Predstavujeme kandidátov na poslancov (Baničné)

V predposlednej časti našej ankety ponúkame vyjadrenia kandidátov na poslancov za volebný obvod Baničné.

Všetkým kandidátom kladieme rovnakú otázku: O čo sa chcete v mestskom zastupiteľstve usilovať v prípade, že budete zvolený/zvolená?

V prípade presiahnutia nami stanoveného rozsahu sú vyjadrenia krátené. Za obsahovú, štylistickú a jazykovú stránku odpovedí zodpovedajú samotní kandidáti. 

 

Volebný obvod č. 10 – Baničné

1. Jozef Fecenko /Mgr., PhD., 27 r., sociálny pracovník, Kresťanskodemokratické hnutie/

Dobrý deň všetkým. V prípade môjho zvolenia do MsZ sa budem usilovať o to, aby som poctivosťou svojej práce ukázal mojim voličom, ale aj všetkým občanom nášho obvodu a celého Ružomberka, že práca politika, hoci na komunálnej úrovni, je v prvom rade službou a nie pódiom, divadlom, či čestnou lóžou. Občania mi nedajú svoj hlas preto, aby som ich hlas už štyri roky nepočul. Práve naopak, chcem počúvať ich hlas, byť blízko pri ľuďoch, aby som problémy, ktoré ľudí v našom obvode trápia, mohol v rámci kompetencií poslanca riešiť, prípadne urgovať, aby sa vyriešili. Budem sa okrem iného usilovať o rekonštrukciu detských ihrísk, rekonštrukciu ciest a chodníkov, vznik nových parkovacích miest a pokračovanie v rekonštrukcii ZŠ Sládkovičova. Žijem v Baničnom spolu s manželkou a mojím synom  a službou poslanca MsZ chcem viac zvyšovať kvalitu života ľudí v našom obvode aj celom meste a dobro jednotlivca a komunity dať do centra mojej práce. Mojimi prioritami sú čestnosť, úcta k človeku poctivá práca. O toto sa budem zo všetkých síl a s Božou pomocou usilovať.

 

2. Pavol Hurák /36 r., mestský policajt, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko/

Kandidát neodpovedal do uzávierky.

 

3. Pavol Ivan /Ing., 35 r., podnikateľ, nezávislý kandidát/

Dobrý deň, chcel by som poďakovať Vašej redakcii za poskytnutie mediálneho priestoru a zároveň popriať pekný deň čitateľom Vašeho magazínu.

V prípade ak budem zvolený chcel by som dodržať moj volebný program, ktorý však zverejním až posledný volebný týždeň nakoľko ešte stále prebieha, resp. doznieva sviatok Všetkých svätých, ktorý si vážim a nechcem ľudí zaťažovať v tomto období.

V mestskom zastupiteľstve budem podporovať rozumné a reálne riešenia  bez rozdielu na tom kto ich bude predkladať respektíve z akého klubu budú pochádzať.

Určite si zachovam nestrannosť a nedám sa kúpiť určitými klubmi pretože vtedy už človek stráca svoj reálny úsudok a najmä svoju dôstojnosť.
Ďakujem za Vašu pozornosť.

 

4. Miroslav Kerdík /45 r., manažér správy budov, nezávislý kandidát/

V prípade môjho opätovného zvolenia sa budem aj naďalej usilovať o aktívne riešenie problémov a požiadaviek obyvateľov obvodu, presadzovanie potrebných investičných akcií v obvode a následné zabezpečenie ich plnenia. Mojimi prioritami v nasledujúcom období v obvode sú najmä:

  • pokračovanie v realizácii oddychovej zóny popri rieke Revúca,
  • vybudovanie cyklochodníka a in-line dráhy pozdĺžne rieky Revúca,
  • úprava a výsadba zelene a revitalizácia verejných priestranstiev,
  • oprava poškodených ciest a chodníkov,
  • výstavba nových parkovísk.

