Radnica očakáva dvojmiliónový prepad príjmov do rozpočtu. Prognóz je však viacej

Mesto Ružomberok doteraz minulo na opatrenia v boji proti pandémii Covid-19 približne 40-tisíc eur. Nárast výdavkov ale bude pokračovať.

Radnica urobila na základe dostupných informácií a vývoja financií prvý odhad zmeny rozpočtu na rok 2020 v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

„Predpokladáme pokles na dani z príjmov, dani z ubytovania, správnych poplatkoch, školskom klube detí, jedálňach, základných umeleckých školách, centre voľného času, kultúrnom dome aj vstupnom do Vlkolínca,“ menovala jednotlivé položky, ktoré tento rok určite negatívne ovplyvnia rozpočet mesta Janka Mokošová z Oddelenia ekonomiky a majetku Mestského úradu (MsÚ) v Ružomberku.

Prvý odhad výpadku príjmov vypočítala vedúca oddelenia ekonomiky vo výške dva milióny eur. To je necelých sedem percent rozpočtu. Zahŕňa nielen dane z príjmov fyzických osôb, ale výpadok všetkých príjmov mesta. Ružomberok má postavený rozpočet pre tento rok ako vyrovnaný na takmer 30 miliónov eur.

Prognóz je viacej

Na poslednom mestskom zastupiteľstva ozrejmila Janka Mokošová aj doterajší dopad epidémie a z nej vyplývajúcej krízy na príjmy mesta. Práve daň z príjmov tvorí najväčšiu časť príjmovej zložky rozpočtu každého mesta.

Prognóza a reálna daň z príjmu FO pre mesto Ružomberok v marci a apríli 2020

Prognóza dane z príjmu FO Reálny príjem z dane príjmu FO
marec cca 1 100 000 € 1 097 000 €
apríl 1 150 000 € 1 038 000 €

 

Kým v marci ešte prepad príjmov ružomberská pokladnica nepocítila, v apríli už dostala medziročne o 70-tisíc eur menej. Oproti prognóze ministerstva financií pre apríl 2020 to bolo dokonca menej o viac ako 110-tisíc eur.

A práve prognózy ministerstva financií a jeho Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sú zaujímavým a nie veľmi radostným čítaním. Pripravili ho pre naše mesto nateraz v troch alternatívach a aj pre mesto sú nateraz len orientačným čítaním.

„Ak by pokles HDP dosiahol 1,3 percenta, radnica by dostala 12 747 000 eur na dani z príjmu fyzických osôb (FO). Náš rozpočtovaný odhad príjmov z tejto dane pre tento rok je pritom 12 748 000 eur. Ak by sa teda uplatnil tento scenár, sme s rozpočtom mesta v poriadku a výpadok nepocítime. Môže za to naša opatrnosť pri zostavovaní rozpočtu,“ vysvetlila dlhoročná „pokladníčka“ mesta Janka Mokošová.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pritom prognózovala pre rok 2020 pre mesto Ružomberok prítok až 13 500 000 eur z dani z príjmov. Že mesto túto skutočnosť nezohľadnilo naplno pri tvorbe rozpočtu sa môže ukázať v tejto kríze ako výhodné.

Existujú však aj ďalšie dve – negatívnejšie prognózy.

„Ak by bol pokles HDP o 5 percent, na dani z príjmu FO dostaneme 11,4 milióna, čo je o 1,3 milióna menej, ako máme schválené rozpočte. Existuje aj scenár číslo tri. Ten predstavuje pokles HDP o 10 percent, čo by pre náš rozpočet znamenalo príjem necelých 10 miliónov eur z daní fyzických osôb. To je už prepad približne 2,8 milióna oproti rozpočtu,“ vysvetlila Janka Mokošová.

Scenáre vývoja dane z príjmu pre mesto Ružomberok podľa ministerstva financií a mesta Ružomberok. Zdroj: MsÚ, Ružomberský magazín

Pokles HDP Očakávaná daň z príjmu FO v apríli 2020 (v eur) Naplánovaný rozpočet mesta na rok 2020 v oblasti Daň z príjmu FO (v eur) Rozdiel odhadovaného príjmu a naplánovaného rozpočtu v oblasti Daň z príjmu FO (v eur) Odhadovaná Daň z príjmu na rok 2020 podľa MF SR pre mesto Ružomberok v decembri 2019 (v eur)
– 1,3 % 12 747 000 12 748 000 – 1 000 13 500 000
– 5 % 11 428 000 12 748 000 – 1 300 000 13 500 000
– 10 % 9 922 000 12 748 000 – 2 800 000 13 500 000

Výdavky mesta zatiaľ presné obmedzenia nemajú

Súčasťou správy pre poslancov mala byť aj informácia o šetrení a vývoji výdavkovej časti rozpočtu. Radnica má zatiaľ plné výdavky so školstvom, ale aj s príspevkovými a rozpočtovými organizáciami.

