Radnica ocenila šikovných študentov

Pri príležitosti 17. novembra ako Dňa študentstva ocenil ružomberský Mestský úrad dvanásť študentov stredných škôl aj univerzity.

Excelentný vo francúzskom jazyku, ilustrátorka kníh, návrhárska propagačných materiálov, cyklistický šampión či zakladateľ folklórneho súboru. Aj takíto študenti si zaslúžili ocenenie od mesta Ružomberok pri príležitosti Dňa študentstva, ktorý bol 17. novembra.

Ocenenia odovzdal v utorok, 21. novembra v Kine Kultúra zástupca primátora Michal Slašťan. Mená študentov uvádzame aj so skráteným zdôvodnením ich ocenenia.

Adam Brček (Gymnázium Ružomberok) – v súťaži Spievam po francúzsky sa dostal do národného finále. Vďaka výsledkom v škole, pevnej vôli a systematickej príprave bol vybraný na ročný študijný pobyt v USA.

Barbora Môciková (Spojená škola) – okrem vynikajúcich študijných výsledkov reprezentuje školu v stolnom tenise a volejbale, ale aj vo viacerých študentských súťažiach doma a v zahraničí.

Alena Ondrejková (Stredná zdravotnícka škola) – vynikajúce prospechové výsledky a aktívna reprezentácia školy na viacerých podujatiach celoslovenskej úrovne. Ocenenie si zaslúžila aj pre empatiu, skromnosť a ochotu pomôcť.

Adela Smolková (Škola úžitkového výtvarníctva) – výborný prospech, aktívna účasť na viacerých súťažiach v anglickom jazyku a kreativita v podobe ilustrácií kníh, ktorých autorom je miestny spisovateľ Milan Chovan.

Dominika Stolárová (Škola úžitkového výtvarníctva) – najmä výborné organizátorské schopnosti, pri ktorých vyniká ako schopná a zodpovedná študentka aj pri mimoškolských aktivitách. Je spoluautorkou viacerých propagačných materiálov svojej školy.

Nikola Kovácsová (Obchodná akadémia) – za aktívnu prácu v školských aj mimoškolských aktivitách či súťažiach. Členka Mestského študentského parlamentu.

Kevin Bystričan (SOŠ Polytechnická) – veľmi dobré študijné výsledky v teoretickej aj praktickej časti vyúčby, ale najmä vynikajúce výsledky v jazde na horskom bicykli v disciplíne cross country. V mládežníckych kategóriách získal 11. miesto vo Svetovom pohári, 2. miesto na Majstrovstvách SR v maratóne a v tej istej disciplíne 1. miesto v rámci Slovenského pohára.

Dominika Valaštíková (Súkromné bilingválne gymnázium) – výborný prospech a najmä mimoriadne literárne a umelecké nadanie úspešne prezentujúce prostredníctvom rôznych celoslovenských literárnych a umeleckých súťaží.

Martin Matejka (Gymnázium sv. Andreja) – vynikajúce študijné výsledky a najmä úspešné reprezentovanie školy na predmetových olympiádach najmä v geografii a dejepise. Na celoslovenskom kole dejepisnej olympiády obsadil v ostatných dvoch rokoch 3. a 4. miesto.

Bc. Františka Šiškovičová (Katolícka univerzita, Filozofická fakulta) – študentka žurnalistiky, ktorá sa úspešne angažuje v práci pre Televíziu Lux, kde sa podieľa na vytváraní viacerých relácií.

Bc. Filip Bambúch (Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta) – študent poradenstva a sociálnej práce sa spolupodieľal na založení a dnes vedie univerzitný folklórny súbor Čebrať, ktorý momentálne navštevuje takmer 50 študentov z celej univerzity.

Veronika Tabačková (Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva) – výborná študentka urgentnej zdravotnej starostlivosti získala 1. miesto v celoslovenskej súťaži záchranárskych posádok LEŠŤ 2017, zameranú na organizáciu zásahu po udalostiach s hromadných postihnutím osôb.

Fotografia: Oceňovanie v Kine Kultúra. Zdroj: MsÚ

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.