spolu s Patrikom Habom – v mestskom parlamente. Myslím, že sme efektívne fungujúca trojica, ktorej nechýba racionálny prístup, ale ani skúsenosť a emócia. Bez týchto prvkov si spoluprácu v samosprávnej oblasti neviem predstaviť.

Hovorí sa, že okrem týchto dvoch poslancov by vás mali podporovať aj ďalší. Spomína sa najmä Ľubomír Kubáň, ale aj Juraj Kurňavka, Vojtech Macko či Miroslav Kerdík. 

Sú to ľudia, s ktorými sme v zastupiteľstve nachádzali názorové aj ľudské prieniky. Budem si vážiť ich podporu, rovnako ako podporu všetkých ďalších ľudí, ktorým úprimne ide o naše mesto.

Ktoré problémy ho najviac trápia?

Myslím, že na túto otázku by vedel odpovedať každý občan – dopravná infraštruktúra, životné prostredie, bytová výstavba, hospodárenie mestských podnikov a mnoho iného. Čoskoro predstavím konkrétny plán ozdravenia mesta, ktorý bude zahŕňať krátkodobé, strednodobé aj dlhodobé ciele. Takto som sa to naučil aj v lekárskej praxi – bez stratégie a plánu, ktorého cieľom je spokojný pacient, v tomto prípade spokojný občan, to jednoducho nejde. Je potrebné ozdraviť vzťah mesta s jeho obyvateľmi.

Čo presne to znamená?

Medzi mestom a občanmi je potrebné vybudovať vzájomnú dôveru a spoluprácu. Mesto sa má starať o Ružomberčanov, ale rovnako aj oni by mali byť ochotní priložiť ruku k dielu a takto vzájomne sledovať spoločný cieľ, ktorým je dobrý život v zdravom meste.

Pôvodne ste s poslancami Habom a Zubercom chceli presadzovať svoje zámery v poslaneckom klube primátora Čombora. Po niekoľkých mesiacoch ste však z neho odišli a prešli do opozície.

Nehanbím sa za to, že som bol v klube primátora. Stanovené ciele boli fajn, ale nesúhlasil som s viacerými navrhovanými riešeniami.

Napríklad?

Zlomovým bodom bola rekonštrukcia zimného štadióna. Obstarávali sme technológiu, ktorá podľa našich zistení bola vzhľadom na súčasné podmienky a možnosti neadekvátna. Lenže nikto s nami nechcel o tom diskutovať. Rád sa nechám poučiť, presvedčiť, ale potrebujem argumenty. My sme však priestor a záujem o diskusiu nenašli.

V rozhovore pre naše noviny vás primátor zaradil medzi poslancov, ktorých názory mestu škodia. Vraj ste málo konštruktívny, robíte obštrukcie, brzdíte rozhodnutia…

Ak nie som presvedčený o tom, že sa s peniazmi občanov narába transparentne a efektívne, tak sa na to pýtam a očakávam jasné odpovede. Keď ich nedostanem, nemôžem takéto rozhodnutia podporiť. Prečo sme v  napríklad prípade spomínaného zimného štadióna nezabezpečili technológiu, vďaka ktorej by naši hokejisti či krasokorčuliari mali k dispozícii kvalitný ľad počas celého roka? A podobné otázky by mohli zaznievať aj v ďalších prípadoch.

Poslancom ste len prvé volebné obdobie. Máte pocit, že ste dostatočne skúsený na to, aby ste mohli zastávať post primátora?

V prvom rade, nie som politik. Som len obyčajný občan Ružomberka, ktorý chce pre všetkých obyvateľov zabezpečiť spokojný život. Aby sme mohli byť na naše mesto právom hrdí. Nielen na minulosť, ale aj na súčasnosť. A po druhé, celé to nie je o mne. Sám nič nedosiahnem. Potrebujem a budem mať okolo seba tím úprimných a dôveryhodných ľudí. Dvere má otvorené každý, komu úprimne záleží na našom meste.

Nielen vy, ale aj poslanec Róbert Kolár, ktorý tiež ohlásil záujem o post primátora, či poslanec Ján Bednárik, o ktorom sa hovorí, že by mal kandidovať za KDH, hovoríte o potrebe zmeny vo vedení mesta. Nemáte obavu, že si vzájomne odoberiete hlasy, čoho dôsledkom bude, že na čele mesta aj naďalej ostane terajší primátor, s ktorého kandidatúrou sa počíta?

