Vrkôčik je obchod s dušou a príjemnou atmosférou. Foto: Lívia Dvorská