Predvolebná anketa s kandidátmi z okresu Ružomberok

Oslovili sme všetkých 19 kandidátov vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí si uvádzajú ako pobyt mesto alebo obec z okresu Ružomberok.

Kandidátom sme položili dve rovnaké otázky a určili im rozsah odpovede. V prípade jeho výrazného prekročenia bola odpoveď redakciou krátená. Deväť kandidátov nám svoje odpovede nezaslalo.

Tie, ktoré sme dostali, uvádzame v poradí podľa čísla strany a následne podľa jednotlivých kandidačných čísiel uchádzačov.

Voľby do NR SR budú v sobotu 29. februára od 7:00 do 22:00.

2. Dobrá voľba

27. Martin Baran, Ing., 46 r., starosta obce Bešeňová, Bešeňová

Kandidát odpoveď nezaslal.

44. Pavol Hyravý, 31 r., obchodník, predajca automobilov, Ružomberok

Prečo ste sa rozhodli kandidovať za poslanca NR SR?

V súčasnosti politici neriešia skutočné problémy ľudí, ale predbiehajú sa v tom kto spraví väčšie divadlo. Mnohé veci nefungujú a v politike dnes chýba ľudskosť a normálnosť.  Tomáš Drucker ako predseda strany Dobrá voľba má víziu a ponúka riešenia. Podarilo sa mu spojiť a vytvoriť výborný tím ľudí. Chcem  primárne pomôcť Ružomberku a jeho obyvateľom, ale aj všetkým ľudom na Slovensku.  Chcem ponúkať riešenia, pomáhať a vrátiť politike skutočný význam a to je služba ľudom a pre ľudí.

Aj preto som sa rozhodol vstúpiť do politiky a kandidovať do Národnej rady Slovenskej republiky.

Akým výborom/témam a akým prioritám by ste sa chceli v parlamente venovať, ak by ste boli zvolený?

V Dobrej voľbe zastrešujem spoluprácu s mladými ľuďmi. To je aj oblasť ktorej sa chcem venovať, v prípade úspechu vo voľbách. Zo Slovenska odchádza mnoho ľudí do zahraničia, chcem prispieť k vytvoreniu podmienok a motivovať mladých aby neodchádzali. Vytvoriť im prostredie kde budú chcieť žiť. Podporovať mladé rodiny, zvýšiť dostupnosť škôlok,  podporiť nájomné bývanie  a riešiť otázky ktoré dnes mladých ľudí a mladé rodiny trápia.

3. Sloboda a Solidarita

42. Ľudovít Beťko, Ing., 39 r., projektant, Ružomberok

Prečo ste sa rozhodli kandidovať za poslanca NR SR?

Naša spoločnosť a krajina upadla za posledné desaťročie do stavu, kde vládna moc svojimi zlými rozhodnutiami, aroganciou  a pocitom neohrozenosti umožnila obrovský nárast korupcie, nedôvery v štátny aparát, políciu, súdy, zlý stav zdravotníctva, školstva atď.  Keďže túto situáciu je nutné zmeniť a vrátiť našu krajinu na cestu rozvoja, rastu životnej úrovne a hlavne vrátiť občanom vieru vo vlastný štát, rozhodol som sa k tomu prispieť  svojou kandidatúrou za stranu SaS, ktorá má riešenia a vie, ako túto zmenu priniesť. Aby sa pre nás a naše deti oplatilo na Slovensku pracovať, podnikať a žiť.

Akým výborom/témam a akým prioritám by ste sa chceli v parlamente venovať, ak by ste boli zvolený?

Ako stavebný projektant a bývalý športový manažér, by som sa v prípade môjho zvolenia za poslanca NRSR venoval témam stavebníctva a dopravy, teda novému stavebnému zákonu a dobudovaniu diaľnic, a novej koncepcii rozvoja športu hlavne medzi deťmi a mládežou.

4. SME RODINA

106. Peter Sieklik, 49 r., konateľ, Ružomberok

Prečo ste sa rozhodli kandidovať za poslanca NR SR?

Kandidovať som sa rozhodol na základe ponuky z hnutia SME RODINA, v ktorom sa angažujem ako okresný predseda za okres Ružomberok. Veľmi ma zaujala precíznosť a zodpovedný prístup hnutia pri tvorbe volebného programu. Program sa tvoril pre všetkých obyvateľov Slovenska a tvorili ho odborníci zo Slovenska aj zahraničia. Mňa presvedčil. SME RODINA je nekonfliktná, nebojuje proti nikomu, rieši záujmy ľudí. Preto som ponuku prijal.

Akým výborom/témam a akým prioritám by ste sa chceli v parlamente venovať, ak by ste boli zvolený?

