Predstavujeme kandidátov na poslancov (Stred)

Prinášame vám štvrtú časť našej ankety. Tentoraz odpovedajú kandidáti na poslancov za volebný obvod Stred.

Všetkým kandidátom kladieme rovnakú otázku: O čo sa chcete v mestskom zastupiteľstve usilovať v prípade, že budete zvolený/zvolená?

V prípade presiahnutia nami stanoveného rozsahu sú vyjadrenia krátené. Za obsahovú, štylistickú a jazykovú stránku odpovedí zodpovedajú samotní kandidáti. 

 

Volebný obvod č. 7 – Stred

1. Zuzana Buntová Bočeková /Ing., 42 r., ekonómka, Smer – sociálna demokracia/

Kandidujem na základe mnohých rozhovorov a stretnutí s občanmi nášho mesta. Hovorili sme o problémoch, ktoré nás trápia, ktoré veci potrebujeme vylepšiť, alebo zásadne zmeniť.

Ako poslankyňa by som podporila všetky zmysluplné projekty, ktoré by priaznivo ovplyvnili kvalitu života občanov. Napríklad – nový systém parkovania, zvýšenie čistoty, oprava chodníkov, riešenie oddychových zón s pitnými fontánkami pre osvieženie v letných mesiacoch, revitalizácia zelene, údržba a obnova detských ihrísk, budovanie  uzatvorených prístreškov na kontajnery pre komunálny odpad, zintenzívnenie hliadkovania mestskej a štátnej polície, cyklistické chodníky centrom mesta…

Viem, že slušnosť nie je momentálne v móde, ale ja som bola k slušnosti vedená mojimi rodičmi, a rovnako vychovávame v tomto duchu s manželom aj naše deti.

Preto chcem, ako poslankyňa, žena i matka bojovať za slušnú politickú kultúru v našom meste.

 

2. Peter Černák /59 r., kultúrny pracovník, projektant, Spolu – občianska demokracia/

Ak ma obyvatelia časti zvolia do mestského zastupiteľstva chcem sa zamerať na to, čo mi je najbližšie a to oživenie kultúry v meste. Hovorí sa, že v centre mesta nie je po 17 h život. Akoby v meste vládol mor. Je to pravda len z časti veci. Už teraz je organizovaných viacero akcií každý mesiac. Chcem obnoviť – kultúrne leto, medzinárodný jazzový festival, prenosy opier divadla a pod. Mrzí ma, že drahé vybavenie nie je využívané a Ružomberčania chodia za kultúrou do iných miest Ale je viac pre mňa prioritných vecí. Sú to: otvorená a transparentná samospráva,transparentné riadenie mestských spoločností, dôsledné dodržiavanie zmlúv medzi mestom a investormi,kvalita životného prostredia,podpora mladých rodín,výstavba nájomných bytov, starostlivosť o seniorov, parkovanie v centre mesta–podzemné parkovisko, rozšírenie kina o ďalšie malé kinosály pre artžánre a seniorov. Motto:nepoznám „nedá sa to”, ale hľadám cestu ako to urobiť.Som Ružomberčan, srdcom aj dušou.

 

3. Róbert Hlačina /43 r., kondičný tréner, správca farmy, nezávislý kandidát/

V prípade môjho zvolenia, som pripravený spolupracovať s poslancami a primátorom v prospech mesta a obyvateľov Ružomberka. Budem podporovať rozumné opatrenia a  navrhovať zmeny, ktoré budú  viest k zlepšeniu života obyvateľov centra. V rámci obvodu ma mrzí jeho nefunkčnosť pre rodiny – škôlka, neskôr školička a detský sad sú zrušené.
Z Nábr.M.R.Štefánika, kde som sa narodil a vyrastal, je “verejné”  parkovisko,  podobne je na tom aj Madačova ulica.
Nezmyselne riešená doprava v meste, napr. komplikovaný príjazd k UVN, absencia cyklochodníkov, spomalovačov a nevysporiadané pozemky bránia rozvoju mesta.

