Plaváreň, akú chceme, nepostavia za 3,5 milióna

Oslovili sme troch porotcov z verejnej architektonickej súťaže návrhov novej ružomberskej plavárne.

Nedávno sme písali o výsledkoch architektonickej súťaže na novú ružomberskú plaváreň. Rozhodovala o nich sedemčlenná porota zložená z piatich architektov a dvoch poslancov mestského zastupiteľstva.

Porotcov dopĺňali ešte štyria odborníci s poradnými právom, avšak bez možnosti hlasovať o konečnom výsledku.

Medzi jedenástimi členmi hodnotiacej komisie boli štyria Ružomberčania. Predseda poroty, architekt, Martin Bišťan, hlavný architekt mesta Jozef Jurčo a dvaja poslanci mestského zastupiteľstva Róbert Kolár a Vojtech Macko. S tromi z nich sa nám podarilo v ostatných dňoch spojiť, aby podrobnejšie informovali o výsledkoch súťaže.

Súťaž vyhodnocovali porotcovia (zľava): Róbert Kolár, Mária Sleziaková, Peter Nezval, Štefan Moravčík, Martin Bišťan, Jozef Jurčo, Vojtech Macko, Tomáš Szöke, Antonín Novák, Katarína Bergerová, Pavol Mikolajčák. Zdroj – archinfo.sk

Jeden návrh vyradili. Prišiel o pol hodinu neskôr

„Išlo o veľmi fundovanú partiu porotcov, ktorá má za sebou množstvo súťaží, ale aj architektonických diel. Ale tak to má v relevantnej súťaži aj byť,“ hovoril o hodnotiacej komisii a jej členoch z fachu architektov Štefanovi Moravčíkovi, Pavlovi Mikolajčákovi a Antonínovi Novákovi predseda poroty Martin Bišťan.

Aj vďaka týmto, podľa Bišťana medzinárodne uznávaným menám, sa do poroty prihlásilo nečakaných 32 architektonických návrhov. Zapojili sa dokonca Fín a Španiel.

Ocenené návrhy s vizuálmi nájdete tu.

„Očakávali sme tak 10-12 návrhov, no toto nás príjemne prekvapilo. A ešte viac ich kvalita. Približne tretina návrhov bola naozaj špičková,“ zhrnul Bišťan.

Za príklad svedomitosti práce a snahu o dodržanie transparentnosti súťaže dal práve posledný návrh, ktorý prišiel do súťaže asi pol hodinu po uzávierke. Porota ho neakceptovala, obálku neotvorila a zaslala naspäť. Hodnotených tak bolo len 31 ideí.

Porota navyše podľa Bišťana nepoznala mená jednotlivých autorov. „Obálky s menami sme otvorili až po vyhodnotení súťaže. Opäť nastalo veľké prekvapenie, aké špičkové architektonické kancelárie zo Slovenska sa do ružomberskej súťaže prihlásili.“

Nevyhral najlepší, ale najkomplexnejší

V porote mal každý člen jeden hlas. V štyroch kolách postupne vyraďovali jednotlivé nápady až sa dostali k samotnej sedmičke ocenených. Všetkým trom nami osloveným porotcom sa architektonicky najviac pozdával návrh, ktorý skončil na treťom mieste.

Tretie miesto v súťaži obsadil tento návrh. Zdroj – archinfo.sk

„Bol vysoko ekologický, s výborne vyriešeným okolím, funkčnosťou a zapracovaním do prostredia. Z vonku by sme ani nemali pocit, že je tam v stromoch skrytá plaváreň. Bola zapustená hlboko v zemi, a práve to bol problém. Veľmi sa nám to páčilo, ale odborníci povedali jasne, tento nápad bude niekoľkonásobne drahší, ako chceme,“ zdôvodnil rozhodnutie člen poroty a zároveň poslanec mestského zastupiteľstva Vojtech Macko.

