Do roka budú aj obyvatelia bytoviek separovať biologický odpad

Mesto bude mať najneskôr do roka vlastnú kompostáreň. Ďalší dôležitý krok k tomu spravili vo štvrtok poslanci, keď schválili kúpu techniky a technológie za viac ako dva milióny eur.

Viac ako dvadsiatka miest na Slovensku získala v aktuálnej výzve ministerstva životného prostredia (MŽP) peniaze na zariadenie kompostárne. Patrí k nim aj Ružomberok.

Za viac ako dva milióny eur kúpi mesto dva kompostovacie kontajnery, nakladače, drvič odpadu, nákladné auto na zber biologického odpadu, preosievač a prekopávač. Európska únia z toho nenávratným finančným príspevkom cez spomínané MŽP preplatí 95 percent nákladov. Z rozpočtu mesta tak na aktuálnu investíciu pôjde 101-tisíc eur.

Nebude to jediná investícia

Kompostáreň však nevznikne len nákupom techniky a technológie. Treba ju aj vybudovať. Už v investičnom rozpočte mesta na tento rok je naplánovaných 400-tisíc eur práve na postavenie kompostárne. Mimochodom, je to vôbec najväčšia investičná akcia mesta na rok 2018.

„Kompostáreň už existuje, len niekoľko desiatok metrov od skládky odpadu v lokalite Biela Púť pri Bielom Potoku. Lenže Technické služby ju prevádzkujú len v obmedzenom režime a kapacite. Musia sa tam spevniť plochy, vybudovať kompostovacie boxy, zaviesť vodu, kanalizáciu či osvetlenie,“ vymenúva Jozef Bašary z projektového oddelenia mestského úradu, ktorý je za túto investíciu po finančnej stránke zodpovedný.

Pri schvaľovaní sa k tomuto zámeru okrem iných ozval poslanec Patrik Habo (nezávislý), ktorý si opakovane pýtal položkový rozpočet stavby, pretože podľa všeobecného, ktorý mali poslanci k dispozícií, sa mu stavebná časť zdala predražená. „Dúfam, že to pôjde verejnou súťažou a podarí sa cenu znížiť,“ argumentoval Habo ešte na decembrovom zastupiteľstve.

„Projektant, ktorý to robil, nakreslil podobných kompostární už asi dvadsať. Budeme to súťažiť a budeme len radi, ak sa nám to podarí zrealizovať lacnejšie,“ ragoval prednosta mestského úradu Marián Šeršík.

Aktuálne prebieha proces pre stavebné povolenie. „Ešte tento rok musí prebehnúť súťaž aj samotná stavba kompostárne. V lete by mala prísť nakúpená technika,“ povedal vo štvrtok po zasadaní mestského zastupiteľstva Jozef Bašary.

Ďalších 38-tisíc eur vynaloží mesto na kúpu pozemkov pod kompostárňou. Časť z nich už vlastní, ale časť patrí akciovej spoločnosti Technické služby, ktoré sa s mestom dohodli, že svoje pozemky predajú. Radnica im však podstatnú časť pozemkov a prístupovú cestu prenajme naspäť, aby mohli kompostáreň zatiaľ prevádzkovať. Poslanci to ešte v decembri schválili.

Na čo to všetko bude

Priemerný obyvateľ Slovenska vyprodukuje ročne 154 kilogramov odpadu. Zrecyklujeme len približne 23 percent, uvádza sa na stránke odpady-portal.sk. Zvyšok podľa Európskej únie zväčša skládkujeme.

„V Ružomberku vyprodukujeme ročne približne 8-tisíc ton komunálneho odpadu. Podľa odhadov je viac ako 40 percent z toho biologicky rozložiteľný odpad. Práve ten musíme vyseparovať a dostať do novej kompostárne,“ vysvetľuje Jozef Bašary.

Dôvodom je škodlivosť skládkovania. EÚ tlačí na jeho výrazné obmedzenie. Poplatky za skládkovanie komunálneho odpadu sa budú celoslovensky zdvíhať, čo sa odrazí aj v peňaženkách obyvateľov.

„Legislatíva sa ide veľmi sprísňovať a prostriedky z Európskej únie už nemusia na tento druh investície existovať. Preto dnes riešime otázku zabezpečenia biologicky rozložiteľného odpadu do budúcnosti a toto rozhodnutie je správne,“ ozrejmuje nutnosť zvýšeného separovania primátor Igor Čombor (nezávislý).

Vyseparovaním biologicky rozložiteľného odpadu – teda najmä toho kuchynského, ktorý produkujeme pri varení, konzumácii potravín alebo pri práci v záhrade – vznikne kompost.

„Ten sa v špecializovaných kompostárňach, akú budujeme, dokáže za dva týždne zhodnotiť. Následne, ak získame certifikáty za jeho kvalitu, vieme ho použiť ako organické hnojivo pre poľnohospodárov, záhradkárov, zmiešaný s drevnou štiepkou na spálenie, na rekultiváciu skládok odpadu a podobne,“ vymenúva spôsob využitia produktu z kompostárne Bašary.

Separácia aj v bytovkách

Biologický odpad už dnes separujú Ružomberčania žijúci v rodinných domoch. Do konca roka sa pridajú aj paneláky.

„Máme už zberné nádoby. Keď bude kompostáreň, rozmiestnime ich k bytovkám po meste. Predpokladáme, že koncom tohto roka nabehneme na skúšobnú prevádzku a následne začiatkom budúceho už aj na trvalú,“ tvrdí o projekte Bašary.

„Máme už nejaký plán osvety medzi občanmi, aby sa naučili separovať?“ pýtal sa ešte v decembri Karol Javorka (nezávislý). „Nemáme, ale máme rok na to, aby sme ho vymysleli. Alebo sa inšpirovali inde. Nebudeme objavovať Ameriku, keď ju už objavili,“ odpovedal prednosta Šeršík.

„Určite bude musieť vzniknúť kampaň. Kraj teraz pripravuje Program odpadového hospodárstva a náš mestský bude následne vychádzať z neho. Aj kampaň a osveta bude jeho súčasťou,“ doplnil na štvrtkovom rokovaní zastupiteľstva Bašary.

Mesto však bude musieť vyriešiť aj ďalšie otázniky. Musí napríklad nájsť prevádzkovateľa kompostárne. Je celkom možné, že to bude súčasť pripravovanej súťaže, kde bude hľadať dodávateľa všetkých komunálnych služieb pre Ružomberok.

V súvislosti so sprísnením separovania je potrebný aj prechod na množstevný zber odpadu. To znamená, že sa bude dať odmerať, ktorá domácnosť koľko vyseparuje (kovy, plasty, papier, sklo, bio odpad) a koľko hodí do komunálneho odpadu. Podľa toho budú potom stanovené aj individuálne poplatky. Tak, ako to už desiatky rokov funguje v západnej Európe.

„Nestihli sme sa tomu zatiaľ venovať. Ale taktiež sa zrejme budeme inšpirovať v iných mestách či krajinách. Existuje niekoľko možností, ako to urobiť,“ odpovedal na otázky poslancov prednosta Šeršík.

Poslanci napokon o jeden hlas prijali uznesenie predložené Jánom Kolíkom (nezávislý), ktorým zaviazali vedenie mesta pripraviť koncepciu nového zberu komunálneho odpadu do júna tohto roku.

Titulná fotografia – Ilustračná snímka kompostárne na biologický odpad. Zdroj – teraz.sk/František Iván

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.