Ako bývalý vrcholový a stále aktívny športovec, vidím budúcnosť deti v ich športovaní a aktívnom trávení voľného času.

Želám si, aby sa v centre mesta stretávali naše deti, rodiny a priatelia a tak boli z nás Ružomberčania, čo spolu dokážu ťahať za jeden povraz!

 

4. Martin Hromada /Mgr., PhD., 42 r., riaditeľ odboru kultúry, Občianska konzervatívna strana/

Budem sa usilovať aby sa v našom meste lepšie a radostnejšie žilo. Od základných vecí ako opravené cesty a chodníky musíme dbať najmä na čistotu a starostlivosť o verejné priestranstvá. Pre dôchodcov sú potrebné väčšie priestory pre stretávanie sa, pre deti zase lepšie a modernejšie vybavené ihrisko v parku pri múzeu.
Z významných mestotvorných riešení budem presadzovať a podporovať dobudovanie centra mesta s námestím, riadenú a kontrolovanú výsadbu zelene v meste. Revitalizovať parky pri Váhu a začať konečne budovať nábrežia pre aktívny oddych.
Potenciál vidím v rozvoji turizmu na Maline Brde a v priľahlých dolinách a rozvoji cykloturistiky budovaním cyklochodníkov.
Podporil by som vznik alternatívneho kultúrneho mestského priestoru pre súčasné umenie.
V neposlednom rade by som sa chcel usilovať aby sa mestské financie využili čo najhospodárnejšie, teda v zmysle poskytnutej hodnoty za peniaze. Je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre investície a opätovné zvyšovanie počtu obyvateľov.

 

5. Peter Chmelický /46 r., SZČO, majiteľ firmy, Sme rodina – Boris Kollár/

Mojím primárnym cieľom je dostať život do stredu mesta , ktoré je dnes v ťažkej agónii .
Hovorím o uliciach Mostová, Podhora a Bernolákova ulica. Ľudia a život s nimi sa v týchto miestach vytráca.  Hlavne po 17-tej hodine !
Do roku 2004 to bola aorta mesta . Dnes ?!  Zamyslime sa .

 

6. Vojtech Jánoš /46 r., konateľ, nezávislý kandidát/

Pozdravujem čitateľov Ružomberského magazínu. Teší ma, že v Ružomberku vzniklo médium, ktoré môžem považovať za jedno z najlepších v meste.

V prípade zvolenia budem svoj mandát brať ako službu pre občanov. V MsZ budem usilovať o pozdvihnutie centra, ale taktiež aj ostatných častí mesta. Je toho veľmi veľa, čo treba v našom meste zmeniť a v prospech obyvateľov zlepšiť. Preto podporím všetky aktivity, ktoré budú znamenať skvalitnenie života občanov. Všetci vieme, čo nám tu chýba a kde nás tzv. tlačí topánka.

Napríklad, keďže mám rád a milujem šport, chýba mi v našom meste atletická dráha, ktorá tu bola, a ktorú som ako žiak reprezentujúci naše mesto aj využíval. Vyviniem maximálne úsilie, aby sa kráľovná športu vrátila naspäť do nášho mesta, kam určite patrí.

Takto by som mohol pokračovať v otázke bývania, parkovania, sociálnych služieb, životného prostredia atd. atd.

Preto vyzývam všetkých občanov, ktorí môžu voliť, aby priši k voľbám a verím, že sa nám naše mesto podarí ozdraviť.

 

7. Michal Jaroš /Mgr., 31 r., právnik – advokátsky koncipient, nezávislý kandidát/

Celý môj doterajší život sa spája s centrom mesta.