Ale ja nekandidujem proti niekomu. Práve naopak, chcem spájať. Súčasnému vedeniu neupieram snahu o zlepšenie života v meste. Viem si však predstaviť, že sa to dá robiť inak – lepšie, rýchlejšie, lacnejšie a s väčším ohľadom na dobro obyvateľov. Máme svoj plán, svoju cestu, chceme predložiť ponuku, s ktorou sa budeme uchádzať o dôveru ľudí. Tí rozhodnú o tom, či sa s ňou stotožnia alebo nie. Určite však neplánujeme žiadnu konfrontačnú kampaň.

Čiže ste odhodlaný kandidovať za každú cenu?

Život prináša rôzne nepredvídateľné okolnosti, takže nikdy nemožno povedať nikdy. Ale určite sa nevzdám kandidatúry z nejakých politických dôvodov.

Spomenuli ste, že nechcete robiť konfrontačnú kampaň. Vy sám s ňou však máte skúsenosť z opačnej strany, keď ste pred župnými voľbami boli terčom rôznych útokov na vašu rodinu a súkromie. Ste pripravený, že sa to môže zopakovať?

To, čo sa šírilo prostredníctvom rôznych letákov, boli výplody chorej mysle s cieľom škodiť. Hovoril som o tom so svojou rodinou aj spolupracovníkmi, a v prípade, že sa čosi podobné zopakuje, budeme sa brániť všetkými dostupnými prostriedkami. Už teraz mám indície, že naši neprajníci nelenia. Koniec koncov, verejnosť si sama vie pospájať niektoré informácie a vyvodiť záver.

Z čoho budete financovať svoju kampaň?

Výhradne z osobných zdrojov, časť z finančnej podpory mojich priateľov a podporovateľov. Zriadili sme transparentný účet, kde bude všetko identifikované. Nebudeme nič zahmlievať.

Stoja za vami nejakí veľkopodnikatelia alebo finančné skupiny?

Medzi mojimi podporovateľmi sú aj podnikatelia, ale určite ich nemožno označiť za veľkopodnikateľov. A určite nemajú nič spoločné s finančnými skupinami. Všetky peniaze, ktoré prijmem od darcov pre potreby predvolebnej kampane, nájdete na transparentnom účte.

Pracovných a politických aktivít, ktorým sa venujete, je viac ako dosť. Máte svoju súkromnú lekársku prax, popri tom pracujete v nemocniciach v Ružomberku a v Banskej Bystrici, učíte v školách, ste poslancom mestského aj krajského zastupiteľstva a členom viacerých komisií. Ako s tým naložíte, pokiaľ by ste sa stali primátorom?

Ak budem zvolený, tak prirodzene preruším všetky svoje pracovné aktivity. Samozrejme, mandát krajského poslanca si ponechám, lebo z tejto pozície môžem mestu lepšie pomáhať. Pacientky sa však nemusia obávať, veľmi si ich vážim, a preto poskytovanie zdravotnej starostlivosti v našej ambulancii zostane zachované na rovnakej odbornej úrovni ako doteraz.

K Ružomberku neodmysliteľne patrí spoločnosť Mondi SCP a jej spolumajiteľ Milan Fiľo, s ktorými mesto musí spolupracovať. Aký je váš vzťah k tejto súkromnej spoločnosti a jej spolumajiteľovi?

S pánom Fiľom nemám vytvorený žiadny osobný vzťah. Mondi SCP nesporne prináša mestu množstvo benefitov. Ale rovnako je u nás vítaný každý podnikateľ, ktorý príde a ponúkne obyvateľom serióznu prácu. Podmienkou je, aby mal s mestom vyvážené vzťahy.

Podľa vás to tak v prípade Mondi SCP nie je?

Mám pocit, že vzťahy mesta so spoločnosťou sú narušené, pretože sú slabo komunikované. Niekedy sa kladie dôraz na menej podstatné veci a na dôležité sa zabúda.

Kto je Karol Javorka

Narodil sa v roku 1977 v Ružomberku, je absolventom ružomberského gymnázia, po ktorom absolvoval štúdium medicíny v Martine. Má dve atestácie a doktorát z odboru gynekológia a pôrodníctvo. Vedie vlastnú gynekologickú ambulanciu a pracuje aj ako starší lekár ústavnej pohotovostnej služby na gynekologicko-pôrodníckych klinikách v Ružomberku a v Banskej Bystrici. Externe učí na Fakulte zdravotníctva KU a Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej v Ružomberku. Od roku 2014 je poslancom mestského a od vlaňajšieho decembra aj krajského zastupiteľstva. Je ženatý, má dve dcéry.

Imrich Gazda, Peter Kravčák

Fotografie – Marek Hasák

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne číslo 6/2018.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.