Z celomestských aktivít budem presadzovať najmä:

  • vybudovanie nového námestia v centre,
  • výstavbu novej krytej plavárne,
  • výstavbu nových cyklotrás,
  • prípravu pozemkov pre IBV
  • a nevyhnutnú výstavbu nájomných bytov.

Naďalej budem podporovať všetky zmysluplné projekty a aktivity, systémové a koncepčné riešenia najmä v oblastiach spoločenského života, životného prostredia, sociálnych služieb, športu a cestovného ruchu, ktoré výraznou mierou prispejú k rozvoju, kvalite života a spokojnosti obyvateľov mesta.

 

5. Vladimír Klimek /Mgr., 41 r., učiteľ, Kresťanskodemokratické hnutie/

V júni 1981 sme sa s rodičmi a sestrou presťahovali z jedného konca mesta Ružomberok na druhý. Sídlisko Baničné sa stalo mojím domovom. A je ním, pre mňa a moju rodinu, až doteraz. Problémy, ktoré trápia komunitu, nás Baničiarov, dobre poznám.  Podnetov na riešenie, ktoré som od Vás,milí  Baničiari a Podskaláci dostal, je veľmi veľa. Ďakujem za otvorenosť a nebojácnosť pomenovať veci pravým menom. Je na nás, na našom odhodlaní a komunikácii s poslancami a vedením mesta, aby sa veci pohli  správnym smerom. Chcem, aby Baničné bolo pre mňa a všetkých obyvateľov sídliska, bezpečným a inšpiratívnym miestom. Takým, akým bolo pre mňa v čase môjho detstva a dospievania. Zodpovednou a poctivou prácou v SPOLUpráci s mojími priateľmi Pavlom Šípošom, Jozefom Fecenkom a Tomášom Lavríkom a kandidátom na primátora mesta, Jánom BEDNÁRIKOM, sa budem snažiť o to, aby sa nám tu podarilo pre NÁS všetkých vytvoriť prostredie pre lepší a kvalitnejší život. Lebo len SPOLU dokážeme vždy viac.

 

6. Michal Kubačka /Bc., 39 r., rádiologický technik, nezávislý kandidát/

Veľmi si prajem aby začala fungovať lepšia komunikácia medzi poslancom a občanom. Chcel by som vytvoriť komunikačný kanál medzi obyvateľmi nielen Baničného a Podskál, ale aj celého mesta aby som mohol ich postrehy a nápady efektívne riešiť na mestskom zastupiteľstve, či už formou sociálnych sietí, ale hlavne uprednostňujem osobné stretnutia s občanmi. Nebojím sa žiadnych otvorených diskusií a debát, ktoré by som chcel uskutočňovať. Jednou z  dôležitých vecí je situácia s  nedostatočnými parkovacími miestami po celom sídlisku a  zvlášť konkrétne Podskalami, kde absentuje nielen parkovisko, ale aj kompletné osvetlenie intrabloku. Som za kompletnú revitalizáciu detských ihrísk v  Baničnom, kde je pre mňa nezmyselný štrkový podklad a  chýbajúce oplotenie detského ihriska. Avšak, je možné zakúpiť moderné podkladové plochy , ktoré rýchlo uschnú a sú zdravotne nezávadné. V neposlednom rade je nielen v Baničnom, ale aj v meste problém s drevinami a rastlinami už v existujúcich zelených zónach. Ľudia chcú aby boli odborne posúdené na ich úpravu a revitalizáciu.

 

7. Jaroslav Laclavík /Mgr., 42 r., učiteľ, osobný tréner, nezávislý kandidát/

V Banicnom žijem od malička a rozhodol som sa tu vychovávať aj svojho syna aj práve preto by som chcel pomôcť urobiť všetko potrebne pre zdravý životný štýl deti ich rodičov či seniorov.Chcel by som sa pokúsiť zabezpečiť vybudovanie komplexnej revitalizácie okolia rieky Revucej a premeniť ju na športovú a oddychovú zonu.Dalej by som chcel,ak sa mi podarí byt zvolený,prostredníctvom seba posúvať požiadavky obyvateľov tohto sídliska vedeniu mesta,(parkovanie,osvetlenie,chodníky….) aby bola aj táto časť mesta zveladovana aby to nebolo len sídlisko ale aj miesto kde sa obyvatelia dobre cítia.Dakujem.

