Moderný objekt Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku. Foto: Jaroslav Moravčík