V prípade zvolenia sa budem venovať snahe napĺňať program SME RODINA. Verím, že na Slovensko sa začnú vracať Slováci zo zahraničia a hlavne prestanú tak húfne mladí ľudia zo Slovenska odchádzať. Ak sa podarí vystavať dostupné nájomné byty a ponúknuť mladým dôstojnú prácu za plat, z ktorého sa dá slušne žiť, nebude dôvod , aby odchádzali. Páči sa mi, že SME RODINA si ctí národné tradície , hranice Slovenska a uprednostňuje občanov Slovenska pred migrantmi. Tiež podporím urýchlenú výstavbu ciest, v Sme Rodina sa touto témou zaoberá  Miloš Svrček.

Podporím aj rozvoj poľnohospodárstva a zvýšenie potravinovej sebestačnosti Slovenska, tému, ktorej sa v SME RODINA odborne dlhodobo venuje Jaroslav Karahuta.

Zmena smerom k slušnosti a odbornosti to je SME RODINA.

128. Erika Revajová, PhDr., 39 r., riaditeľka, Ružomberok

Prečo ste sa rozhodli kandidovať za poslankyňu NR SR?

Pri mojom rozhodovaní sa o kandidatúre za poslankyňu do NR SR, zavážil najmä program a hodnoty, ktoré hnutie SME RODINA ponúka všetkým obyvateľom, nielen vyvoleným. Jedná sa o konkrétne riešenia výstavby nájomných bytov pre mladé rodiny, sociálnu pomoc pre dôchodcov, siroty, matky a všetkých občanov, verejná doprava zadarmo pre žiakov stredných škôl, právo na dôstojný príjem. Takisto zrušenie doplatkov na lieky pre deti a dôchodcov, exekučná amnestia a mnoho ďalších vecí.

Akým výborom/témam a akým prioritám by ste sa chceli v parlamente venovať, ak by ste boli zvolená?

Pokiaľ by som získala dôveru voličov a dostala sa do parlamentu, mojou prioritou by boli sociálne služby, nakoľko v tejto oblasti pôsobím a vidím nedostatky, ktoré je potrebné zmeniť, aby sa štát staral aj o sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, ako sú dôchodcovia, mladé rodiny, študenti.

6. ZA ĽUDÍ

77. Radovan Ondrejka, Mgr., 38 r., riaditeľ spoločnosti, Liptovské Sliače

Prečo ste sa rozhodli kandidovať za poslanca NR SR?

Vo verejnom živote sa angažujem od svojich študentských čias, no až vražda 2 mladých ľudí a všetka tá špina, ktorá vyplávala na povrch ukázala, že nám občanom bol unesený štát a musíme vedieť prevziať zodpovednosť, nesmieme rezignovať a mať strach vstupovať aj do politiky. Prinajmenšom žiadajme od politikov, tak na národnej, ako aj na miestnej úrovni odborné a charakterné spravovanie verejných financií, a všetkého čo im bolo zverené.

Politike sa musí vrátiť jej podstata, teda že to má byť služba ľuďom. Strana Za ľudí takúto čestnosť a odbornosť ponúka svojím programom a ľuďmi na kandidátke.

Akým výborom/témam a akým prioritám by ste sa chceli v parlamente venovať, ak by ste boli zvolený?

Keďže 20 rokov podnikám a zamestnávam ľudí, je mi blízka problematika malého a stredného podnikania, zjednodušenie legislatívy a úradníckej byrokracie v bežnom živote tak podnikateľom, živnostníkom ako aj samotným zamestnancom. Rovnako by som sa chcel venovať podpore rozvoja regiónov. Toto musí začať zmenou volebného systému,  z 1 volebného obvodu, ktorý tu zaviedol ešte Mečiar na minimálne 4 menšie prirodzené obvody so snahou, aby každý okres mal vlastného zástupcu v parlamente o ktorom budú môcť reálne rozhodovať miestni ľudia. Tým sa zabezpečí spravodlivejšie zastúpenie Slovenska v NR SR.

97. Jaroslav Rakučák, PhDr., Dis., PhD., 45 r., sociálny pracovník, Liptovská Lúžna

Prečo ste sa rozhodli kandidovať za poslanca NR SR?