 

8. Tomáš Lavrík /24 r., administrátor logistiky, Kresťanskodemokratické hnutie/

Mesto Ružomberok mám veľmi rád, v prípade môjho zvolenia do zastupiteľstva sa budem prioritne usilovať o rekonštrukciu a zveľadenie detských ihrísk, ciest a chodníkov, pokračovať v rekonštrukcii ZŠ Sládkovičova a budovaní nových parkovacích miest. Chcem sa naďalej spolupodielať na organizácii rodinných podujatí ako na našom sídlisku, tak aj v meste.

Nakoľko som mladý človek v budúcnosti si plánujem založiť rodinu a ostať s ňou žiť v našom Ružomberku, chcem aby sme spoločne položili základy pre budúce generácie.

Na záver by som chcel pripojiť a podeliť sa s vami s jedným citátom od J.R.R Tolkiena, ktorého určite všetci poznáte. “Je našou povinnosťou vyplieniť z polí zlo, aby tí, čo prídu po nás, mohli orať čistú zem. To, aké budú mať počasie nezávisí od nás”. Ďakujem za Váš hlas a verím, že spoločne dokážeme viac pre náš domov.

 

9. Miloš Makónyi /Mgr., 41 r., osobný bankár, Občianska konzervatívna strana/

Za poslanca mestského zastupiteľstva som sa rozhodol kandidovať, pretože mi nie je ľahostajné, ako sa v dnešnej dobe narába s mocou v rukách politikov. Či si to uvedomujeme, alebo nie, komunálna politika je nám najbližšie a veľmi ovplyvňuje prostredie, v ktorom žijeme my, naše deti a naši rodičia.  Nie je to len o chodníkoch a zeleni v meste, ktoré sú samozrejme veľmi dôležité, ale komunálna politika je v mojich očiach o transparentnom narábaní s našimi financiami, o rozhodnutiach, ktoré nie sú poznačené v prospech vzťahov so spriaznenými ľuďmi, o zasadzovaní sa za čo najprospešnejšie riešenia otázok týkajúcich sa mesta a života v ňom. Som presvedčený, že do politiky je možné vniesť prostredníctvom ľudí, ktorí majú pevný charakter a silné morálne zásady, to prospešné pre nás všetkých, čo by poslaním politikov malo byť. Teraz je tu príležitosť, aby sme to vo svojom meste zmenili – ísť voliť je naše právo a tiež je dôležité dobre vybrať, komu dáte svoj hlas. My rozhodujeme o tom, ako sa nám tu žije.

 

10. Richard Makovický /Ing., 45 r., výrobca liptovských drobov, Občianska konzervatívna strana/

V prípade môjho zvolenia za poslanca za obvod Baničné zvýšim bezpečnosť detí znížením rýchlosti a namontovaním spomaľovačov pri detskom ihrisku, opäť preskúmam možnosť zriadenia pobočky pošty a bankomatu v Baničnom.   Bude mojou ambíciou pomôcť mestu Ružomberok v  jeho snahe znovu získať postavenie na križovatke ciest. Mesto potrebuje strategické rozhodnutia a koncepcie v oblasti dopravy a životného prostredia, ktorými sa bude riadiť nielen jedno volebné obdobie.. Ak budeme vnímaný ako mesto smradu, ťažko môžeme rozvíjať turistický ruch.  V meste chýba i rozvoj športových aktivít pre deti a mládež. Mojou snahou bude preto vybudovanie atletickej dráhy a atletického klubu. V rámci eurofondových výziev budem presadzovať vybudovanie plnohodnotných cyklotrás.

 

11. Igor Neumann /62 r., majster strediska, Smer – sociálna demokracia/

Kandidát neodpovedal do uzávierky.

