Radosť, ktorá víťazí

Vianočné zamyslenie kazateľa ružomberského Cirkevného zboru Bratskej jednoty Baptistov Miloša Masarika.

Počuli ste o zdravotníckych klaunoch? Ich nečakaná návšteva pomáha deťom prekonať strach, ktorý v nemocnici majú. Pri klaunoch sa dokážu uvoľniť, rozprávať im o svojich problémoch a prijať od nich povzbudenie.

Podobne to funguje aj s dospelými. Uľavilo sa nám, keď sme „ich“ stretli: starých priateľov, rodinu, farára, suseda. Prišli, vypočuli, porozumeli, povzbudili nás…

Narodenie Ježiša sprevádzalo niekoľko zvláštnych udalostí. Jednou z nich bolo, keď sa anjel Gabriel zjavil Márii v Nazarete. Ďalšou bolo veľkolepé zjavenie zástupu anjelov pastierom pri Betleheme. Spomínam to, lebo zakaždým sa jednalo o neočakávanú návštevu, ktorá priniesla radostnú správu: je čas tešiť sa, Boh v tomto dieťati zostúpil medzi vás!

V našom meste sa nežije zle. Dá sa tu založiť si rodinu, získať živobytie, nájsť priateľov, a aj keď nemáme diaľnicu, krásna príroda je tu bezplatne a do piatich minút… Stále je tu však aj dosť smútku.

Skoro každý z nás pozná niekoho, kto sa trápi so závislosťou, trpí hlbokým a nákazlivým smútkom, v našej veľkej nemocnici prežívame veľké nádeje, ale aj veľké lúčenia a hoci máme v rámci Slovenska nízku rozvodovosť, stále je tu veľa ulíc, ktorými sa nám kráča ťažko, lebo tam stretávame niekoho, kto nám bol veľmi blízky, ale už nie je…

Práve v týchto chvíľach môžeme, zvlášť na Vianoce, zažiť neočakávané stretnutie  s Tým, ktorý dáva radosť mocnejšiu ako naše najväčšie smútky. Tou radostnou správou Vianoc je, že Boha môže každý z nás volať „Imanuel“. Toto hebrejské meno v preklade znamená „Boh s nami“.

Boh v Ježišovi Kristovi vstúpil zo slávy neba do chudoby zeme a stal sa aj nám blízkym. Tým, že sa Ježiš narodil do – aj na tú dobu – biednych podmienok, žil v chudobe, nemal vojenskú či politickú moc, zomrel potupnou smrťou a nakoniec bol veľkou Božou mocou vzkriesený z mŕtvych, má silný odkaz aj pre Ružomberok na Vianoce 2017.

Má nás to presvedčiť, že Ježiš vstúpi do akokoľvek biednych a smutných podmienok, v ktorých sa nachádzame, a že tam, kde ani prítomnosť rodiny, priateľov, lekárov, právnikov či farárov nedokáže veci napraviť, Ježiš Kristus prichádza s radosťou, ktorá zvíťazí.

Radosť nie je náplasť pre deti, ako po mnohých sklamaniach klameme sami seba. Dovoľme Ježišovi vstúpiť s ňou do našej nemocničnej izby.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.