Ak sa stanem poslancom mestského zastupiteľstva, neponúknem len odbornosť a skúsenosti, ale predovšetkým relevantné riešenia problémov tohto mesta. Keďže kandidujem ako nezávislý kandidát tak budem môcť podporiť každý dobrý návrh, ktorý dokáže posunúť Ružomberok ďalej. Mojim cieľom je pozdvihnúť naše mesto na takú úroveň, akú si mesto 21. storočia zaslúži. Chcem spolupracovať aj s poslancami z iných mestských častí a rád by som všetkých presvedčil,  že práve centrum by malo byť akousi výkladnou skriňou mesta a preto si zaslúži kandidáta, ktorý v tomto volebnom obvode skutočne žije a trápia ho rovnaké problémy ako ostatných obyvateľov tejto mestskej časti.

V širšom zábere by som rád spolupracoval s ostatnými poslancami na podpore tvorby nových pracovných miest a pritiahnutí investora ktorý by ich dokázal vytvoriť  a preto príprava priemyselného parku je pre toto mesto kľúčová otázka ktorou sa chcem zaoberať a iniciovať riešenie tohto problému.

 

8. Juraj Kurňavka /Ing., 45 r., ekonóm, nezávislý kandidát/

Vyjadrenie presiahlo povolený počet znakov a kandidát ho krátené nechcel zverejniť.

 

9. Branislav Lamoš /Ing., 61 r., štátny zamestnanec, Slovenská národná strana/

Volám sa Branislav Lamoš a som kandidátom SNS na poslanca do mestskéhoj zastupiteľstva v Ružomberku. V Ružomberku som sa narodil a strávil aj môj doterajší život s mojou rodinou. Naše mesto mám veľmi rád, neviem si predstaviť život inde a preto mi záleži aj na jeho rozvoji. Myslím si, že je to mesto s veľkým potenciálom, ktorý sa však nebuduje v dostatočnej miere. Ružomberok by sa mal rozvíjať vo viacerých oblastiach. Ja pokladám za najviac potrebné tieto: vyriešiť stred mesta a to najmä v oblasti ulice Podhora. Možnosť riešenia vidím v oživení tejto časti, aby sa Ružomberok po 17:00 nestávalo tzv. Mestom duchov, udržanie obyvateľov v meste z hľadiska zamestnanosti a vo vystavbe bytov. Tiež problematika budovy kaštieľa sv. Žofie, ktorý sme úplne odpísali. Ako človeka, ktorý má rád šport, podporiť všetky aktivity pre jeho rozvoj. Pre kandidatúru som sa rozhodol práve, aby som sa pričinil o reálnu zmenu v týchto oblastiach.

 

10. Viera Rassu Nagy /PaedDr., PhD., 43 r., vysokoškolská pedagogička, právnička, nezávislá kandidátka/

Ak dostanem dôveru od spoluobčanov, budem sa snažiť presadzovať tieto ciele:

Prvou oblasťou bude čistota centra mesta. Je neprípustné, aby mesto, v ktorom žijeme, a ktoré je navštevované stovkami turistov, nemalo dostatočne čisté ulice a verejné priestory.

Oblasť parkovania je alarmujúca. Obyvatelia centra mesta nemajú pri svojich bytoch kde parkovať, pretože v meste nie sú dostatočné parkovacie možnosti.

Tretia oblasť môjho záujmu je mládež. V centre mesta má nedostatok možností na voľný čas a športovanie. Mnoho detí sa počas vyučovania túla po meste a mnoho sa poneviera v nočných hodinách centrom mesta.

Vymenovala som oblasti, v ktorých komunálna politika môže vyriešiť veľa. Dáva konkrétnu šancu na zapojenie sa, na presadzovania jednotlivých návrhov a myšlienok.

Moja prítomnosť v MZ by dávala priestor na vypočutie požiadaviek obyvateľov na pravidelných stretnutia s nimi, a tak spoločne vyriešiť veci, ktoré nás trápia, aby bol náš život v meste príjemnejší a spokojnejší. Nezabúdajme, že z malých vecí sa dajú vytvárať  spoločným úsilím veľké veci v záujme všetkých!