Skoro celý svoj profesijný život, 22 rokov,  sa venujem sociálnej oblasti a školstvu.  Pracoval som v Centre výchovnej a psychologickej prevencie, Krízovom stredisku Pálkovo centrum v Liptovskom Mikuláši a momentálne pôsobím ako odborný garant mestského zariadenia Prerod- Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu v Ružomberku. Dennodenne sa stretávam s problémami detí   a ich rodín, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením a nie sú schopné samostatne riešiť svoje problémy, ktoré nastali v ich prirodzenom, alebo inom prostredí, a to z dôvodu nejakej náročnej životnej situácie, či patológie, a kvôli tomu potrebujú intervenciu a kvalitnú sociálnu službu . Z mojej praxe som zistil, že moja konkrétna pomoc týmto ľuďom a zároveň aj moje kompetencie v tejto oblasti  sú, žiaľ, v mnohých prípadoch  limitované a zákonné možnosti, či ich adresnosť, je nepostačujúca. A preto som sa rozhodol, že  ako poslanec NR SR  využijem moje doterajšie praktické skúsenosti pri tvorbe legislatívy v tejto oblasti, ktorá bude adresnejšia a kvalitnejšia a bude tak môcť zlepšiť život ľuďom, ktorí sú ohrození, či v núdzi.

Akým výborom/témam a akým prioritám by ste sa chceli v parlamente venovať, ak by ste boli zvolený?

Rád by som sa venoval témam, ktoré sa týkajú sociálnych vecí a školstva. Chcel by som pôsobiť vo výbore NR SR pre sociálne veci a vo výbore NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

107. Michal Kovačic, PaedDr., PhD., 57 r., vysokoškolský pedagóg, Ružomberok

Kandidát odpoveď nezaslal.

150. Ján Benčík, 71 r., dôchodca, Ružomberok

Prečo ste sa rozhodli kandidovať za poslanca NR SR?

Tieto voľby vnímam ako prelomové. Rozhodnú o tom, ako sa bude Slovensko vyvíjať a kam bude smerovať v najbližších rokoch. Či bude pokračovať oligarchizácia a mafianizácia štátu pod taktovkou strany, ktorá bola 12 rokov pri moci a morálne dostala Slovensko na okraj priepasti, či sa podarí zabrániť extrémistom, aby posilnili svoje pozície, alebo krajinu začne spravovať demokratická opozícia a pokúsi sa vrátiť ju do normálnych koľají. Určitým impulzom pre mňa bolo aj 30. výročie Novembra. Keďže vtedy som neváhal zapojiť sa a pomôcť k odprevadeniu totalitného režimu do minulosti, pociťoval som záväzok, napriek vyššiemu veku, zapojiť sa a pokúsiť sa pomôcť aj teraz.

Akým výborom/témam a akým prioritám by ste sa chceli v parlamente venovať, ak by ste boli zvolený?

Vzhľadom na to, že sa špecializujem na boj s extrémizmom, chcel by som pôsobiť vo Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť. Prioritou by pre mňa bolo napomôcť posilneniu zložiek prokuratúry a polície venujúcich sa extrémistickej trestnej činnosti. V oblasti legislatívy, v spolupráci s odborníkmi na extrémizmus, skvalitniť zákony, ktoré tieto prejavy postihujú.

9. Slovenská národná strana (SNS)

66. Branislav Hrbček, 47 r., starosta obce Lúčky, Lúčky

Kandidát odpoveď nezaslal.

89. Janka Bagiová, Bc., 47 r., špeciálna pedagogička, Ružomberok

Prečo ste sa rozhodli kandidovať za poslankyňu NR SR?

Na Slovensku sa vytrácajú tradičné hodnoty, čoraz viac sa dáva priestor anarchii a zvráteným praktikám zo západu, preto je potrebné hlásiť sa a vrátiť späť k tomu, čo nám je prirodzené a viesť k tomu aj naše deti.

Akým výborom/témam a akým prioritám by ste sa chceli v parlamente venovať, ak by ste boli zvolená?

Pracujem v Diagnostickom centre, študujem špeciálnu pedagogiku, preto by som chcela poukázať na nedostatky, ktoré máme práve v tejto oblasti. Špeciálne školstvo nie je docenené, zabúda sa na deti so špeciálnymi potrebami, napriek tomu, že takýchto detí pribúda.

10. Demokratická strana

85. Ľuboš Šimún, 43 r., živnostník, Likavka

Prečo ste sa rozhodli kandidovať za poslanca NR SR?

Po 30-tich rokoch rozkrádania, sľubov a medových motúzov nastal čas, aby si ľudia konečne vzali do rúk späť to, čo im patrí. Slovenskú republiku. A to sa udeje len vtedy, ak do poslaneckých lavíc zasadnú skutočne nový ľudia a tí, ktorí svojimi činmi dokázali, že pracujú pre ľudí a nie pre oligarchov a mafiánov. A je čas na to, aby regióny dostali konečne silné zastúpenie v parlamente. Aj preto som dostal od Demokratickej strany dôveru za náš región práve ja. Pretože som sa v Ružomberku narodil, vyrastal a podnikám. Pretože v tomto srdci Liptova žijem a myslím, že vzhľadom na moju prácu a kontakt s ľuďmi s rôznymi životnými príbehmi poznám problémy jej obyvateľov veľmi dobre a bude mi cťou nášmu regiónu pomáhať, ako sa len bude dať.

