Okupanti domov!

Spomienkové podujatie Fotoklubu RK 1924 formou výstavy autentických fotografií bolo jediným verejným vystúpením v Ružomberku pri príležitosti 50. výročia vpádu okupačných vojsk do našej vlasti.

“Dubček – Svoboda, to je naša sloboda!” alebo “Okupanti domov!” sú len niektoré citácie hesiel z augusta roku 1968, keď našu krajinu prepadla invázia sovietskej moci a sily. Nielen tieto heslá , ale i dobové snímky zachytávajúce atmosféru tých dní v Ružomberku, predstavil Fotoklub RK 1924 na spomienkovom podujatí k udalostiam spred 50 rokov. Pešia zóna na ulici Podhora sa na jeden deň stala improvizovanou fotogalériou. Autor fotografií Fedor Polóni priblížil tak náladu doby, ako i podobu tváre mesta v tom čase. Sovietska okupačná armáda sa usídlila v ružomberských kasárňach na 23 rokov.

Z neblahého dedičstva z tohto pobytu sa Ružomberok dodnes  celkom nespamätal…

Autor vystavovaných fotografií z augusta 1968, Fedor Polóni (vľavo). Foto – Štefan Ižo

 

Podhora, 21. augusta 2018. Foto – Štefan Ižo
Výstava fotiek z augusta 1968 bola na Podhore inštalovaná približne osem hodín. Presne päťdesiat rokov po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy. Foto – Štefan Ižo.

 

Stanislav Surový, Autor fotografií: Štefan Ižo

 

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.