Predstavujeme kandidátov na poslancov (Laziny)

Svoj volebný program nám načrtli aj kandidáti na poslancov za obvod Laziny. Ich odpovede si môžete prečítať v šiestej časti našej ankety.

Všetkým kandidátom kladieme rovnakú otázku: O čo sa chcete v mestskom zastupiteľstve usilovať v prípade, že budete zvolený/zvolená?

V prípade presiahnutia nami stanoveného rozsahu sú vyjadrenia krátené. Za obsahovú, štylistickú a jazykovú stránku odpovedí zodpovedajú samotní kandidáti. 

 

Volebný obvod č. 9 – Laziny

1. Ľudovít Beťko /Ing., 37 r., projektant, Sloboda a Solidarita/

V prípade zvolenia za poslanca budem presadzovať riešenia, ktoré oživia a posunú naše mesto dopredu, aby sa tu oplatilo žiť. Budem dohliadať na transparentné a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov na potrebné investičné akcie ako parkovacie plochy, cyklochodníky, oživenie centra mesta, odkúpenie a urbanizáciu areálu Sóla, prípravu pozemkov pre výstavbu rodinných domov, prípravu priestorov pre firmy a iné. Podporím reformu volebného systému do zastupiteľstva a optimalizáciu počtu poslancov. Celý život som prežil na Plavisku a vnímam problémy, ktoré je nutné riešiť, aby sa v našom obvode lepšie žilo. Budem navrhovať a presadzovať – dobudovanie nábrežia popri Revúcej, športovo–oddychovej zóny okolo Zimného štadiónu a telocvične T-18, zavedenie obmedzenia rýchlosti na Plavisku a iné. V neposlednom rade sa ako poslanec budem pravidelne stretávať s ľuďmi, aby som si vypočul a mohol riešiť ich problémy, ktoré budú v kompetencii mestského poslanca. U mňa budú mať vždy dvere otvorené 🙂

 

2. Stanislav Javorka /38 r., konateľ, nezávislý kandidát/

Dobrý deň Vážení Ružomberčania.V prípade môjho zvolenia do MsZ chcem pracovať pre náš obvod a mesto najlepšie ako budem vedieť.

Za Achillovu pätu obvodu považujem výstavbu novej mestskej plavárne na Radlinského ulici vedľa zimného štadióna.Nedopustím,aby sa zopakovali nezmyselné ťahanice a pasivita z posledných 4 rokov v tejto veci!Medzi ďaľšie veľmi dôležité priority považujem nainštalovanie digitálnych meračov  rýchlosti,kompletnú revitalizáciu detských ihrísk,udržiavanie čistoty ulíc a zelene v obvode,aby sme my všetci žili v bezpečnejšom a krajšom prostredí.Taktiež chcem riešiť problém s parkovaním,kde je situácia častokrát kritická.Raz ročne na jednom zo športovísk v našom obvode chcem zorganizovať Športovo-kultúrny deň pre všetky vekové kategórie,kde si vymeníme postrehy,nápady,podebatujeme,zrelaxujeme a utužíme vzťahy.S úctou Váš kandidát-Stanislav Javorka

 

3. Radoslava Kanderová /32 r., podnikateľka, nezávislá kandidátka/

Kandidátka neodpovedala do uzávierky.

 

4. Gustáv Kapina /54 r., invalidný dôchodca, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko/

Kandidát neodpovedal do uzávierky.

 

5. Slavomír Klačko /, 40 r., samostatný odborný ekonóm, nezávislý kandidát/

V obvode Laziny, v ktorom sa uchádzam o post poslanca mestského zastupiteľstva,  pracujem a denne ním prechádzam. Zo sedemnásť ročnej praxe v spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Ružomberok zabezpečujúcej chod infraštruktúry, jasne vidím čo a prečo tu nefunguje a pokiaľ budem občanmi zvolený, pokúsim sa to zmeniť. Od svojich voličov rád prijmem podnety, názory a požiadavky na interpelácie osobne, ako aj prostriedkami modernej komunikácie.

Chcem hľadať dobré riešenie pre mesto, pre jeho občanov a nie podnecovať konflikty. Nechcem kritizovať ale aktívne podporovať perspektívne myšlienky so snahou navodiť atmosféru spolupráce. Svoju odbornosť ponúkam hlavne v oblasti komunálnej infraštruktúry.

V mojej rovnici poslanectvo = správa vecí verejných + služba občanovi, sa chcem viac venovať problémom občanov a to s rovnakým nasadením, ako som naučený z mojej profesijnej praxe.

 

6. Miloš Kostík /Ing., 41 r., podnikateľ, Sloboda a Solidarita/

Kandidát neodpovedal do uzávierky.

 

7. Zdenko Mastiš /60 r., regionálny vedúci predaja, nezávislý kandidát/

Pochádzam a aj bývam vo volebnom obvode č. 9 LAZINY, za ktorý aj kandidujem, poznám problémy ľudí, ktoré ich trápia.

V prípade zvolenia budem k dispozícii pre spoluobčanov, prijímať ich požiadavky a podporovať ich návrhy, ktoré vylepšia budúcnosť nášho mesta.

Náš volebný obvod by potreboval:

– zveľadiť priestor v okolí Mariánskej ulice, pod Mauzóelom A.Hlinku, ktorý je vyhľadavaný nielen turistami, ale aj našimi občanmi, cesta na Mariánskej ulici je nevyhovujúca a je nutná jej oprava alebo vhodná úprava.

– bývalý areál BYPA potrebuje riešenie, lebo nie je peknou vizitkou pre okoloidúcich a ani turistov z pohľadu od kostola.