Akým výborom/témam a akým prioritám by ste sa chceli v parlamente venovať, ak by ste boli zvolený?

Keďže pracujem v oblasti športu, tak by mi asi tento výbor bol najbližší. Lenže pre Ružomberok a Liptov je najdôležitejšia otázka životného prostredia. Preto by som sa vynasnažil presvedčiť svojich kolegov, že v prípade, že by miesto v tomto výbore bolo voľné, aby ho zverili práve mne. Demokratická strana však excelentného odborníka na túto problematiku má a ak by sa podarilo realizovať aspoň polovicu jeho opatrení, tak by to výrazne pomohlo nielen nášmu regiónu, ale celému Slovensku. Okrem toho by som bol určite maximálne nápomocný ľuďom ako je Jozef Rajtár, pri očistení prokuratúry a súdov a pri vyčistení štátnej správy od ľudí, ktorí tento štát dlhoročne vyciciavajú na úkor ostatných občanov.

12. Koalícia Progresívne Slovensko (PS) a Spolu – občianska demokracia

112. Mariana Murínová, 29 r., obchodníčka, Ružomberok

Kandidátka odpoveď nezaslala.

15. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

34. Marián Javorka, Ing., 49 r., starosta, Likavka

Prečo ste sa rozhodli kandidovať za poslanca NR SR?

Slovensko je suverénnym štátom, no zároveň súčasťou Európskej únie, z ktorej čerpá výraznú podporu. Napriek tomu sa naše mestá a obce nerozvíjajú rovnomerne a dlhodobo trpia výraznými regionálnymi rozdielmi, ktoré sa prejavujú aj priepastnou nerovnosťou v cestnej infraštruktúre a verejnej dopravnej. Dopravná dostupnosť je pritom najdôležitejšia podmienka, bez ktorej nemôže medzi regiónmi nastať rovnosť príležitostí. Roky pôsobím v samospráve a preto chcem ponúknuť riešenia, ktoré budú na prospech regiónom, budú podporovať budovanie dopravnej infraštruktúry a zjednodušia mestám a obciam realizovanie verejných investícii.

Ako funkcionár Kresťanskodemokratického hnutia chcem prispieť k návratu tejto tradičnej, konzervatívnej a hodnotovej strany do parlamentu, aby priority, ktoré reprezentuje mohla aj reálne presadzovať.

Akým výborom či prioritám by ste chceli venovať, ak by ste boli zvolený?

Tu sa dostávam k potrebám regiónu, ktorý reprezentujem a kde žijem väčšinu svojho života. Ružomberok a dolný Liptov. Tri zásadné veci, ktoré tento región trápia, alebo ho môžu na druhej strane pozdvihnúť. Sú nimi doprava, životné prostredie a cestovný ruch.

Kolabujúca doprava ako kľúčový problém. Žalostný stav životného prostredia a zdravia obyvateľov, o tom asi nikoho nemusím presviedčať. Cestovný ruch, ako potenciál pre ďalší rozvoj a prosperitu regiónu; neprejde veľa rokov a práve tento rezort bude živiteľom celého Liptova. V týchto prioritách vidím svoje možné pôsobenie v prospech regiónu v prípade môjho zvolenia za poslanca.

Pozn. redakcie: Príspevok bol krátený pre výrazné presiahnutie stanoveného počtu znakov.

57. Vladimír Guoth, 58 r. starosta, Ivachnová

Kandidát odpoveď nezaslal.

17. Vlasť

5. Igor Čombor, MUDr., PhD., 75 r., primátor, Ružomberok

Kandidát odpoveď nezaslal.

19. SMER – sociálna demokracia (Smer-SD)

68. Milan Mojš, Ing., 63 r., poslanec NR SR, Likavka

Kandidát odpoveď nezaslal.

128. Miroslav Štefček, Ing., 57 r., predseda poľnohospodárskeho družstva, Štiavnička

Kandidát odpoveď nezaslal.

24. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS)

6. Miroslav Urban, MUDr., 46 r., primár Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok, Štiavnička

Kandidát odpoveď nezaslal.

Titulná ilustrácia – zdroj: prencov.sk

Halušky, koláčiky nádeje či veštenie. Ako politici oslovovali ružomberských voličov

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.