Prečo chcú kandidovať a aké sú ich priority

Štyroch  primátorských kandidátov sme oslovili s otázkou, prečo sa rozhodli kandidovať a aké sú ich hlavné programové priority.

Ján Bednárik (KDH): Kandidovať som sa rozhodol preto, aby som do Ružomberka vniesol novú nádej, že sa v tomto meste oplatí žiť, bývať, založiť si rodinu, postaviť dom, pracovať, študovať a neodchádzať odtiaľto preč, ale tu zostať.

Moje hlavné priority sú zhrnuté v mojom volebnom programe 5 + 1, sú nimi doprava, zamestnanosť, bývanie, životné prostredie, komunikácia a dokončiť začaté. Viem, že program by mal obsahovať aj oblasť sociálnu, kultúrnu či športovú, ale zvolil som túto cestu, lebo každý bod môjho programu chcem splniť. Všetky oblasti nášho života, ktoré nie sú priamo pomenované, sú zahrnuté v bode 5, ktorým je komunikácia – zriadenie kancelárie primátora na pešej zóne. Cez tento kanál mienim riešiť veci, ktoré som konkrétne nepomenoval ako kultúra – návrat kultúrneho života do ulíc a sídlisk, kde žije väčšia časť obyvateľov mesta, sociálna oblasť – zabezpečenie stravovania pre seniorov, alebo  šport – vytvorenie viacerých možností športovania na sídliskách, vytvorenie športových podmienok pre neprofesionálov, alebo dokončenie rekonštrukcie cintorína a podobne.

Verím, že podobné požiadavky budem môcť riešiť práve prostredníctvom tejto  vzájomnej a priamej komunikácie s obyvateľmi nášho mesta.

Igor Čombor, nezávislý kandidát: Zvrátiť úpadok a premeniť ho na rozvoj si žiada okrem veľkého úsilia aj čas, ktorý presahuje jedno volebné obdobie. Po svojich predchodcoch som zdedil mesto v stave, kde strategické prvky neboli vôbec riešené alebo boli v zanedbanom stave. Naše mesto si zaslúži rozvoj a svoje činnosti som smeroval k tomu, aby som nastavil ten správny kurz k jeho rozvoju.

Mojimi hlavnými prioritami je dokončiť už začaté, teda dobudovanie diaľnice D1 a výstavba R1, vybudovanie námestia, polyfunkcie a podzemných garáží v strede mesta, vybudovať nové obchodné centrum typu galéria na Bystrickej, dokončiť prípravu pozemkov pre výstavbu rodinných domov v lokalite Dielec, Hríby a začať s prípravou novej lokality, postaviť aspoň dve nové mestské bytovky, získať kaštieľ sv. Žofie do majetku mesta, obnoviť Bjorsonovu spoločnosť a vytvoriť podmienky pre čerpanie nórskych a švajčiarskych fondov.

Deti sú naša budúcnosť a preto nepoľavím ani v snahe vytvoriť im dôstojné podmienky v oblastiach školstva, športu a kultúry.

Karol Javorka, nezávislý kandidát: Za všetkým kľúčovým v mojom živote stojí Ružomberok. Tu som sa narodil, tu žijem, bývam a pracujem celý svoj život. Toto mesto nám spolu s manželkou a dvomi dcérami prirástlo k srdcu. Verím však, že Ružomberok bude dôvodom na to, aby tu raz zostali žiť, alebo sa sem vrátili nielen moje, ale i vaše deti. Aby tomu tak bolo, čaká nás ešte veľa práce. Dnes je čas vrátiť naše mesto občanom a pokúsiť sa ozdraviť všetko, čo je v ňom choré.

Som pripravený prevziať zodpovednosť za návrat zdravia do všetkých oblastí života v našom meste: do vzťahu k občanovi, prostrediu, do riadenia a hospodárenia. Na týchto troch pilieroch stojí náš jasný „Plán pre zdravý Ružomberok“, ktorý vznikol z množstva podnetov v uliciach a v spolupráci s tímom odborníkov. Pozývam Vás spoznať ho na www.karoljavorka.sk, v tlačenej verzii ho denne rozdávame v uliciach mesta.

Šanca na zmenu je väčšia než kedykoľvek predtým. Ale pomôcť nášmu mestu vieme iba spolu. Úprimne Vás pozývam: spojme sa a spolu ozdravme Ružomberok!

Róbert Kolár, nezávislý kandidát: Som Ružomberčan, Ružomberok je môj domov. V našom meste som sa narodil dvakrát. Prvýkrát, keď som prišiel na svet a druhýkrát, keď mi zachránili život v skvelej Vojenskej nemocnici. S manželkou tu vychovávam dvoch synov. Nie je mi jedno, v akom meste vyrastú, nie je mi jedno, že vyrastajú v meste, ktoré zvädlo – v doprave, čistote vzduchu, hrdosti. V dospelosti sa im chcem pozrieť do očí a povedať im, že som sa o rozkvitnutie mesta pokúsil, keď som mohol.

Chcem sa do toho pustiť ako primátor – mám 20 rokov manažérskych skúseností, energie kopec, kontakty na dôležitých miestach a viem, ako funguje mesto. Od mája chodím do ulíc a stretávam sa s Ružomberčanmi. Na základe týchto rozhovorov sme si s tímom zoradili programové priority.

Ak nám Ružomberčania dajú 10. novembra dôveru, v prvom rade budeme riešiť problém s parkovaním, rokovanie o dostavbe diaľnice, výsadbu zelene, zabezpečenie širšej ponuky práce a vybudovanie priestorov na trávenie voľného času pre starších aj mladších.

 

Róbert Kolár je spolumajiteľom spoločnosti R PRESS, s.r.o., ktorá je vydavateľom Ružomberského magazínu.

Vyštudoval som dejepis a náboženskú výchovu, doktorandské štúdium som absolvoval v odbore teória a dejiny žurnalistiky. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku, píšem pre internetový denník Postoj.sk a pre médiá komentujem dianie v cirkvi.