Podávanie žiadostí o dotáciu na projekty v oblasti životného prostredia rok 2022

Podávanie žiadostí o dotáciu na projekty v oblasti životného prostredia rok 2022. Mesto Ružomberok oznamuje oprávneným žiadateľom, že môžu požiadať o dotáciu na projekt, ktorý zrealizujú v roku 2022, vo forme podľa § 6, bod. 1, písm. c VZN 1/2017 o poskytovaní dotácií, a to v oblasti: životného prostredia (napr. na realizáciu projektov pre aktivity zlepšovania kvality ovzdušia, pre aktivity starostlivosti o zeleň v meste, pre aktivity nakladania s odpadmi, pre aktivity zamerané na environmentálnu výchovu). Realizácia projektov: najneskôr do 31. 10. 2022. Mesto o tom informuje na svojom webovom sídle, kde je zverejnená aj celá výzva TU.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.