Pri príležitosti mesiaca knihy usporiadali v Martinčeku recitačnú súťaž

Tradičnú súťaž detí v prednese poézie a prózy s názvom Mám básničku na jazýčku spojili s besedou s ružomberským spisovateľom.

Pozvanie na podujatie prijal Černovčan Anton Lauček, vysokoškolský pedagóg a autor desiatok románov, poviedok noviel aj divadelných a rozhlasových scenárov.

Do súťaže sa už tradične mohli zapojiť deti vo veku päť až trinásť rokov. Takmer štyridsaťčlennému publiku spríjemnilo večer sedem malých recitátorov. Všetci boli odmenení diplomom a knihou.

„Pán Lauček pochválil výber básničiek aj prednes. Potom prečítal ukážky zo svojich diel a dal do pozornosti svoju najnovšiu knihu Iba tak 9,“ priblížila Danka Maliňáková, predsedníčka Miestneho spolku Slovenského červeného kríža (MS SČK) v Martinčeku, ktorý súťaž už viac ako desať rokov pripravuje.

Spisovateľ Lauček v rámci diskusie zodpovedal na otázky prítomných, na záver si mohli zakúpiť niektoré z jeho kníh aj s venovaním a podpisom.

„Martinček je malá obec, ale snažíme sa formou dobrovoľníctva v MS SČK organizovať podujatia blízke nám všetkým,“ vysvetlila Maliňáková, čo ich k príprave podujatia motivuje. Dodala, že devätnásť rokov pracovala v obecnej knižnici a vždy sa snažila primäť deti k čítaniu a prednesu. V tejto snahe jej pomáha aj Monika Brtková, učiteľka na Základnej skole v Likavke, kam deti z Martinčeka dochádzajú na vyučovanie.

Zdroj fotografií – archív MS SČK v Martinčeku