 

12. Erika Revajová /PhDr., 37 r., riaditeľka zariadenia pre seniorov, Sme rodina – Boris Kollár/

V prípade, že dostanem podporu od občanov, mám niekoľko priorít, ktoré chcem presadzovať: Bezpečnosť občanov – osvetlenie, zabezpečiť kamerový systém v oblastiach, ktoré sú vyhľadávané neprispôsobivými občanmi; skvalitnenie a rozšírenie služieb pre občanov mesta Ružomberok; rekonštrukcia a údržba- detské ihriská, miesta na voľný čas a aktívny oddych. Zámerom je pravidelná údržba existujúcich ihrísk a rekonštrukcia starých ihrísk, zabezpečiť oplotenie a vytvoriť bezpečné ihriská či priestory na trávenie voľného času pre všetkých občanov všetkých vekových kategórií; vytvárať parkovacie miesta bez zaberania a ničenia zelene; rovnaké rozdeľovanie financií do všetkých mestských obvodov. Poslanci a vôbec aj zamestnanci mestského úradu majú obrovské možnosti, ako urobiť náš život krajším, lepším. Vedia ovplyvniť, ako naše mesto vyzerá, ako funguje, ako sa v našom meste žije. Vidím v našom meste v každej oblasti veľký potenciál na rozvoj, a preto by som chcela byť jeho súčasťou.

 

13. Emil Saniga /63 r., živnostník, Slovenská národná strana/

Kandidát neodpovedal do uzávierky.

 

14. Pavel Šípoš /PhDr., 39 r., učiteľ, Kresťanskodemokratické hnutie/

V prvom rade budem pokračovať v tom, čo som  robil doteraz. Počas uplynulých štyroch rokov mi neboli starosti ľudí ľahostajné. Riešil som vyše 300 rôznych podnetov od ľudí, ktoré dopomohli k  zlepšeniu kvality ich života. Uvedomujem si však, že sa môže urobiť ešte viac. Preto budem presadzovať užšiu spoluprácu poslancov s občanmi, aby bolo zapojených ešte viac ľudí do zveľaďovania nášho obvodu i nášho mesta.

Aj na základe podnetov od občanov sa chcem v nastávajúcich štyroch rokoch zasadiť za to, aby sa v našom obvode rekonštruovali detské ihriská, cesty a chodníky. V našom obvode je takisto nutné pokračovať v riešení problematiky parkovania a v rekonštrukcii ZŠ Sládkovičova.

V rámci mestského zastupiteľstva sa budem zasadzovať za rozhodnutia, ktoré budú viesť k zvýšeniu pracovných príležitostí pre obyvateľov mesta, k rozvoju bývania a k zlepšeniu životného prostredia v našom meste.

 

15. Tomáš Šošovec /34 r., SZČO, nezávislý kandidát/

Mojím cieľom je najmä docieliť značné zvýšenie rozpočtu pre všetky obvody v meste,aby sme uspokojili základné potreby ľudí v miestach a okolí,kde žijú. Chcel by som,aby dostali komfort,ktorý si zaslúžia a mesto je povinné im ho zabezpečiť. Rovnako prioritne chcem podporiť realizáciu mestotvorných investícií. Verím,že vybudujeme nové centrálne námestie,ktoré otvorí mestu nové možnosti života v ňom.
Som presvedčený, aby sa tieto ciele naplnili,musí pokračovať vo funkcii terajší primátor. V opačnom prípade vidím osud nášho mesta neistý. Vyzývam občanov,aby neistoty, prípadné negatívne pocity dali bokom,išli voliť a podporili nášho primátora,akého už nemusíme zažiť. Treba využiť záruky,ktoré jeho osobnosť ponúka pre toto kľúčové obdobie histórie mesta.
Chcem ľudí vyzvať k voľbe poslancov podporujúcich primátora Čombora -je dôležitá podpora,súdržnosť a kolektívne myslenie.
Na poslednom MsZ sa posunula D1 do ďalšej etapy a otvorili dvere pre jej výstavbu. Ďakujem primátorovi za jeho zásluhy.

Titulná fotografia: Mestský úrad v Ružomberku. Foto – Marek Hasák

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.