Primátor sa obklopil dvoma desiatkami poradcov. Pracovať budú bez nároku na honorár

Okrem zboru poradcov Igor Čombor zriadil aj legislatívnu radu, klub primátorov a zbor ambasádorov.

Primátor Igor Čombor k 1. júnu zriadil štyri nové poradné orgány – Zbor poradcov primátora mesta, Legislatívnu radu primátora, Klub primátorov mesta Ružomberok a Zbor ambasádorov mesta Ružomberok. S ich pomocou chce zabezpečiť transparentné a komplexné riadenie mesta.

„Rozhodol som sa, že ľuďom, ktorí mi dlhodobo radia, dám oficiálny status poradcu primátora či mesta,“ povedal primátor s tým, že členstvo v poradných orgánoch je dobrovoľné bez nároku na finančný či akýkoľvek iný honorár.

Predsedom zboru poradcov, ktorý má 21 členov, je právnik a bývalý primátor Juraj Čech. „Primátor ich môže prizvať na rokovanie vedenia mesta, na zasadnutie mestskej rady, mestského zastupiteľstva alebo na akékoľvek verejné podujatia, na ktorých budú odborne obhajovať postoje primátora mesta,“ uviedla ružomberská radnica v tlačovej správe.

Píše sa v nej aj o to, že „hoci pôsobnosť členov zboru poradcov nie je obmedzená, nemôžu obmedzovať pri výkone žiadneho pracovníka vedenia mesta“.

Predseda koordinuje zbor poradcov na základe pokynov primátora s tým, že stretnutia zvoláva primátor minimálne raz za šesť mesiacov.

Predsedom primátorovho zboru poradcov a legislatívnej rady je právnik a exprimátor Juraj Čech (vpravo). Foto – Anna Zábojníková

Exprimátor Čech je predsedom aj druhého novozriadeného orgánu – 10-člennej legislatívnej rady. „Hoci na radnici funguje právne oddelenie, úlohou legislatívnej rady nie je úkony tohto oddelenia nahrádzať, ale v prípade potreby byť nápomocnou,“ uviedla radnica.

Pri minulotýždňovom odovzdávaní dekrétov členom jednotlivých zborov primátor Čombor poznamenal, že za člena legislatívnej rady chcel aj Ivana Fiačana, ktorý sa však medzičasom stal predsedom Ústavného súdu.

Členstvo v Klube primátora mesta Ružomberok prijali všetci štyria ponovembroví primátori – Julián Helko, Juraj Čech, Michal Slašťan a Ján Pavlík.

„Nechcem byť svedkom toho, že každé volebné obdobie sa zmenia strategické ciele mesta a mesto sa tak stáva mačkopsom. Mne ide predovšetkým o cielené a dlhodobé budovanie mesta v prospech občana. Preto mám svoj klub primátorov, kde sú ľudia, s ktorými sa na niektoré dôležité veci pozrieme spoločne,“ vyhlásil Čombor.

Zloženie a poslanie Zboru ambasádorov mesta Ružomberok sa chystá radnica predstaviť tento týždeň.

Zbor poradcov primátora mesta

JUDr. Juraj Čech, PhD., predseda rady, poradca primátora pre legislatívu a plnenie volebného programu

Ing. arch. Pavol Fischer, poradca pre strategický rozvoj mesta, strategické plánovanie a strategické investície

Tomáš Mišovič, MBA, poradca pre dopravu a cestnú infraštruktúru

Ing. Milan Mojš, poradca primátora pre dopravu a cestnú infraštruktúru

Prof. Ján Kudlička, Akad. mal. Art.D., poradca pre rozvoj kultúry

Ing. Radovan Kendera, PhD. , poradca pre rozvoj kultúry

Ing. Ján Svrček, poradca pre rozvoj športu a pohybových aktivít detí

PhDr. Peter Krška, PhD., poradca pre rozvoj športu a pohybových aktivít detí

Doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., poradca pre rozvoj sociálnej politiky mesta

Doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., poradca pre spoluprácu s mladými rodinami

MUDr. Peter Vaněk, poradca pre rozvoj zdravotníctva

doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., poradca pre rozvoj základného školstva a materských škôl

RNDr. PaedDr. Elena Volanská, poradca pre rozvoj základného školstva a materských škôl

Mgr. Vladimír Pančík, poradca pre rozvoj stredného školstva

Doc. Ing. Jaroslav Demko, PhD., poradca pre rozvoj a spoluprácu univerzitného školstva

PhDr. Janka Štreitová, poradca pre spoluprácu s občianskymi združeniami a občianskymi iniciatívami v meste

PhDr. Michal Kovačic, PhD., poradca pre rozvoj cestovného ruchu mesta

Peter Šrobár, poradca pre spoluprácu s podnikateľmi mesta

PaedDr. Anna Paráková, poradca pre spoluprácu so štátnou správou

Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD. MHP., poradca pre ochranu zdravia ľudí a životného prostredia mesta

ICLic. Dušan Škrábek, poradca pre spoluprácu s cirkvami a náboženskými spoločnosťami

Mgr. Dávid Bázlik, poradca pre spoluprácu s cirkvami a náboženskými spoločnosťami

Legislatívna rada primátora

JUDr. Juraj Čech, PhD., predseda rady; JUDr. Michal Brož; JUDr. Ing. Janka Kantíková; JUDr. Ladislav Janči; Mgr. Michal Krákorník; JUDr. Karin Leštinská; Doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.; JUDr. PhDr. Jozef Furťo; JUDr. Jaroslav Pavlík; JUDr. Marián Ďurana

Klub primátorov mesta Ružomberok

MUDr. Igor Čombor, PhD., predseda klubu; Julián Helko; JUDr. Juraj Čech, PhD.; Ing. Michal Slašťan; PaedDr. Ján Pavlík

Foto – Primátor Igor Čombor v spoločnosti svojich nových poradcov. Autor – Anna Zábojníková

Vyštudoval som dejepis a náboženskú výchovu, doktorandské štúdium som absolvoval v odbore teória a dejiny žurnalistiky. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku, píšem pre internetový denník Postoj.sk a pre médiá komentujem dianie v cirkvi.