„Kolektív autorov sa odtrhol od kritéria ceny a urobil návrh, ako by sa v Ružomberku dala plaváreň urobiť, keby nebol cenový strop. Idea vynikajúca, fantastický návrh. Museli sme však zohľadňovať aj cenový rámec. Ak by to tak nebolo, určite by tento návrh vyhral. Boli sme však presvedčení, že toto riešenie by zastupiteľstvom neprešlo,“ dopĺňa informáciu Bišťan, ktorý prezradil, že tento návrh by sa kľudne mohol v miliónoch eur vyštverať až do dvojciferného čísla.

Porota musela mať na zreteli lokalitný program. Zoznam požiadaviek, ktoré boli podmienkou súťaže, ako ich schválilo mestské zastupiteľstvo. Plavecký (6 dráh, 25 metrov) a detský bazén (15 x 4 metre), relaxačná wellness zóna s parnou, suchou a infrasaunou, ochladzovacím bazénom, vírivkou, priestorom pre masáže, bufetom či priestorom pre plavecký oddiel. To všetko za 3,4 3,6 milióna eur s DPH.

„Chceme kvalitnú plaváreň, ktorá však nebude konkurovať okolitým vodným parkom. Má ísť o športový priestor, kde sa budú mladí Ružomberčania učiť plávať, dospelí chodiť športovať pre zdravie a bude adekvátny priestor pre športové kluby, samozrejme, s dnes nevyhnutnou menšou relaxačnou časťou,“ definuje zámer lokalitného programu Vojtech Macko.

Najkomplexnejšie s ohľadom na lokalitný program, cenu a architektonické či užívateľské kritéria toto splnil víťazný návrh architektov Petra Zibrina a Ľubomíra Kružela mladšieho.

„Má výborné urbanistické riešenie, vyslovene sa hodí do mesta. Je tam priestor pre vonkajšie kúpalisko z južnej strany, nebude tu problém zaparkovať a jej úsporné štvorcové riešenie zabezpečí nízke prevádzkové náklady. Navyše, je to jeden z návrhov, ktorý rešpektuje lokalitný program,“ vysvetľuje kladné stránky víťazného návrhu ďalší poslanecký člen poroty Róbert Kolár.

Exteriér víťazného návrhu. Zdroj – archinfo.sk
Interiér víťazného návrhu. Zdroj – archinfo.sk

Plaváreň sa do rozpočtu nemusí zmestiť

Spomínaný cenový strop, 3,4 3,6 milióna s DPH, ktorý bol pre súťaž zadefinovaný, nemusí byť pre ružomberskú plaváreň reálny. Návrhy, ktoré ho rešpektovali, buď nespĺňali všetky mestom definované kritéria v lokalitnom pláne alebo ubrali na užívateľskom komforte plavárne. Predseda poroty spomenul napríklad veľkosť haly, kde okolo bazéna nebol takmer žiadny priestor pre verejnosť, či veľmi úsporne riešené šatne alebo bufet.

„Naplniť požiadavku mesta je veľmi náročné a my (pozn. redakcie: porota) tvrdíme, že pokiaľ chceme viac ako len obyčajnú halu s bazénmi a stanovenými službami, za 3,5 milióna je to nenaplniteľné. Preto sme boli zhovievaví, a keď sa niekto blížil k štyrom či piatim miliónom, tolerovali sme to. Chceme byť reálni, a situácia na trhu je taká, že prevláda silná tendencia podceňovať reálne náklady pri výstavbe,“ uvádza k téme ceny Bišťan.

Aj víťazný návrh prekračoval mestom stanovenú cenu, nik však nevie povedať, o koľko presne.

„Po diskusiách bolo jasné, že tri milióny (pozn. red. bez DPH) sa nedajú dodržať. Reálne však cenu určíme až po projekte a realizačnom pláne. A uvidíme, ako sa k tomu postavia poslanci. Ale myslím si, že si zaslúžime kvalitu. Zaznelo už aj, že by vedeli pomôcť z Mondi SCP, tak to by bolo vynikajúce,“ vyslovil poslanec Macko.