 

11. Katarína Rembovská /Mgr., 42 r., senior analytička, Občianska konzervatívna strana/

Dlhoročné pracovné skúsenosti v oblasti finančníctva, risk manažmentu a finančných analýz mi poskytujú kompetencie pre hlavný cieľ mojej kandidatúry, t.j. aby rozhodnutia mesta o verejných financiách boli efektívne a účelné, v prospech obyvateľov. Ďalej budem presadzovať, aby celý proces financovania projektov z verejných prostriedkov bol transparentný od vyhlásenia súťažných podmienok, po uzatvorenie zmluvy a kontrolu realizácie.

Budem presadzovať systémové riešenia pre dlhodobú, nie jednorazovú, pomoc ľuďom v dôchodkovom veku a so zdravotným znevýhodnením.

Budem presadzovať prijatie záväzných dokumentov súvisiacich s postupujúcimi zmenami klímy a z toho vyplývajúcich nielen adaptačných, ale najmä preventívnych opatrení.

Kandidujem ako členka politickej strany OKS a hlásim sa k jej hodnotám individuálnej slobody, spojenej s osobnou zodpovednosťou a ľudskou dôstojnosťou. Mám ambíciu prispieť k transformácii krajiny na otvorenú spoločnosť spravovanú pre osoh slušných občanov.

 

12. Roman Zach /Ing., 41 r., samostatný odborný technický pracovník, nezávislý kandidát/

Keďže som nemal možnosť byť poslancom celé volebné obdobie, tak ako moji kolegovia, nebola možnosť dokončiť všetko, čo sme spolu s občanmi ,,nášho obvodu Stred,,  začali. Preto v prípade, že budem zvolený do MsZ, budem aktívne pokračovať v začatej práci, aktívne komunikovať s občanmi a riešiť ich problémy.

Medzi hlavné investičné vec i týkajúce sa môjho volebné obvodu, ktoré treba zrealizovať  sú revitalizácia vnútrobloku Madačova a námestia Slobody, výmena zvyšnej dlažby v centre mesta, ktorá nebude zrealizovaná tohto roku, čí úprava vnútorného dvora MŠ Bernoláka.  Medzi dve dôležité veci, ktoré je potrebné vyriešiť je jednoznačne parkovacia politika a vybudovanie námestia ,,stred,,.

Podporím procesy, ktoré budú potrebné pre riešenie individuálnej bytovej výstavbu /Černová – Hríby, Nad Dielcom/. Podporím výstavbu nájomných bytov. Dúfam, že sa nám konečne podarí vybudovať novú plaváreň a mnoho ďalších vecí v našom Ružomberku……

 

13. Natália Zelnická /MBA, 20 r., produkčná, Smer – sociálna demokracia/

Pred časom som sa začala intenzívnejšie stretávať s obyvateľmi nášho obvodu. Z vyjadrení ľudí vyplýva, že najväčším problémom je zlá komunikácia poslancov s obyvateľmi našej mestskej časti. „Nemá nás kto počúvať“. A komunikácia poslanca s občanmi je základom k rozvoju obvodu a zároveň aj k rozvoju celého mesta. Medzi všeobecné problémy určite patrí parkovanie, nedostatok kultúrnych možností, nízka intenzita hliadkovania v centre mesta, ale aj centrálne námestie, ktoré v Ružomberku veľmi chýba. Stotožnujem sa aj s názorom potreby čistejších ulíc a lepšej starostlivosti o zeleň v meste. Ako matka malého dieťaťa vnímam, že je zanedbaná aj časť detských ihrísk v našom obvode, ako aj ich bezpečnosť. Toto všetko sú riešiteľné problémy. Mesto Ružomberok potrebuje pre svoje efektívne fungovanie mladých ľudí, ktorí vedia priniesť nové nápady, novú energiu do mesta a zároveň sa budú vedieť učiť od svojich starších kolegov. Rozhodla som sa kandidovať, lebo verím, že toto mesto a náš obvod  môže fungovať lepšie.

Titulná fotografia: Mestský úrad v Ružomberku. Foto – Marek Hasák

 

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.