„Zamestnanci vo všetkých sférach dostali pokyn, aby čerpali dovolenky, šetrili energiou, nerealizovali kapitálové nákupy a výdavky, napríklad auto pre mestskú políciu. Dohodli sme sa tiež, že nepodporíme ani projekty v rámci prideľovania jednotlivých dotácií, čo ako mesto nemusíme robiť,“ informovala poslancov Mokošová.

V inom bode programu však poslanci schválili, že chcú, aby radnica do najbližšieho MsZ predložila rozpočet a žiadosti na projekty z oblasti športovej, školskej, sociálnej, kultúrnej ale aj v cestovnom ruchu. Chcú schváliť aj túto časť dotácie.

Zamestnanci pracujú na radnici do 4. mája v dvojzmennom režime. Polovica čerpá dovolenky. Od prvého májového týždňa však už budú v práci všetci, no v utorky a štvrtky budú nestránkové dni. Viac informácií o zmene je tu.

„Výdavky nám narastú pri autobusovej doprave, pretože MAD jazdí prázdna. Bude treba veľa doplácať. Na opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19 sme doteraz minuli z rezervného fondu mesta 40-tisíc, čo zrejme ešte porastie,“ konkretizovala Mokošová nateraz nejasné kapitoly, ktoré môžu dieru v rozpočte ešte prehĺbiť. Informovala, že všetky čísla budú poslancom predkladať aktualizované každý mesiac.

„Ideme do turbulentných časov a zažijeme udalosti a situácie, ktoré budú ešte napínavé. Utešujeme sa, že dobre hospodárime, že sme zatiaľ dostali viac-menej, čo sme mali dostať. Bojíme sa však, aby ten prepad, ktorý sa ukazuje, nešiel do miliónov. Potom budú naše plány ohrozené,“ vyjadril sa k aktuálnym rozpočtovým prognózam primátor Igor Čombor (nezávislý). Vyslovil však, že kľúčové a dlhodobé investičné zámery mesta ako plaváreň, individuálna bytová výstavba a nájomné byty chce mesto ako priority udržať v realizácii aj keby mala kríza negatívne dopady na hospodárenie.

Výrazné šetrenie v basketbale

„Ako sú na tom mestské strediská, ktoré majú koncesné zmluvy. Dotujeme plaváreň a zimný štadión v plnej výške, aj keď ich verejnosť nevyužíva,“ pýtal sa poslanec Karol Javorka (nezávislý).

„Nedošlo k takému zníženiu podielových daní, aby sme krátili týmto inštitúciám v marci a apríli rozpočty, ale podľa ďalšieho vývoja uvažujeme o krátení,“ odpovedal mu I. viceprimátor Michal Lazár (nezávislý, Klub primátora), a dodal, že im odoslali listy s návrhom opatrení.

„Dotácie budú krátené na úrovni 50 – 60 percent. Existuje k tomu návrh,“ doplnil ho primátor Igor Čombor.

„Začali sme napríklad v basketbalovom MBK Ružomberok, kde prebehli jednania o krátení miezd na 60 percent respektíve pri SZČO o znížení úväzku. Veríme, že vláda splní, čo deklarovala a títo ľudia si budú môcť ušlí zisk pýtať od štátu,“ konkretizoval primátorovu odpoveď opäť Lazár.

Konkrétne opatrenia predstavia o mesiac

Milana Šlávku (nezávislý, Klub primátora) zaujímalo, či mesto pomôže firmám a jednotlivcom podnikajúcim v mestských priestoroch a na mestských pozemkoch. „Mesto by mohlo byť v tomto aktívne. Napríklad pri letných terasách, zábere verejného priestranstva, znížením alebo odpustením poplatku.“

Doplnil ho Patrik Habo (nezávislý), ktorý informoval, že ešte pred aprílovým zastupiteľstvom navrhol vedeniu mestu, aby pripravilo koncept pomoci podnikateľom hospodáriacim na mestských pozemkoch alebo v mestských budovách, no na rokovanie poslaneckého zboru sa nič také nedostalo. „Tento materiál by mal ale hovoriť aj o tom, aké máme priority v oblasti šetrenia výdavkoch. Či budeme hľadať peniaze v koncesných zmluvách, kapitálových výdavkoch, u dodávateľov, obmedzení externých služieb. Verím, že do mesiaca sa to už dá pripraviť, keďže prognóza sedem percentného výpadku z rozpočtu nemusí byť konečná.“

„Budeme sa tým zaoberať, a bude to v budúcom MsZ, ako jeden z bodov, ktorý sa tam dostane,“ uistil ho primátor.

Juraj Burgan z KDH sa zase pýtal na transparentný účet, ktorý mesto avizovalo ako formu solidarity a podpory. Janka Mokošová mu odvetila, že čoskoro mesto zverejní všetky podrobnosti, pretože takýto účet pripravuje.

Titulná fotografia – Rokovanie aprílového mestského zastupiteľstva v Bielom Potoku. Zdroj – facebook.com/mediahubruzomberok Autor: Viktor Mydlo.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.