„Každý súťažiaci určil rozdielnu kubíkovú cenu a nebolo by spravodlivé to takto porovnávať. Vychádzali sme však zo skúseností viacerých porotcov. Navyše, každý návrh sa dá upraviť, zmenšiť či zväčšiť, to je však úloha pre dohodovacie konanie s víťazom súťaže,“ ozrejmil predseda poroty.

„Víťazný návrh obsahuje časti, ktoré sa môžu aj nemusia realizovať. Napríklad podzemné garáže, strecha, kde nemusia byť tenisové kurty, a tak ďalej. Osobne si viem predstaviť realizáciu aj bez toho, riešenie je však na meste, ktoré musí teraz v zmysle súťažných podmienok viesť s víťazom rokovania o konečnom návrhu a cene,“ vysvetlil ďalší postup a možnosti riešenia Kolár.

Kvalitné stavby potrebujú viac peňazí

S tým súhlasí aj Martin Bišťan, i keď ako architekt by radšej videl realizáciu kompletnú. Na strechu, či garáže sa vraj treba dívať ako na bonus, čo pri správnom manažmente môže priniesť mestu peniaze do rozpočtu navyše.

„Keď sa veľmi nešetrí, architektúra prežije viacero generácií a dá mestu tvár. Vidíme to na kvalitných Donnerový stavbách v meste. Naproti tomu sme tu mali už veľa lacných riešení, kde bola prvoradá cena a dopadlo to zle. Z podpriemernosti sa nevymotáme, ak sa tu nezačne stavať poriadne. Takéto súťaže nastavia latku stavieb v meste na vyššiu úroveň,“ obhajuje navrhnutý koncept a cenu Bišťan, pričom dodáva, že práve cez prítomných poslancov architekti v porote apelovali, aby všetky väčšie mestské zákazky boli súťažené rovnakým spôsobom. Odpadne tak problém s hašterením sa o priamom zadaní zákazky, účelnosti vynaložených peňazí, výčitkám či podozreniam, ktorých sme často svedkami.

Druhé miesto v súťaži. Zdroj – archinfo.sk

Rozhodne dohodovacie konanie

Mesto teraz musí vyvolať dohodovacie konanie s víťazom. Tam predloží svoje požiadavky na konečný návrh plavárne, vrátane ceny. Architekti so zmenami môžu, ale aj nemusia súhlasiť. Ak sa nedohodnú, nasledovať bude druhý súťažný návrh v poradí. Všetko musí nakoniec odobriť mestské zastupiteľstvo.

Podľa nami oslovených porotcov sú nejaké nevyhnuté úpravy možné, ale veľký zásah mesta či poslancov by do vybraného projektu nemal prísť. Inak súťaž nemala zmysel.

„Plaváreň by sa mala robiť ucelene. Má to hlavu a pätu, je tam myšlienka, aj na ďalší rozvoj, nejaké výrazné zásahy by sme nemali robiť, ale ťažko rozprávať dopredu, čo sa stane,“ uvažuje o tejto téme Vojtech Macko.

„Optimistický odhad je, že do roka po dohode budeme mať projekt. Štyri mesiace potrvá výber zhotoviteľa, kde sa dozvieme aj konečnú cenu, možno na jar 2020 sa môže začať stavať. Stavba potrvá minimálne rok. Veľmi optimistický scenár hovorí, že kúpať sa tam budeme najskôr v roku 2021,“ odhaduje nasledujúci časový rámec poslanec a majiteľ stavebnej firmy Róbert Kolár.

Návrhy, ktoré v súťaži neboli ocenené, sú zverejnené tu.

Titulná fotografia – víťazný návrh novej plavárne. Zdroj – archinfo.sk

Róbert Kolár je väčšinovým spoločníkom v spoločnosti R PRESS, ktorá je vydavateľom Ružomberského magazínu.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.