– škoda je aj nevyužitého dopravneho ihriska pre deti (bývalý Zväzarm), jeho obnovenie by bolo pre nich pekným darčekom.

– víziou v našom obvode je stavba plavárne, ktorá je dôležitá pre všetkých občanov okresu Ružomberok, jej výstavbu budem podporovať.

Z celomestského pohľadu budem podporovať dobudovanie centra mesta a všetky dobré myšlienky a návrhy týkajúce sa zlepšenia vzhľadu a života v nášom meste.

 

8. Jozef Müller /63 r., inštalatér, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko/

V prípade môjho zvolenia budem vyvíjať maximálnu možnú snahu o revitalizáciu areálu Solo, ktorá bola uvedená aj v programovom dokumente rozvoja mesta z rokov 2010-2014, no nedotiahla sa do úspešného konca. Taktiež v tejto súvislosti neboli splnené medializované informácie, že do roku 2016 sa ukončia asanačné práce a Mondi SCP tam následne vybuduje cca 300 pracovných miest. Zo sľubov ľudia nevyžijú a preto je potrebné konať. Budem iniciovať odkúpenie pozemkov areálu Solo do rúk mesta a následne areál revitalizovať a pripraviť tak vhodné podmienky na príchod investorov. Mojou ďalšou prioritou je vybudovanie multifunkčného ihriska na Lazinách, ktoré má približne 2000 obyvateľov, no napriek tomu, tam dodnes chýba takéto ihrisko pre deti a mládež. Tí, ktorí ma poznáte, tak viete, že môj nekompromisný postoj voči neprávosti, špekuláciám a zlodejinám, je zárukou, že preberiem k životu celé mestské zastupiteľstvo, ktoré drieme už dlhé roky a prinútim ho konať v prospech obyvateľov mesta.

 

9. Michal Slašťan /Ing., 61 r., zástupca primátora, Kresťanskodemokratické hnutie/

V prípade zvolenia za poslanca MsZ budem iniciovať obnovenie mestskej rady, ktorá je bežná v okolitých mestách ako príprava na pružné rokovanie MsZ. Z celomestských aktivít podporím:
– dostavbu diaľnice D1 a rýchl. cesty R1
– zintenzívnenie získavania grantových zdrojov
– vytvorenie nových pracovných miest
– urýchlené riešenie bytovej otázky pre mladé rodiny
– prípravu pozemkov pre výstavbu rodinných domov
– stabilizáciu všetkých druhov športu
– zachovanie doterajšej úrovne všetkých druhov škôl
– úzku spoluprácu s KU
– zlepšenie podmienok pre seniorov
– úzku spoluprácu so ŽSK Žilina, kde zastávam funkciu predsedu finančnej komisie
V rámci svojho volebného obvodu č. 9 – Laziny budem pokračovať v akciách ako výstavba parkovacích plôch (napr. pri zimnom štadióne), výmena poškodených chodníkov, revitalizácia územia v okolí Haly T18 so zameraním na bezpečnosť, obnova dopravného značenia, revitalizácia zelene, výstavba nových detských ihrísk, príprava trasy pre cyklochodník a ďalšie akcie podľa požiadaviek občanov

 

10. Dana Sršňová /Mgr., 46 r., riaditeľka spoločnosti, nezávislá kandidátka/

V prípade môjho zvolenia za poslankyňu Mestského zastupiteľstva sa budem usilovať presadzovať požiadavky obvodu, za ktorý kandidujem. Prioritou je rekonštrukcia chodníkov a ciest, vybavenie prechodov pre chodcov svetelným zariadením,  obnova detských ihrísk a riešenie statickej dopravy a komunálneho odpadu vybudovaním podzemných kontajnerov.

Podporím zmysluplné projekty pre naše mesto, v sociálnej oblasti, zdravotníctva, kultúry,  športu, pre seniorov, mládež a uplatnenie žien v spoločnosti.

Prioritou je riešenie bytovej otázky tak, aby čo najviac ľudí našlo v Ružomberku svoje miesto pre život a preto jednoznačne podporím výstavbu rodinných domov, a bytov.

Mám záujem slušne a zodpovedne pracovať pre naše spoločné dobro. Som pripravená počúvať a rešpektovať názory a budem vďačná za každú dobrú radu. Za dôležité považujem slušnosť, toleranciu a komunikáciu medzi poslancami. Nikomu by nemalo ísť o individuálne záujmy, ale o spoločné dobre pre naše mesto.

 

11. Jakub Ševčík /Bc., 23 r., študent, Kresťanskodemokratické hnutie/

Naše mesto mám veľmi rád a som naň hrdý. Preto mám záujem v Ružomberku veci riešiť, hľadať príležitosti, meniť to čo je zlé a podporovať dobré nápady. Medzi moje hlavné ciele v mestskom zastupiteľstve patria témy ako návrat mladých ľudí do Ružomberka, viac spoločenského života v meste ako aj rekonštrukcie chodníkov a ciest. Záleží mi na tom, aby naše mesto bolo pekné, preto sa chcem upriamiť aj na skrášľovanie centra a mestských častí. Častým problémom sú aj vandali v okolí T18, preto chcem v týchto miestach inštalovať kamerový systém napojený na mestskú políciu. V neposlednom rade chcem hájiť záujmy mladých ľudí, mladých rodín ako aj spájať staršiu a mladšiu generáciu. Verím, že s vašou podporou sa nám podarí všetky ciele splniť. Ďakujem.

Titulná fotografia: Mestský úrad v Ružomberku. Foto – Marek Hasák

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.